Annonse
Også vi som jobber ved UNN må gjøre vårt for å bidra til et bedre samarbeid slik at vi kan få best mulige helsetjenester til Nordland, Finnmark og Troms, skriver Jan Haanes. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

En gyllen mulighet for Helse Nord!

Den nylig framlagte rapporten om hendelsesforløpet ved lederskiftet i Universitetssykehuset i
Nord-Norge (UNN) bekrefter det undertegnede og andre beskrev allerede kort tid etter at Tor
Ingebrigtsen på starten av 2018 i praksis ble sparket som adm.dir. ved sykehuset. Dette
skjedde som følge av en meget uryddig prosess i Helse Nord (HN). Til tross for at de klart
kritikkverdige forhold allerede da ble godt underbygd, skjedde det svært lite hos HN og
helseministeren. Den grundige rapporten fra PwC gir disse nå en ny mulighet, som definitivt
må brukes. En klar forutsetning for å komme videre er at HN får ny adm.dir. og styreleder
snarest mulig.

HN har ansvar for å gi hele Nord-Norge det kanskje viktigste av alt vi trenger, nemlig gode
helsetjenester. Dessverre synes deler av styret og administrativ ledelse i HN å være preget av
en ukultur der de i stedet er vel så opptatt av å verne om seg selv og egne interesser.
Eksempler på dette er det å kvitte seg med en faglig autoritet som iblant ikke var enig med
HN (Ingebrigtsen), å klage inn til PFU mediedekningen til avis som ikke alltid var enig med
HN (Nordlys), drive fram et vedtak i den såkalte PCI saken på et tynt faglig/økonomisk
grunnlag (opplevd trygghet) og ikke gjøre noe konstruktivt i forhold til stadig dårligere
samarbeidsforhold og manglende tillitt hos UNN og store deler av landsdelens befolkning.
HN har imøtegått dette med poenger som delvis har noe for seg, men som totalt sett har vært
altfor lette og ubetydelige i forhold til de skader som har oppstått. HN sitt dårlige skjønn
underbygges i rapporten.

Rapporten peker på en rekke konkrete formelle forhold som må bedres. Her er det enkelt å gå
ut og love oppfølging av rapporten. Imidlertid viser rapporten tydelig at det er vel så viktig å
gjøre noe med den rådende ukultur. Dette arbeidet vil involvere personer som langt på vei
skal vurdere egen rolle i denne ukulturen og hvilke konsekvenser dette skal få for dem selv.
Fungerende styreleder i HN, Inger Lise Strøm har en sentral rolle i det som har fått utvikle seg
og er øverste ansvarlige for at HN ikke har tatt fatt i problemene. Vi må få en ny styreleder
som er i stand til å lede den videre prosess og som har vesentlig breiere tillitt.

Ordinær styreleder i HN måtte trekke seg i mai som følge av uryddighet i ytterligere en sak
(ambulanseflysaken). I følge media åpner adm.dir. Lars Vorland for å trekke seg. Dermed er
det en gyllen mulighet for å besette de to viktigste posisjonene i HN med personer som ikke er
fast i den nåværende ukultur, men tvert imot kan jobbe HN ut av uføret. I tillegg til øvrige
nødvendige kvalifikasjoner, bør egnethet til denne oppgaven stå sentralt når disse posisjonene
skal besettes. I og med at det haster å få i gang snuoperasjonen i HN, kan vi ikke ha en
adm.dir. på vei ut når det passer han og en fungerende styreleder med lav legitimitet og
gjennomføringsevne. Helseministeren må snarest utnevne ny styreleder, som igjen kan lede en
rask ansettelse av ny adm.dir. i HN. Bare slik kan han legge til rette for et HN som fungerer
og hindre alvorlige følger av det dårlige samarbeidet med landsdelens desidert største
sykehus. Bent Høie kan ikke som hittil fortsette stadig å skyve saken foran seg og gjøre
styreutnevnelser som en på forhånd kunne anta ikke var konstruktive.

Selv om det kommer nye på plass i disse to topposisjonene i HN, bekrefter PwC rapporten at
det er all grunn til å tro at ukulturen sitter godt i hos flere i nåværende styre og administrative
ledelse. Det første kan Høie løse ved å utnevne nytt styre, selv om det er adskillig mer krevende enn om han hadde benyttet anledningen ved ordinær oppnevning i januar.

Uansett bør de som tenker å være med videre i HN, gå i seg selv og vurdere om de er i stand til å
aktivt bidra til å snu ukulturen eller om de bør overlate sitt styreverv eller direktørstilling til
andre. Det er ikke vanskelig å skjønne hvem dette gjelder, PwC rapporten peker på personer
både i styret og administrativ ledelse.

Selvsagt er ikke alt svart/hvitt. Vi må ikke glemme at mange i HN bidrar til utvikling av gode
helsetjenester i nord. PwC rapporten retter også betimelig kritikk mot UNN. Her har det
kommet på plass ny styreleder som synes å innta en konstruktiv samarbeidsrolle, samtidig
som han tar PwC rapporten på alvor. Ny adm.dir. skal nå ansettes. Det blir selvsagt også her
viktig at vedkommende kan bidra til godt samarbeid med andre, herunder HN. Også vi andre i
UNN må gjøre vårt for å bidra til et bedre samarbeid slik at vi kan få best mulige
helsetjenester til Nordland, Finnmark og Troms.

Det kan opplyses at jeg er spesialist i arbeidsmedisin, samt har vært avdelingsleder/overlege ved UNN fra 2002. Innlegget uttrykker personlige meninger.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse