Annonse
Hotellkjeden Rica og Scandic har vunnet kampen om Nordkapp-platået, og beholder sitt monopol. Det har et knapt flertall i Nordkapp kommunestyre bestemt. Foto: Else M. Lundal / iFinnmark

En historisk tabbe

Nordkapp-saken har blitt en kortversjon av Arbeiderpartiets problemer i nord.

Ap klarer ikke å utnytte de politiske understrømmene i landsdelen.

Med 10 mot 9 stemmer har Nordkapp kommunestyre vedtatt at privatiseringen av Nordkapp-platået skal fortsette. Platået ble ikke omregulert til offentlige formål, men gitt bort til Rica og Scandic mot almisser på noen få millioner kroner. De skal nå få bygge ut ytterligere 1000 kvadrameter, med total enerett til området. Flertallet fryktet et mulig søksmål fra hotellgiganten i sør, og stenging av Nordkapphallen.

Slik ble det gjort en historisk tabbe, der man sa nei til å sikre lokal kontroll over en av Norges største naturattraksjoner. Saksbehandlingen kommer til å bli stående som en salig blanding av dobbeltroller og rolleblanding.

Debatten i kommunestyret var hard. De som kjempet for en offentlig løsning ble anklaget for å være dårlig informerte, og styrt av propaganda og følelser. Ordfører Kristina Hansen brukte partipisken og slo hånden av de som ba om mer tid, forsoning, utsettelse, flere utredninger. Hansen har vært mangeårig leder i Finnmark Ap og står på andreplass i Troms og Finnmark foran fylkestingsvalget i september.

Saken har fått enorm oppmerksomhet og er nok verst for Arbeiderpartiet. For uansett hvilke ferdigscorede mål som tilbys, klarer ikke Ap å utnytte de politiske understrømmene i landsdelen.

I Nordkapp-saken er det nemlig overtydelige innslag av sentrum-periferi konflikten som dominerer norsk politikk. Arbeiderpartiet kunne blitt symbolet på partiet som ville ta kontroll over felles ressurser, og med folket på sin side.

Slik ble det ikke. I stedet risikerer Ap å bli klistret til veggen som garantisten for at noen rikinger sørpå får odel på Nordkapp og ressurser i nord. Hvordan kan Arbeiderpartiet manøvrere seg selv i en slik posisjon? Har partiledelsen i Oslo gjort noen forsøk på å veilede og korrigere på veien mot katastrofen? Eller har Støre gitt opp Ap i Finnmark?

Det vet vi foreløpig ikke. Det vi imidlertid vet, er at når Arbeiderpartiet taper nasjonalt – taper de nå særlig stort i Nord-Norge. Vi ser en forflytning av nordnorske velgere som mener at Senterpartiet bedre ivaretar deres interesser enn Arbeiderpartiet.

En del av dette bildet er at Arbeiderpartiet nordpå har utviklet en egen evne til politisk selvskading. Et annet aktuelt eksempel er partiets manøver i saken med nedleggingen av Andøya Flystasjon. Arbeiderpartiet har tidligere vedtatt, at dersom kalkylene for denne nedleggingen endrer seg vesentlig, så vil partiet vurdere omkamp.

Så skjer nettopp det at premissene for nedleggingen snus opp ned. Hva gjør så Arbeiderpartiet da? Ingen ting! De signaliserer i stedet fortsatt støtte til Høyre og Fremskrittspartiets nedleggingsvedtak.

I Nordkapp har Arbeiderpartiet fått hele nasjonens oppmerksomhet rettet mot seg i saken med eierskapet og rettighetene til å utnytte til Nordkapp-platået. Etter å ha styrt sammenhengende i Nordkapp i 72 år, står partiet nå å i fare for å bli assosiert med krefter som vil eksportere verdiene av naturressurser i nord.

Det tredje eksemplet er regionreformen og sammenslåingen av Troms og Finnmark. I stedet for å sitte stille i båten, har Arbeiderpartiet havnet i skvis og tatt på seg alle politiske kostnader med å iverksette Solberg-regjeringens politikk.

Det er en fellesnevner her. Og den er at Arbeiderpartiet inntar posisjoner der de ikke klarer å tolke de dominerende politiske hovedstrømmene nordpå. Tilfellet Nordkapp kan ha vært en misbrukt mulighet til å rette opp noe av inntrykket.

(I en tidligere utgave av denne kommentartikkelen sto det at flertallet i Nordkapp kommunestyre lot seg skremme av mulige trusler fra hotellgiganten i sør. Dette er en formulering det ikke er dekning for, og artikkelen er derfor korrigert i ettertid. Nordlys beklager dette.)

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse