Annonse
I den lange valgkampen fram mot september neste år, kan det være greit å få avklart hvilke partier som spiller på laget til vindbaronene, og hvem som tar signalene som nå kommer stadig sterkere fra folk i hele landet! skriver Hogne Hongset. (Foto: Privat / NTB)

En «høring» du bør se!

Regjeringen la 19. juni fram en stortingsmelding for revisjon av konsesjonsreglene for vindkraft. Og regjeringen er ærlig på at målet er å få ned «konfliktnivået» rundt vindkraftsaker, slik at det blir lettere å gi nye konsesjoner.

Onsdag 14. oktober kl 09.00 er det digital høring i Stortinget om meldingen. Den bør du få med deg. For der vil du få se hvordan vindbaroner av ulik bonitet prøver å bløffe våre sentrale politikere. De kommer trolig til å fortelle politikerne (og deg) at vi bare bygge mer vindkraft på land for å klare å elektrifisere Norge. Det er pent sagt bullshit! Eller de prøver å lokke med at kommunene skal få flere millioner til slunkne budsjetter ved å ofre urørt natur.

Statnett har utredet hvor mye ny fornybar energi vi trenger for å elektrifisere landet vårt. For «omfattende elektrifisering» trengs det ifølge Statnett 40 TWh. Skal vi «fullelektrifisere» landet, trenger vi ifølge Statnett ytterligere 40 TWh, men da i form av hydrogen. Det er fordi denne energien skal brukes til å elektrifisere tunge kjøretøyer, skipstrafikk og flytende installasjoner på sokkelen (leterigger, floteller osv). Så det er viktig å merke seg at av disse til sammen 80 TWh, skal hele 33 TWh (15 og 18) gå til å elektrifisere sokkelen. 33 Twh er like mye energi som norsk metallindustri brukte i 2019!

Elektrifisering av sokkelen vil redusere norske utslipp, men har ifølge flere fagmiljøer, bl.a. Cicero ved klimaforsker Asbjørn Torvanger, ingen global klimaeffekt. Elektrifiseringen er drevet fram av kraftbransjen, fordi den vil drive strømprisen opp her i landet. Det åpner igjen for mer vindkraft uten subsidier. Også nettleien stiger, fordi elektrifisering av sokkelen krever milliarder i nytt nett på land. Og alle norske husstander sitter igjen med regningen, fordi økt strømpris og økt nettleie driver strømregningen i været!

Uten elektrifisering av sokkelen trenger vi 25 TWh for å gjennomføre «omfattende elektrifisering». Ifølge OED eksporterer vi nå i normalår 15 TWh. Det betyr at vi bare mangler 10 TWh for å gjennomføre «omfattende elektrifisering». Det er ikke mer energi enn det sittende regjering har som mål å utløse gjennom energieffektivisering i bygg fram mot 2030.

Også alternativet «fullelektrifisering» kan gjennomføres uten vindkraft, hvis våre politikere reverserer vedtakene om elektrifisering av sokkelen. Hvis politikerne holder fast ved elektrifisering av sokkelen, noe som altså ikke gir noen global klimaeffekt, vil det gi vindbaronene argumenter for at de skal få fortsette å rasere urørt natur med mer vindkraft.

Vil du se god dokumentasjon på det som her er en kortversjon, kan du gå inn på Motvind Norges hjemmeside motvind.org.

Så får vi etter hvert se hvordan partiene reagerer. I den lange valgkampen fram mot september neste år, kan det være greit å få avklart hvilke partier som spiller på laget til vindbaronene, og hvem som tar signalene som nå kommer stadig sterkere fra folk i hele landet!

Onsdag kan du altså høre aktørene live, og gjøre deg opp din egen mening. Gå inn på Stortinget.no, finn fram til Høringssal 1 og sett deg godt til rette med PC eller smarttelefon.

Du har også en stemme i denne saken. Den får du bruke på valgdagen 13.9.2021!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse