Annonse

En høyest ualminnelig høringsrunde, eller en høyest udemokratisk prosess?

Professor dr.juris Øyvind Ravna ved UIT, hadde den 17. juni et innlegg i Nordnorsk debatt, der han tilsynelatende kritiserer undertegnede for ikke å ha lest lovproposisjon 116L, Endringer i sameloven, før jeg publiserte mitt innlegg.

Jeg har lest nok i dette lovforslaget til at jeg ser noen utfordringer, som jeg refererte til i mitt tidligere innlegg.

Her er litt mer fra samme prop.

  • Justisdepartementet sendte 15. februar 2008 samerettsutvalgets utredning NOU 2007: 13 Den nye sameretten og NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms på høring til følgende institusjoner:

Departementene, Sametinget osv. osv.

Her ser man at Sametinget på lik linje med andre har deltatt i denne høringen. Allikevel har altså Sametinget hatt flere konsultasjoner vedr. Proposisjonen i ettertid, og med det hatt mulighet for å påvirke det endelige resultatet.

Dette alene, burde etter mitt syn være grunnlag for å sende lovforslaget ut på ny høring. Om ikke annet for at de andre høringsinstansene kan sammenligne det endelige forslaget, med det de avga høringsuttalelse til.

  • Høringsrunden omfattet hele utredningen til utvalget, her under forslaget om en kartleggings- og anerkjennelseslov for samiske områder fra og med Troms fylke og sørover og forslaget om en ny forvaltningsordning for nåværende statsgrunn i Troms og Nordland. Til sammen utgjør utredningen ca. 1300 sider, og i tillegg kommer bakgrunnsmaterialet (NOU 2007: 14 Samisk natur- bruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms) til samerettsutvalget på ca. 740 sider. Materialet som ble sendt på høring, er med andre ord svært omfattende og krevende å sette seg inn i. Flere høringsinstanser har henvist til andres uttalelser, og flere har hentet inspirasjon fra andres uttalelser.

  • Departementet ønsker ikke å etablere en egen lov om konsultasjoner og saksbehandling slik utvalget har foreslått, men legger heller opp til å ta inn bestemmelser om konsultasjoner i et eget kapittel i sameloven.

Avslutningsvis vil jeg bare si at jeg tror nok at folk flest er i stand til å gjøre seg opp en mening om hva som er rett eller galt med lovforslaget, dersom de leser proposisjonen.

Prosessen fra høringen om NOU 2007:13 og fram til dette lovforslaget ble fremmet, er jo et skrekkeksempel på hva man kan ha i vente i lokale saker også, dersom forslaget om konsultasjonsplikt for fylker og kommuner blir vedtatt.

Jeg kommer ikke til å kaste meg ut i en langvarig diskusjon med professor Ravna, som med en dårlig skjult hersketeknikk ser ut til å ville parkere meg som meningsmotstander.

Men, jeg forbeholder meg retten til fortsatt å kunne ytre meg om problemstillinger jeg ser.

Særlig når det gjelder udemokratiske prosesser!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse