Annonse

En tvilsom karikatur av Nord-Norge

Aftenpostens politiske redaktør har levert en tvilsom karikatur av Nord-Norge.

Aftenpostens politiske redaktør Kjetil Bragli Alstadheim har i en kommentarartikkel 1. juli levert et merkverdig angrep på avisen Nordlys. Av uvisse grunner velger han å knytte et helt mediehus til en kontekst som handler om rasisme og fordommer mot samer.

Det er selvfølgelig prisverdig at Alstadheim skriver om forhold utenfor Oslo. Og han har rett i at det ikke er noen tvil om at fornorskingspolitikken medførte lidelser for den samiske og kvenske minoriteten som ble rammet. At samehets finnes, er også et beklagelig faktum.

Her er jeg enig med Aftenpostens politiske redaktør. Men utover det er det noen spørsmål Alstadheim bør svare på.

Jeg synes det mest oppsiktsvekkende er at Alstadheim viser til forsøkene på å sensurere og fjerne filmer og TV-serier i andre land, og alt annet fra fortiden som ikke korresponderer med nåtidens moralske standarder, som et eksempel til etterfølgelse for norske mediehus. Det er uttrykk for en historierevisjonistisk og puritansk renhetstenkning som man skulle tro en liberal avis som Aftenposten ville ta avstand fra. Istedet ser Alstadheim ut til å applaudere utviklingen.

Debatten om Joika-kakene har mange interessante sider. Den ser blant annet ut til å føye seg inn i et mønster som har sitt opphav i teorier fra amerikanske eliteuniversiteter, som nå forsøkes innført i en norsk sammenheng.

Det vi ser er at en ganske liten gruppe moralske entrepenører, primært universitetsansatte og folk fra kulturfeltet, og etter hvert kommentatorer og politiske redaktører i Oslo, er de som leder an i dette.

Men med hvilken rett snakker disse på vegne av “alle” samer? Hvem har gitt dem oppdraget som portvoktere for den samiske kulturen?

I den nye woke-ideologien gir som kjent offerstatus makt. Men hva tjener man på å gjøre alle samer til ofre? Er det rimelig å tenke på alle samer som ofre i 2020? Det slår meg som nedlatende, og lite egnet til å fremme samenes sak. Det er også unødig polariserende, kanskje kan det gjøre viktig brobygging og fellesskap mellom det norske og det samiske mer krevende?

De siste tiårene har samiske rettigheter gjort store fremskritt. Parallelt med dette har det vokst frem en generasjon med stolte og selvbevisste samer, ikke minst i Nord-Norge. Mitt inntrykk er at det samiske inntar en stadig mer fortjent og integrert plass i nordnorsk samfunnsliv. Synliggjøringen i det offentlige rom er merkbar og økende. Mange offentlige institusjoner og byer har etablert samiske stedsnavn og skilt.

Til tross for dette skaper Alstadheim et inntrykk av at Nord-Norge flommer over av et nærmest allestedsnærværende rasistisk samehat. Hva er det slags utsyn han har fra sitt kontor i Oslo, som gjør det nødvendig for ham å tegne en slik karikatur av landsdelen?  

Vet forresten Alstadheim hvor mange som har fått sitt levebrød fra Joika-kakene som nå er historie? Gjennom hvor mange år? Har Aftenposten noen planer om å spørre disse om de føler seg utnyttet og appropriert fordi det har vært et bilde av en samegutt på en emballasje? Nylig kunne vi i den nordnorske avisen Sagat lese at lederen for de norske reindriftssamene synes det eneste problematiske med Joika-kakene er «at de inneholder for lite reinkjøtt».

-Jeg ville ikke bruke mye energi på å få dette produktet fjernet fra markedet. Personlig har jeg ikke noe problem med verken det lett karikerte designet eller navnet på produktet, sier Ellinor Jåma, som forteller at Norske Reindriftssamers Landsforbund har «mye viktigere saker å bry seg om».

Altså omtrent nøyaktig samme budskap som i en lederartikkel i Nordlys, som Alstadheim raljerer og moraliserer over. 

Med hvilken rett er det egentlig Alstadheim kan anklage og belære Nordlys, som har en rekke medarbeidere med sameblod rennende i årene, for en slags rasistisk tilnærming til disse spørsmålene? Hvor mange ganger har Alstadheim vært i Finnmark? Hva er det han kan om samisk kultur som vi som er journalister og redaktører i Nord-Norge ikke kan, eller forstår?

En del av den kulturelle og meningsbærende middelklassen i Oslo er dessverre mer opptatt av å mene og moralisere over ord og symboler, enn å reise ut i landet for å snakke med de gruppene de moraliserer på vegne av.

Alstadheim må gjerne opptre slik, det får være hans egen sak. Men når han skal komme med tvilsomme angrep på andre mediehus, må han gjøre bedre undersøkelser.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse