Annonse
Rektor og styreleder ved UiT, Anne Husebekk, må sørge for at også juss-fakultetet i Tromsø bevarer sin selvstendige status, mener Nordlys.

En klok beslutning

Narvik beholder sitt eget fakultet, nå gjenstår det å sørge for at også juss-fakultetet består.

Konstituert universitetsdirektør Jørgen Fossland innstiller på at Narvik beholder sitt fakultet i en ny organisasjonsmodell. Det er en klok beslutning, og vi forutsetter at styret i UiT holder fast ved dette når de møtes i neste uke.

Det skulle bare mangle at ikke Narvik beholdt sitt eget fakultet. Sakens kjerne er et løfte som var gitt til Narvik for to år siden, i en kongelig resolusjon og i brevs form direkte til ledelsen ved den tidligere Høgskolen, som i 2015 ble fusjonert inn i UiT. Vi har sagt det før og gjentar det gjerne: Det ville vært oppskriften på uærlighet om campus i Narvik ble fratatt sitt teknologiske fakultet.

Det er bra at UiT-ledelsen etter hvert har tatt de overtydelige signalene. Men det har tatt for lang tid før det åpenbare har sunket inn. Og underveis er det skapt en helt unødvendig uro ved den toneangivende kunnskapsvirksomheten i nordre Nordland.

Nå har rektor Anne Husebekk en stor oppgave foran seg, som handler om å bygge opp igjen tillit i Narvik. For Nord-Norge er det viktig at Narvik har fokus på å jobbe enda tettere og bedre sammen med Tromsø enn i dag.

Vi mener UiT over tid har opptrådt uklokt. Man har satt i gang en prosess som har gått alt for raskt, i en stor organisasjon som er sliten etter flere store fusjoner de siste årene. Prosessen har også tatt for lite hensyn til de nordnorske omgivelsene, og den har i tid falt sammen med den tøffeste regionalpolitiske diskusjonen i Nord-Norge noensinne.

Den største og viktigste institusjonen i nord kan naturligvis velge å tro at man kan isolere seg selv fra slike ytre regionalpolitiske forhold. Men det har vist seg å være umulig, en lærdom vi håper UiT-ledelsen har notert seg.

Selv uten regionreformen som bakteppe, står det ikke til troende at fakultetet i Narvik kom i spill.  Det UiT vet i dag, visste man selvsagt også for to år siden. Det er overhodet ikke fremkommet noe nytt som skulle tilsi at UiT følte behov for å endre kurs i denne saken.

Dermed bidro UiT selv til å forsterke inntrykket man satt igjen med i Narvik, nemlig at løftene for to år siden var spill for galleriet.

Vi mener omorganiseringen ved UiT bærer preg av å være en toppstyrt prosess. Fra toppen av organisasjonen er det sikkert lettere å forholde seg til fire fakulteter enn åtte. Men det finnes jo mange andre hensyn ved et breddeuniversitet som burde vært vektlagt adskillig tyngre og lyttet til.

Iveren etter å omorganisere ser ut til å være stor. Men hvilken sammenheng det har med kvaliteten på forskning og utdanning er det mange som ikke får helt øye på.

Innstillingen til styremøtet den 29 juni går dessverre ut på å legge ned juss-fakultetet og innlemme det sammen med andre fagretninger. Dette skjer til tross for mobilisering og skarpe faglige advarsler fra ulike fagmiljøer, senest fra erfarne dommere ved Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms tingrett.

Vi håper protestene øker i styrke frem mot styremøtet. Det finnes etter vårt syn ingen god begrunnelse for at UiT skal svekke et av sine aller sterkeste studie- og forskningsmiljøer. Vårt håp er at det ikke går prestisje i saken. Vi setter derfor vår lit til at styret sørger for at også juss i fremtiden består som eget fakultet.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse