Annonse
NY BOK: «Balkanisering av Europa - hvordan innvandring og populisme splitter oss» er Sylo Tarakus andre bok. Den første kom i 2016 og het «Innvandringsrealisme» Foto: Sven-Erik Røed/Drammens Tidende

En klok og moderat stemme

Arbeiderpartiet gjør lurt i å følge Sylo Tarakus oppskrift for å bekjempe polarisering og splittelse.

Identitetsdebatter har erstattet den tradisjonelle hovedmotsetningen mellom arbeiderklassens og borgerskapets interesser, skriver Sylo Taraku i sin nye bok «Balkaniseringen av Europa».

Taraku viser til hvordan dette fragmenterer partisystemene og flytter velgerne fra statsbærende partier som har hatt sentrumsposisjoner, over til ytterfløyene.

Dette er prosesser som har kommet langt i en rekke europeiske land, og vi ser klare tegn på at det samme finner sted i Norge.

Taraku kom selv kom til Norge som krigsflyktning på 1990-tallet og tar med seg advarsler fra historien. Han har bokstavelig talt erfart balkanisering i eget liv.

Derfor har han skrevet en viktig bok som først og fremst er en advarsel mot de fatale konsekvensene av polarisering og splittelse.

Han er sosialdemokrat og mener Arbeiderpartiet ikke bør la seg friste til å posisjonere seg hovedsakelig langs en verdiakse. Det vil føre til at partiets grunnplan og arbeiderklassevelgere mister tilliten, og i stedet velger populistiske partier uten en helhetlig politikk.

Taraku har blitt en viktig aktør på den norske venstresiden. Noe av problemet de senere år er at også de i Arbeiderpartiet som tar til orde for en omlegging av en dysfunksjonell asylpolitikk,  løper en risiko for å bli plassert i samme bås som høyrepopulister og rasister.  

Det som burde vært en åpen debatt om politiske løsninger på en av vår tids største utfordringer, har blitt undertrykt, og kommer nå flere år for sent på venstresiden i Norge.

Det å være bekymret over høy innvandring, mangel på integrering og velferdsstatens bærekraft, har blitt tolket som fremmedfrykt og motstand mot mangfold.  Det fører ikke overraskende til at mange har vegret seg for å trå inn på et følsomt område.

Men Taraku viser i sin bok hvorfor det er helt nødvendig at det nettopp er venstresiden som går i bresjen for å stanse båttrafikken over Middelhavet.  Et stort flertall av de som reiser illegalt til Europa, er ikke flyktninger som har krav på beskyttelse, men økonomiske migranter.

Taraku har naturligvis helt rett i at det finnes alternative og tryggere måter å solidarisere seg med flyktninger på. Solidaritet og kontroll må kombineres. Og begrepet  “hjelp i nærområdene” bør være alt annet enn et tabu.

Taraku sitter nå i utvalget som skal forme Aps nye politikk for migrasjon og integrering. 

Det er grunn til å håpe at hans faktabaserte realisme vinner frem på bekostning av moralisme. Dersom Ap skal kunne gjenreises som bred velgerkoalisjon er det avgjørende å endre kurs på et område hvor partiet har tapt troverdighet.  

Her spiller Sylo Taraku en nøkkelrolle. Han har markert seg som en klok og moderat stemme i en debatt som i for stor grad preges av identitetspolitikk på mange nivåer.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse