Annonse
Amerikanske eksperter har gjennomført grundig måling og testing av flyplassen på Jan Mayen med sin ca.1600 meter lange grusbane. Hva kan amerikanerne bruke Jan Mayen til? Rullebanen er i dag for kort for Poseidon P-8 overvåkningsfly – men førsteklasses for C-130 Hercules (bildet). Foto: Forsvaret

En landsdel i skyggen av  et forsvarsmessig mareritt

Militariseringen av Arktis  har imidlertid et så  alarmerende omfang at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen nå vil  mobilisere det sivile samfunn til den situasjon som på russisk side defineres som «hverken krig eller fred»

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal ha den ros at han endelig har begynt å se det forsvarsmessige mareritt han pr. i dag er ansvarlig for. Nå står vi overfor trusler som «stiller økte krav til sikkerhetsarbeidet i stadig flere offentlige og private virksomheter», skriver han i sine kommentarer til Forum 2020 -  E-tjenestens trusselsvurderinger for 2020. 

Sjefen for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lund, sier det enda klarere: De nye russiske våpensystemene er en økt trusel med fare for at «Norge kan havne bak russiske linjer og med økt kapasitet blir det vanskelig å forhindre noe slikt»

En febrilsk forsvarsminister oppfordrer oss til å delta i debatten etter fremleggelsen av Forum 2020. Men for den landsdel som på hans vakt fremstår mer og mer forsvarsløs er det liten trøst å hente i debatter. Nordgrensen for et effektivt forsvar går nå  i Trøndelag.

Nord-Norge er ikke bare i fare for å havne bak russiske linjer i tilfelle konflikt, men er  i praksis å regne som en region allerede under sterk russisk innflytelse.  Det er derfor russisk jamming av sivil flytrafikk i Finnmark finner sted og at det verste ikke lenger kan utelukkes, at rutefly havarerer. Det eneste en naiv utenriksminister Ine Eriksen Søreide og en hjelpeløs forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kan gjøre er å henvise til «folkeretten» (hva den nå måtte bety her) og at man skal snakke med Moskva! Som Osvald Harjo skrev  i sin kjente bok fra 1956: «Moskva kjenner ingen tårer».

Fokus 2020 er ellers et sterkt redigert dokument der forsvarsminsteren har sørget for å skjule  informasjon om det han  vil hevde er av hensyn til «rikets sikkerhet». Han har kun sluppet løs det han antar russerne ikke vil ha noen problemer med å svelge.

Som vanlig må vi til utenlandske kilder for å finne ut hva som virkelig foregår i Arktis og hva dette betyr for Nord-Norge. Nærmere bestemt til siste uke av desember 2019 da det amerikanske senatet vedtok det amerikanske forsvarsbudsjett – National Defense Authorization Act (NDAA) – med sluttsum på astronomiske USD 750 milliarder for 2020.

Aldri før har Arktis vært slik i fokus for Trumps USA.  Arktis regnes nå for fullt som den fremste forsvarslinje for USA  med behov om å demme opp for russisk og kinesisk innflytelse. I NDAA pålegges forsvarsdepartementet innen seks måneder (dvs. juni i år) å legge frem en plan om etablering av en til to strategiske baser i Arktis. Den ene blir nok i Alaska – men europeisk del av Arktis er ikke utelukket.

Basen skal  tjene som havn for marinefartøyer, ha missilforsvar og militære styrker med alt nødvendig utstyr. Innen 1. mars 2020 skal det amerikanske forsvarsdepartement ha lagt frem en arktisk strategi for å bremse Russland og Kina i Arktis.  Planen skal omfatte total kartlegging av russiske og kinesiske aktiviteter, inkludert investeringer og forsøk på å utvide innflytelsen - og USAs evne til å svare på de geopolitiske trusler i Arktis.

Tro nå ikke at dette er av akademisk interesse for oss i nord og at det amerikanske flyvåpens besøk på Jan Mayen 17 – 24. november i fjor  var tilfeldig. Det var en nøye planlagt operasjon for å finne ut hvordan Jan Mayen kan innpasses i den amerikanske strategien om forsvar av Nord-Atlanteren. US Air Force har til og med sendt ut en pressemelding om dette!

Amerikanske eksperter har gjennomført grundig måling og testing av flyplassen på Jan Mayen med sin ca.1600 meter lange grusbane. Innflygingsruter og forsvarsposisjoner er vurdert.  Hva kan amerikanerne bruke Jan Mayen til? Rullebanen er i dag for kort for Poseidon P-8 overvåkningsfly – men førsteklasses for C-130 Hercules .

Det betyr at Jan Mayen kan bli en  viktig strategisk forsyningsbase  særlig for den amerikanske marine. Utstyr kan flys inn og lagres på Jan Mayen og flys med helikopter ut til ventende skip. Det gjelder våpen og ammunisjon, proviant og reservedeler – samt overvåkning i form av radar. Og fremtidige utvidelser av banen er selvsagt mulig.

Jan Mayen er ikke en del av Svalbard-traktaten, men norsk område under fylkesmannen i Nordland. Derfor er denne øde øya lettere tilgjengelig enn noe annet sted i Arktis og samtidig  strategisk beliggende til oppgaven å  stanse russisk aggresjon ut i Nord-Atlanteren.

Jan Mayen er delvis svar på det sentrale problem som ble avdekket da hangarskips-gruppen «Harry S. Truman» etter øvelsen «Trident Juncture» i fjor høst gikk inn i Barentshavet. Det var første gang på mange ti-år at en slik flåtestyrke gikk tett opp mot de russiske posisjoner.

Problemet var behovet for en servicebase med forsyninger og våpen av alle slag – og ikke minst et sted for vedlikehold og reparasjoner av komplisert utstyr på hangarskipet, flyene og øvrige marinefartøyer som følger med et hangarskip.

Vi kan være brennsikre på at dette er en av grunnene til Forsvarets fornyede interesse av Olavsvern i Tromsø. Olavsvern er den perfekte forsyningsbase, mens det er utenkelig at den kan utvikles til den arktiske marinehavn som det amerikanske forsvarsdepartement er pålagt å utvikle i Arktis. Det kan Norge ikke tillate – med den lavspenning vi hele tiden satser på.

Militariseringen av Arktis  har imidlertid et så  alarmerende omfang at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen nå vil  mobilisere det sivile samfunn til den situasjon som på russisk side defineres som «hverken krig eller fred». Vi kan derfor regne med at spenning og rivalisering også vil slå inn for fullt i organisasjoner som Arktisk Råd med Russland i formannsvervet i 2021. Få har vel glemt den amerikanke utenriksminister Mike Pompeos aggressive utfall mot Russland i Arktisk Råds møte i Rovaniemi i fjor vår.

Forum 2020 tar ikke opp slike vitale spørsmål og rapporten inneholder intet om hva vi kan og bør gjøre for å hindre at væpnet konflikt ikke lenger kan utelukkes i Arktis. Som de amerikanske eksperter sier det: «Arktis har vært regnet som en fredelig region. Det gjelder ikke lenger»

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse