Annonse

En månedslønn på 870,50 øker verken motivasjonen eller rekrutteringen til denne livsviktige formen for frivillighet

Onsdag 4. september arrangerte Fagforbundet politisk paneldebatt i Kulturhuset i Sørreisa. En debatt hvor også publikum fikk slippe til med spørsmål til politikerne. En av dem var Per Anders Finnseth fra Sørreisa Brann og redning. Han satte, helt betimelig og etter mitt syn på overtid,  fokus på brannmannskapene i Sørreisa sin lønn og stillingsprosent.

Det ble opplyst at de 20 mannskapene i Sørreisa, som er et frivillig brannvesen, hadde en stilling tilsvarende hele 3,44 %. Hele 3,44 %! Noe som tilsvarte en månedslønn på hele kr. 870,50! For dette skal de; drive øving på redning til lands og til vanns, drive øving på livreddende førstehjelp, slukke brann, være røykdykkere osv..

Kort sagt være våre fremste livreddere og verdireddere. En livsviktig ressurs for oss som bor i Sørreisa! Og ikke nok med det; De skal også være villige til å slippe det de har i hendene enten de er på jobb eller har fritid for å redde liv eller sikre verdier. Noe som innebærer at de fra å slappe helt av, i den grad de klarer det, til å være i «alarmberedskap» i neste sekund. Hele tiden forberedt på hva det skulle være. Alt dette for hele kr. 870,50 i måneden!

Som nevnt er Sørreisa Brann og redning basert på frivillighet. En frivillighet som medfører både fysiske og psykiske belastninger som få eller ingen som ikke gjør dette forstår hva innebærer. En frivillighet de fleste av oss tar for gitt. En frivillighet som årlig berger verdier og ikke minst liv som er uerstattelige.

Verdier og liv som ikke kan måles i kroner og øre. Verdier og liv som gir store besparelser og inntekter for Sørreisa. Med den synkende viljen til frivillighet som er ellers i samfunnet er det ikke gitt at denne formen for frivillighet er noe en kan ta for gitt. Og det bør kanskje politikerne snarest ta inn over seg. Som de fleste sikkert kan, eller i alle fall bør, forstå er det ikke lønnen som gjør at de fortsetter med denne livsviktige frivilligheten.

Det er nok heller interesse og det å ville hjelpe andre som er motivasjonen. En månedslønn på kr. 870,50 øker verken motivasjonen eller rekrutteringen til denne livsviktige formen for frivillighet!

20 brannkonstabler x 3,44 % skulle gi en stillingsbrøk på litt i underkant av 0,69 %. Altså godt under en hel stilling. Kr. 870,50 x 20 stk. skulle gi en månedlig utgift på kr. 17.410,-. Eller en årlig utgift på kr. 208.920,- (17410 x 12). Til sammenligning tjener en brannkonstabel i hel stilling i gjennomsnitt kr. 550.000,-. i året ifølge utdanning.no.

For under halvparten av hva én brannkonstabel tjener i året, gjør altså 20 mannskaper i Sørreisa Brann og Redning 20 ganger samme jobb. 20 mannskaper som skal være klar til hva som helst til enhver tid. Klare til takle  brann, trafikkulykker, hjertestans, drukningsulykker, plutselig død osv.. Takle klaustrofobi, synsinntrykk, redsel osv.. Takle avbrutte aktiviteter, familiesammenkomster, handleturer osv.. Og gå, mentalt og fysisk, fra full alarmberedskap til vanlig familieliv fra det ene sekundet til det andre.

Alt frivillig og med samme krav til kunnskap som en ordinær brannkonstabel i full stilling. 20 mannskaper for under halve prisen av 1 brannkonstabel må være en særdeles god «deal» for Sørreisa kommune!

Etter reaksjonene fra publikum på debatten og politikerne å dømme kom dette som et lite sjokk på de fleste som var til stede. Det som var skuffende var politikernes ulne svar om at de var villige til å se på saken.

De fleste av oss vet nok hva det betyr. Enda mer skuffende var det at det virket som om det kom som en overraskelse på de fleste i panelet at mannskapene skulle være misfornøyd med dette. Her må det være noe eller noen som har sviktet. For personlig tror jeg det satt langt inne for mannskapet å gå offentlig ut med misnøyen.

Uansett er det på høy tid at politikerne i Sørreisa slutter å ta denne formen for frivillighet for gitt. Og gjør noe. Ikke bare «ser på saken». Mannskapene i Sørreisa Brann og redning fortjener bedre. De gjør, og har gjort, en ufattelig viktig jobb for innbyggerne i Sørreisa. Noe også stillingsprosent og lønn bør gjenspeile!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse