Annonse
Mot naturen, produsert av MER Film, et selskap som delvis har base i Tromsø. Filmen er skrevet, regissert og spilt av tromsøværing Ole Giæver.

En mangfoldig - og profesjonell - filmbransje

Norsk filminstitutt svarer på Endre Lund Eriksens kritikk av norsk filmpolitikk.

Hvis det er kunstneriske eller produksjonsmessige argument som taler for prosjektet og selskapet, så vektlegger vi det.

Forfatter Endre Lund Eriksen skriver i en kronikk i Nordlys denne uka at regjeringens filmpolitikk favoriserer de store produksjonsselskapene i Oslo og dermed holder nordnorsk film på mange armlengders avstand. Eriksen tar til orde for at ordningen med såkalt track record, der regissører, produsenter og produksjonsselskaper som har hatt kunstnerisk eller kommersiell suksess står fremst i køen, bør avskaffes. Dette fordi ordningen etter Eriksens mening favoriserer de store, etablerte filmselskapene og stenger ute unge og debuterende regissører og produsenter.

Må balansere flere hensyn

Norsk filminstitutt (NFI) er statens forvaltningsorgan på filmområdet og er dermed satt til å forvalte regjeringens filmpolitikk. Blant målene for filmpolitikken er å ha et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet og en profesjonell filmbransje med sunn økonomi. Vi må altså balansere disse hensynene mellom ønsket om bredde og behovet for profesjonalitet. Filmfondet har de siste årene fått stadig trangere rammer. Det gjør det utfordrende for NFI å prioritere mellom svært mange gode prosjekter.  Det gjør at også etablerte selskap med gode resultater også sliter med å nå opp.

Fem år, ikke tre

Det må også ryddes opp i en misforståelse. Endre Lund Eriksen skriver at track record vektlegges for de siste tre årene. Det er ikke tilfelle. I vurderingen vektlegges resultater fra de fem siste årene. For konsulentordningen er det primært regissørens tidligere resultater som vektlegges.  Tidsavgrensningen skal gjøre at vi kan prioritere talenter som den siste perioden har vist gode resultater og ikke bare ut ifra den samlete lengden på merittlisten.  Men det må også understrekes at tidligere resultater ikke er en vesentlig faktor i skjønnsvurderingen før det kunstneriske nivået er høyt nok. Det er altså ikke kriterium som må oppfylles, men er en av flere faktorer vi ser på og vekter, slik vi også vurderer kjønnsbalansen, når flere prosjekter er på samme høye kunstneriske nivå.

Kompetanse og gjennomføringsevne

Når man skal tildele offentlige tilskudd er det også viktig at tilskuddsmottaker kan vise til at de har den nødvendige kompetansen og gjennomføringsevnen.  Har man en prosjekt som filmkonsulentene vurderer som interessant, men har lite produksjonserfaring, kan man knytte til seg den erfaringen. Det kan gjøres enten gjennom samproduksjon med en etablert produsent eller ved å ansette medarbeidere med relevant erfaring i selskapet.   Alt fra manus- og prosjektutvikling til finansiering og produksjon til lansering og formidling er produsentaktivitet som har avgjørende påvirkning på det endelige resultatet. Det har gjennom mange år vært en utfordring i bransjen med en stor andel debuterende regissører og liten kontinuitet blant produksjonsselskapene. Statistikken viser også at det er de etablerte selskapene med kontinuitet som leverer best resultat både på publikumsoppslutning og på kunstnerisk måloppnåelse gjennom blant annet festivaldeltakelser.   Dette betyr imidlertid ikke at det ikke er rom for å slippe til nye talenter eller selskaper som tenker nyskapende i våre tilskuddsordninger. Bare i høst har vi sett spennende prosjekter som «Skyggenes dal» og «Adjø Montebello».

NFI skal bidra til filmproduksjon hele landet

Regjeringen og Norsk filminstitutt ønsker bredde og mangfold også hvor i filmer lages. Det har de siste årene vært en økning av ramme til regionale filmfond. Men NFI vil også prioritere produksjonsaktivitet utenfor Oslo og Akershus. For å bidra til enda større mangfold i hva som produseres, vil vi oppmuntre til at det utvikles flere filmer med lavere budsjetter.  Vi har også åpnet for å prioritere filmer med regional finansering gjennom å ha nedsatt terskel for etterhåndstilskudd, altså hvor mange kinobilletter filmen må ha solgt før den får et automatisk etterhåndstilskudd fra NFI.

Eriksen mener at erfarne produsenter og produksjonsselskaper ikke er interessert i å samarbeide med et produksjonsselskap i distriktene fordi det vil føre til en ekstra konkurrent om filmmidlene i framtida. Dette tror vi ikke stemmer, da det vil være de kunstnerisk og kommersielt mest interessante prosjektene som når opp, uavhengig hvor de kommer fra, og da vil oppegående produsenter være åpne for dem. Dessuten finnes det etterhvert også regionalt baserte selskap innenfor de fleste formater med svært høy kompetanse og gode resultater.

Helheten vurderes nøye

At den nåværende innretningen av tilskuddsordningene gjør det vanskeligere å debutere som spillefilmprodusent er nok riktig. Men at det automatisk sender debuterende selskap bakerst i køen stemmer ikke – vi vurderer nøye helheten i et prosjekt. Hvis det er kunstneriske eller produksjonsmessige argument som taler for prosjektet og selskapet, så vektlegger vi det.

Slik vi gjorde bl.a. med debuterende produsent og filmskaper bak Fluefangeren, filmen som ble årets Nordisk råd-kandidat og vant Amanda for beste regi.

Og alle har begynt et sted, for eksempel MER Film, som delvis har base i Tromsø.  

Produsent Maria Ekerhovd etablerte selskapet såpass sent som i 2011, og det er vel allmenn enighet om at hun har gjort mye riktig på veien og oppnådd tilskudd fra NFI gjennom hele selskapets levetid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse