Annonse
Det kan ikke være tvil om at markedsføringen av  Norge som reiselivsmål øyeblikkelig må styrkes – og Nord-Norge må ta et intiativ til en storstilet satsning  om Nord-Norge som årets feriemål i Norge og Nord-Europa, skriver Einar Sørensen. (Foto: Torgeir Bråthen)

En massiv kampanje for Nord-Norge!

Vi må skreddersy reiserutene inn til landsdelen, med bil, båt og fly. Og skulle noen for en gangs skyld tvile på hvor viktig det er at vi snarest får bygget jernbanen ut i nord, så har dere svaret her i dag.

Vi er midt  i den store krisen med vårt samfunn på knestående og et næringsliv helt avhengig av statlige redningspakker, samme hvor i landet vi snur oss.  Men samtidig vet vi at «på den andre siden» av krisen skal hjulene rulle på nytt.

Det samfunn som venter oss forhåpentligvis om noen få uker eller måneder vil være helt forskjellig fra i dag og i går. Dette må vi forberede allerede i dag. Hvis ikke, er det bare å vende tilbake til hulemenneskets liv  der en er seg selv nærmest.

Derfor: La oss gå i gang med en massiv kampanje for vårt Nord-Norge.  Nord-Norge bør lanseres i stor skala som det store fritids- og ferielandet i 2020 ikke bare i Norge, men spesielt i Norden og i Nord-Europa. Fordi dette er en geografisk region lett tilgjengelig. Norden alene er et marked med over 25-30 millioner innbyggere med stor kjøpekraft – og ferie og fritid vil være noe av det første vi tenker på når vi kommer på «den andre siden»! Fritid og ferie i nærområdene, hos naboene, vil være det naturlige førstevalg i år.

Vi må uten å kaste bort tid til seminarer og konferanser samle våre mest kreative og oppegående hoder til et prosjekt vi aldri før har sett maken til. Her er ideen: En  stor nasjonal og internasjonal kampanje der vi kan bruke alle tilgjengelige kanaler for aktiv kontakt med markedene i Norge og i de andre land.

Annonser, TV-reklame, internet og alle sosiale midler må tas i bruk. Parallelt må vi utvikle et felles bestillingssystem  og sikre oss at vi kan åpne hele landsdelen for fritidsreiser, familie-ferier eller opplevelsesferier.

Med dagens internett og kommunikasjonsteknologi er dette overhodet ikke noe problem. Det eneste vi virkelig skal banke oss i hodet for, er dumheten med å legge ned  Nord-Norsk Reiselivsråd.  Nå må Nordland fylke sammen med Troms og Finnmark straks reetablere det ekspert-team vi snakker om her.

Utgangspunktet kunne ikke vært bedre. Nord-Norge har bygget ut sitt reiseliv som neppe mange andre landsdeler  fra det ytterste skjær til det innerste grense-fjell, og i år spesielt  må vi dessverre regne med mindre turisttrafikk fra Asia, USA og det sørlige Europa, fordi de mer enn andre står foran en uhyre vanskelig gjenreisningstid etter det sjokket vi alle på denne kloden har fått.

Vi må fylle våre hoteller og reiselivets store og små enheter maksimalt snarest mulig. Derfor må vi satse på et marked  lett tilgjengelig for oss. I denne pakken inngår selvsagt transport og infrastruktur. Assistanse til våre flyselskaper og reiselivet er hevet over diskusjon. SAS, Widerøe, Norwegian, Hurtigruten – og hele kjeden av store og små reiselivsaktører må inn i dette programmet. Vi er helt avhengig av en verdikjede utviklet over tid og som nå er uten arbeid. Flyselskapene har allerede fått avgiftslettelser som var utenkelige i går – de kan nå sammen med oss utvikle rekordbillige reiser nordog sørover. La oss lage pakker som dekker hele året – noen korte ferieuker om sommeren er ikke nok.

Det kan ikke være tvil om  markedsføringen av  Norge som reiselivsmål øyeblikkelig må styrkes – og Nord-Norge må ta et intiativ til en storstilet satsning  om Nord-Norge som årets feriemål i Norge og Nord-Europa.

Vi skal engasjere   våre  beste og mest kreative bedrifter innen avansert markedsarbeid, produksjon av moderne TV-reklame, internett og sosiale medier – og det nødvendige reklamemateriell vi er avhengig av. Gjerne  med aktiv bruk av våre fremste kunstnere fra musikk og teater. Dette er de mest utsatte arbeidstakere i den nåværende krisen. Dermed har vi skapt meningsfulle oppgaver i noe så viktig som å fremme vår landsdels interesser i inn- og utland.

Dette vil koste penger, og kanskje snakker vi om et par hundre millioner kroner. Men det er bagateller sammenliknet med milliarder i ledighetstrygd til folk som blir gående uten noe positivt å gjøre.

Og er det noe som er sikkert etter denne krisen, så er det at all debatt om å stenge ned norsk oljeproduksjon er lagt bort for lang tid. Vi skal i stedet være uhyre glade for den ressurs vi har fått og som nå blir så avgjørende for alle samfunnsinteresser.

Vi skal selvsagt ikke glemme klimaforpliktelsene, men i de neste to-tre årene gjelder det å sikre en samfunnsutvikling med mening. Det ødelegger ikke klimautviklingen med å bruke alle tilgjengelige ressurser på dagens knusende krise. Det blir i høyden en utsettelse begrenset i tid som vi skal bruke aktivt for å planlegge for en fremtid der klima igjen skal være i høysetet.

Vi må skreddersy reiserutene inn til landsdelen, med bil, båt og fly. Og skulle noen for en gangs skyld tvile på hvor viktig det er at vi snarest får bygget jernbanen ut i nord, så har dere svaret her i dag. Tenk på de muligheter en bane ville ha gitt oss i den tiden vi gjennomlever, til en rimelig og sikker transport av alle de varer vi trenger og av folk mellom regionene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse