Annonse
Dersom vi skal forvente å få hjelp og støtte når vi trenger det, må vi demonstrere en tilsvarende vilje og evne til å støtte andre. Vi er avhengig av en sterk politisk og militær allianse, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

En mer alvorlig sikkerhetssituasjon

​​​​​​​Norge og våre interesser er under større sikkerhetspolitisk press enn på lenge.

Den globale utviklingen er preget av økt rivalisering mellom stormakter, og til dels konfrontasjoner mellom Russland, Kina og USA. Internasjonale institusjoner, spilleregler og normer er under press. De små statenes handlingsrom er mer utfordret i dette landskapet.

Norge må ta et større ansvar for vår egen sikkerhet, og sikkerheten i våre nærområder. Og ved å styrke vårt eget forsvar bidra mer til NATOs samlede forsvarsevne. Dersom vi skal forvente å få hjelp og støtte når vi trenger det, må vi demonstrere en tilsvarende vilje og evne til å støtte andre. Vi er avhengig av en sterk politisk og militær allianse.

Helt siden regjeringen tiltrådte har vi arbeidet for å bygge opp og modernisere Forsvaret. I vårt forslag til statsbudsjettet for neste år foreslår vi å øke forsvarsbudsjettet med over 2 milliarder kroner. Forsvarsbudsjettet for 2020 vil dermed bli på nærmere 61 milliarder kroner.

Det er det siste budsjettet for den inneværende langtidsplanen. Vi har fulgt opp den planen som ble lagt med penger. Det skal etableres et nytt kampluftvern. Det skal anskaffes mer ammunisjon til trening og øving, og reservedeler til Hærens stridsvogner. Vi styrker Finnmark landforsvar, og viderefører det høye nivået på øving og trening av Heimevernet.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har nettopp levert sitt fagmilitære råd. Hans råd blir en viktig del av den nye langtidsplanen, som skal vedtas av Stortinget neste år. Alt peker på at det er behov for en ytterligere styrking av forsvarsevnen og flere folk.

Regjeringen skal fortsette arbeidet med å styrke Forsvaret, men bak en ny langtidsplan må det ligge brede politiske forlik. Det forplikter skiftende regjeringer, uavhengig av partifarge, og gir gode forutsetninger for å gjennomføre de planene som er vedtatt. Slik at vi får kampkraft i et økonomisk bærekraftig Forsvar.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse