Annonse
Gjennom forslagene vi fremmet i Stortinget tirsdag sikrer vi at de mest sårbare unge menneskene fra land som Afghanistan, på nytt skal få vurdert om de bør få varig opphold i Norge, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Arbeiderpartiet

En mer rettferdig asylpolitikk

Det ligger i den sosialdemokratiske ryggmargen å stille opp for de svakeste i samfunnet. Samtidig må vi ha regler og prinsipper som sikrer at vi gir opphold til de som trenger det aller mest.

Arbeiderpartiet har lenge vært urolige for den kraftige veksten i antall enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold i Norge. Mange i vårt parti har et sterkt engasjement i denne saken.

Fra januar til oktober 2017 fikk om lag 42% prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne som fikk saken sin behandlet, midlertidig opphold. Mellom 2009 og 2015 var andelen kun fire prosent. Det som var en unntaksregel har blitt en hovedregel. Det har gjort at langt flere barn og ungdom får livene sine satt på vent i Norge - for så å sendes tilbake til hjemlandet sitt når de blir 18 år. Denne utviklingen har vi vært imot.
FrP- og Høyre-regjeringen har økt bruken av midlertidighet mer enn det vi, og stortingsflertallet, ønsket da vi fjernet det såkalte rimelighetsvilkåret i 2016.

Praksisen siden 1. oktober i fjor, da rimelighetsvilkåret ble opphevet, har altså vært i strid med Arbeiderpartiets politikk. Samtidig har sikkerhetssituasjonen i Afghanistan blitt forverret.

Statsminister Erna Solberg og innvandringsminister Sylvi Listhaug har, nok en gang, forvaltet enigheten om hovedlinjene på innvandringsområdet på en dårlig måte. Det kan ikke vi akseptere.

Derfor foreslo Arbeiderpartiet i dag, og fikk flertall i Stortinget for at:

  • Utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet når de vurderer hvorvidt de ved fylte 18 år skal sendes tilbake til andre deler av landet enn hjemstedet sitt, såkalt «internflukt».
  • Det innføres egne sårbarhetskriterier i vurderingen av opphold for enslige mindreårige asylsøkere som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
  • Enslige mindreårige asylsøkere som har fått sine saker behandlet etter 1. oktober 2016 (datoen for fjerning av rimelighetsvilkåret) skal få sine saker behandlet på nytt med sårbarhetskriterier.
  • Personer som får sin søknad vurdert på nytt, ikke skal sendes ut med tvang i den tiden det vil ta for UDI å gjøre en ny vurdering.

Det ligger i den sosialdemokratiske ryggmargen å stille opp for de svakeste i samfunnet. Samtidig må vi ha regler og prinsipper som sikrer at vi gir opphold til de som trenger det aller mest. Bare da kan vi si at vår politikk er streng, human og rettferdig.

En ny gjennomgang av søknadene til denne gruppen enslige mindreårige asylsøkere vil derfor ikke bety at alle får varig opphold i Norge. Men gjennom forslagene vi fremmet i Stortinget tirsdag sikrer vi at de mest sårbare unge menneskene fra land som Afghanistan, på nytt skal få vurdert om de bør få varig opphold i Norge.
Og, vi begrenser FrP- og Høyre-regjeringens vide adgang til å fortsette å øke andelen enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold i Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse