Annonse

En næring i dyp krise

Leveringsplikten fungerer ikke.

Mye kan tyde på at leveringsplikten, som altså bare er en tilbudsplikt, ikke står i noen særstilling når det gjelder mangel på kontroll.

I et innlegg i Nordlys i går gir fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) noen oppsiktsvekkende opplysninger vedrørende den såkalte leveringsplikten for en del av torskekvoten. For det første peker hun på det underkommuniserte faktum at leveringsplikten egentlig bare er en «tilbudsplikt» og dermed har seilt under falskt flagg i årevis. De som har innsidekunnskap om fiskerinæringens mange krokveier er selvsagt innforstått med dette faktum. Men den feilaktige betegnelsen «leveringsplikt» har i stor grad bidratt til å tåkelegge virkeligheten.

Mer oppsiktsvekkende er det likevel at fiskeriministeren kan meddele at ingen kan fastslå om den såkalte leveringsplikten fungerer etter intensjonene. «Ut fra det omfattende tallmaterialet jeg nå sitter med, er det ikke mulig å få et sikkert bilde av hvordan leveringsplikten faktisk virker». Vi har altså her å gjøre med et politisk vedtatt regime som ingen har hatt kontroll på om fungerer eller ikke. Det kan tjene som et strålende eksempel på politisk kannestøperi.

Mye kan tyde på at leveringsplikten, som altså bare er en tilbudsplikt, ikke står i noen særstilling når det gjelder mangel på kontroll. Den omfattende juksekulturen i førstehåndsomsetningen og likedan med kvoter, forteller også om et kontrollinstitutt som ikke makter oppgaven det er satt til. Denne sørgelige tilstanden gir en av våre viktigste næringer et betydelig omdømmeproblem. Sammen med dårlig lønnsomhet, svake bedrifter, mangel på innovasjon og lite attraktive arbeidsplasser, tegner det seg et bilde av en næring som er i ferd med å selvdestruere. Krisen i hvitfisknæringen er høyst reell og kan ikke trylles bort med enda mer politisk hokus pokus.

Enda mer forstemmende blir bildet når man inkluderer ESAs og Mattilsynets rapporter om de hygieniske forholdene i næringen. Ni av ti virksomheter som ble inspisert fikk pålegg, og Mattilsynet konkluderte med at hygienen i næringen ikke var god og måtte forbedres betraktelig. Summerer man alt dette, er det bare ett riktig svar: Næringen trenger en total overhaling i alle ledd. Det betyr omstilling i stor skala. Alternativet er en pinefull og svært uskjønn exit.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse