Annonse

En nordnorsk region

Nord-Norge har ingen tid å miste. Det fornuftige vil være å slå sammen Nordland, Troms og Finnmark - og skape en nordnorsk region.

Vi har ingen tid å miste. Fylkesgrensene har for lenge stått som murer som svekker landsdelens stemme.

Høyre i Nord-Norge ser ut til å ta tatt en lederrolle når det gjelder å samle landsdelen til en region. Det er bra at Nordland Høyre velger et landsdelsperspektiv, og ber fylkesrådet i Bodø ta initiativ til nabosamtaler. Forhåpentligvis vil også Høyre i Finnmark og Troms om kort tid slutte seg til ønsket om å skape en regional, nordnorsk fellesløsning. Også fylkesrådslederen i Troms, Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth, spiller en fremtidsrettet rolle. Hun og fylkesrådet i Troms ivrer for dialog mellom de tre fylkene i nord, om organiseringen av en nordnorsk region. Det er naturlig at de videre samtalene legger vekt på hvordan gamle og nye administrative, regionale funksjoner kan desentraliseres og spres.

Regjeringen har invitert fylkene inn i kommunereformen. Det er åpenbart at endringer i det regionale nivået vil komme til å skje samtidig med at norske kommuner endrer størrelse og geografi. Fylkene har fått frist til høsten 2016 med å svare, før Stortinget eventuelt fastsetter nye fylkesgrenser sammen med kommunegrensene, våren 2017.  Det som er klart, er at framtidens regioner i Norge vil få nye oppgaver og større innflytelse enn dagens fylkeskommuner. Jo større regionene er, desto mer makt vil man ha når det gjelder å utforme egen fremtid.  Og vi er sikre på at et forvaltningsnivå mellom Staten og større kommuner vil styrke og videreutvikle folkestyret, også i Nord-Norge. Landsdelen er en identitetsregion som bør ha et godt utgangspunkt for å finne sammen i et livskraftig regionalt nivå.

Vi ser hvordan andre deler av landet posisjonerer seg. Trøndelagsfylkene slår seg nå sammen og skaper Stor-Trøndelag. Ifølge VG vurderer flere kommuner på Sør-Helgeland å bli med på det trønderske laget. For Nordland kan dette bli en uheldig konsekvens av å forholde seg helt passiv til regiontanken i nord. For Nord-Norge er det avgjørende å komme videre i prosessen. Vi har ingen tid å miste. Fylkesgrensene har for lenge stått som murer som svekker landsdelens stemme. Nasjonal Transportplan i forrige uke, der Nord-Norge i sum kom meget dårlig ut, er et aktuelt eksempel på hvor maktesløse de nordnorske fylkene er, alene og hver for seg. Det er vårt håp at landsdelens politikere forstår alvoret.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse