Annonse

En ny og bekymringsverdig utvikling av organiseringen av spesialisthelsetjenesten

Finnmarksykehuset HF blir i ny regjeringsplattform foreslått lagt inn under UNN HF, helt uten nødvendig utredning eller prosess. Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Legeforeningen i Troms og Finnmark er svært overrasket over at regjeringspartiene foreslår spesifikke endringer i spesialisthelsetjenestestrukturen i en fremforhandlet regjeringsplattform uten offentlighetens innsyn, og uten at det er gjort et grundig utredningsarbeid på forhånd. Strukturendringer i helseforetakene skal være forankret gjennom spesialisthelsetjenesteloven og regionale helseforetaks sørge-for-ansvar, og ikke gjennom politisk forhandling.

Slik det nå fremstår er forslaget et meget dårlig politisk håndverk. Forslaget er ikke i tråd med det vi må kunne forvente av politisk myndighet, og av de lovbestemte krav til utredning, åpenhet og ansvar som gjelder i helsetjenesten. Vi ser med stor uro på at forslag til endringer i spesialisthelsetjenesten blir fremmet gjennom skjulte regjeringsforhandlinger og -spill, og ikke gjennom forankret utredning og trygge prosesser til befolkningen og de ansattes beste.

Hvis overordnet organisering av helsetjenestene skal bli brikker i politiske forhandlinger uten forutgående utredninger og prosesser som involverer brukere, ansatte og ledere, er dette en ny og svært bekymringsfull utvikling i Norge, som svekker tilliten til våre politikere. 

Vi er derfor positive til at helse- og omsorgsminister Bent Høie nå har satt prosjektet på pause, og tar seg tid til å gjennomføre en grundig utredning. Det er imidlertid en forutsetning at dette skjer med åpent mandat; altså uten at det er bestemt om de to Helseforetakene blir slått sammen, eller ikke. Alt videre arbeid med saken må forankres solid i brukere, ansatte og lokal ledelse, og vi som yrkesorganisasjoner og helsepolitiske aktører må sikres reell medbestemmelse på vegne av våre medlemmer, i kraft av trepartssamarbeidet og god tradisjon.

Elin M Holmgren, Norsk Sykepleierforbund Finnmark

Hanne Marit Bergland, Norsk Sykepleierforbund Troms

Bjørg Tapio, Fagforbundet Finnmark

Berit Rustad, Fagforbundet Troms

Paul Olav Røsbø, Finnmark legeforening

Jo-Endre Midtbu, Troms legeforening

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse