Annonse

En ny og bekymringsverdig utvikling av organiseringen av spesialisthelsetjenesten

Finnmarksykehuset HF blir i ny regjeringsplattform foreslått lagt inn under UNN HF, helt uten nødvendig utredning eller prosess. Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Legeforeningen i Troms og Finnmark er svært overrasket over at regjeringspartiene foreslår spesifikke endringer i spesialisthelsetjenestestrukturen i en fremforhandlet regjeringsplattform uten offentlighetens innsyn, og uten at det er gjort et grundig utredningsarbeid på forhånd. Strukturendringer i helseforetakene skal være forankret gjennom spesialisthelsetjenesteloven og regionale helseforetaks sørge-for-ansvar, og ikke gjennom politisk forhandling.

Slik det nå fremstår er forslaget et meget dårlig politisk håndverk. Forslaget er ikke i tråd med det vi må kunne forvente av politisk myndighet, og av de lovbestemte krav til utredning, åpenhet og ansvar som gjelder i helsetjenesten. Vi ser med stor uro på at forslag til endringer i spesialisthelsetjenesten blir fremmet gjennom skjulte regjeringsforhandlinger og -spill, og ikke gjennom forankret utredning og trygge prosesser til befolkningen og de ansattes beste.

Hvis overordnet organisering av helsetjenestene skal bli brikker i politiske forhandlinger uten forutgående utredninger og prosesser som involverer brukere, ansatte og ledere, er dette en ny og svært bekymringsfull utvikling i Norge, som svekker tilliten til våre politikere. 

Vi er derfor positive til at helse- og omsorgsminister Bent Høie nå har satt prosjektet på pause, og tar seg tid til å gjennomføre en grundig utredning. Det er imidlertid en forutsetning at dette skjer med åpent mandat; altså uten at det er bestemt om de to Helseforetakene blir slått sammen, eller ikke. Alt videre arbeid med saken må forankres solid i brukere, ansatte og lokal ledelse, og vi som yrkesorganisasjoner og helsepolitiske aktører må sikres reell medbestemmelse på vegne av våre medlemmer, i kraft av trepartssamarbeidet og god tradisjon.

Elin M Holmgren, Norsk Sykepleierforbund Finnmark

Hanne Marit Bergland, Norsk Sykepleierforbund Troms

Bjørg Tapio, Fagforbundet Finnmark

Berit Rustad, Fagforbundet Troms

Paul Olav Røsbø, Finnmark legeforening

Jo-Endre Midtbu, Troms legeforening

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse