Annonse
Eksklusive kanaler for «samiske interesser» er og blir et feilgrep. Dagens «same» er likegodt integrert i det politiske liv i det norske samfunn som alle andre, skriver Sverre Skjellnes. Foto: Sametinget

En ny politisk orden nordenfjells

En slik lovfestet forskjellsbehandling vil uten tvil føre til hets og rasehat når interessemotsetninger ikke lenger kan løses på demokratisk vis.

Dette vil bli resultatet om Stortinget vedtar lovproposisjon. 116 L (2017 – 2018) Lovfesting av konsultasjonsplikt, også for fylkes kommuner og kommuner.

Dette er en forskjellsbehandling på etnisk grunnlag uten sidestykke i moderne tid i den siviliserte verden.

Det bryter med forvaltningsloven, grunnloven og menneskerettighetskonvensjoner, for eks, FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (artikkel 26), implementert i Grunnloven, Den europeiske menneskerettighets konvensjonen (MEK) artikkel 14, Forbud mot diskriminering. EU – direktiv 2000 / 43 /EC av 29. juni 2000 med formål å bekjempe forskjellsbehandling på grunn av rase eller etnisk opprinnelse.

I § 98 i Grunnloven heter det «alle er like for loven» og «intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».

Dersom lovforslaget blir vedtatt, vil dette innebære den mest omfattende utvidelsen av Sametingets makt og innflytelse siden opprettelsen av Sametinget. Dette vil igjen føre til en storstilt oppbygging av sametingsbyråkratiet, for å følge opp det nye sakskomplekset som garantert vil oppstå

Dette blir det glatt sett bort fra i lovproposisjonen. Det er skremmende at våre politikere ikke ser konsekvensene av sine handlinger.

En slik lovfestet forskjellsbehandling vil uten tvil føre til hets og rasehat når interessemotsetninger ikke lenger kan løses på demokratisk vis.

Det er uforståelig at nordnorske politikere ikke har ropt et varsko om hva som vil skje om lovforslaget vedtas. De skulle kjenne til at gitt makt blir brukt makt. 

Ordføreren i Vefsen kommune er et hederlig unntak. Vinnmølleparken som OED har gitt konsesjon til, har vært gjennom den offentlige beslutningsprosessen hvor planene legges ut til høring og alle kan komme med sine innspill før beslutning fattes. Nå forlanger Sametinget og Naturvernforbundet omkamp. Til stor frustrasjon for ordføreren.

Hvorfor er industriledere nordenfjells så fraværende i debatten? Det kommer garantert ikke til å bli mulig og åpne et grustak i fremtiden om Sametinget utstyres med vetorett. 

Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund har hatt hemmelige forhandlinger om dette lovforslaget med KMD siden 2011og ble enige i april i år. At reindriftssamene blir ytterligere begunstiget, skaper naturlig nok uro og bekymring i næringslivet generelt og spesielt hos dem som driver naturbasert næringsvirksomhet.

Det ble avtalt at Sametinget skulle få anledning til å komme med en høringsuttalelse, med innlagt vetorett (!) til lovproposisjonen, mens ingen andre berørte parter har fått anledning til å komme med høringsuttalelse. Det er nesten uforståelig at slikt kan skje i det demokratiske Norge.

Eksklusive kanaler for «samiske interesser» er og blir et feilgrep. Dagens «same» er likegodt integrert i det politiske liv i det norske samfunn som alle andre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse