Annonse
Nord Universitet i Bodø og Universitetet i Tromsø, sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge og instituttene i spesielt Tromsø-området, legger beslag på 60-70 prosent av FoU-midlene til landsdelen, skriver Einar Sørensen.

En ødeleggende splittelse av nordnorsk innovasjon

FoU er et av de store forsømte områder for UiT. Det vil si, ikke for de som holder til i milliard-komplekset i Breivika – men utenfor og spesielt i næringslivet.

Svært mange er bekymret over og spør om forklaringer på nedgangen i folketallet i Nord-Norge og særlig at ungdommen flytter ut. Det korte svar på denne negative utviklingen er at det er vanskelig  å se  en fremtid i en landsdel  der et nyskapende næringsliv får dårligere og dårligere kår.

Regionreformene som trer i kraft fra 1. januar 2020 rammer det  viktige samarbeidet vi har hatt innenfor forskning og innovasjon. Fra årsskiftet splittes Det regionale forskningsfondet - Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD).  Nordland fylke går sin egen vei, mens Troms og Finnmark fylke stilles overfor den håpløse oppgaven å etablere et felles FoU-arbeid med et bakteppe av  politikere  i en ødeleggende indre konflikt.

Bare det å splitte opp en felles innsats for forskning og utvikling/innovasjon i Nord-Norge er uforståelig. Landsdelen ligger allerede på bunnen i det norske FoU-landskapet, og nå skal elendigheten deles ytterligere opp. Den videre utvikling er overhodet ikke vanskelig å se, nemlig et nordnorsk bikkjeslagsmål med Nordland  mot  Troms og Finnmark  om mest mulig av  det lille av FoU-kaken som går nord for fylkesgrensen Trøndelag-Nordland. Et lite forspill fikk vi forleden da Nordland vedtok å trekke seg fra et felles markedsarbeid for reiselivet, en av de sektorer som alle er enige om har fremtiden foran seg.

FoU-muren mellom  Nord-Norge og resten av landet vokser seg bare større. Oslo, Akershus, Trøndelag og Hordaland har over 70 prosent av all  norsk FoU – med Trøndelag som en bastion mot «ødemarken» i nord. Suksess måles gjerne også i antall klynger i de respektive bransjer, med Innovasjon Norges Arena-program og NCE-tiltak  (National Centre of Expertise) som noe av det viktigste.

I dag er det kun to Arena- klynger i Nordland, en i Troms og ingen i Finnmark. Det finnes intet NCE – og det er i en landsdel som er utpekt til å bli Norges viktigste på sjømat med et enormt vekstpotensial. Utviklingen betyr bare at Nord-Norge klistres fast i «råvare-fellen», mens andre stryker av gårde med verdiskapningen. Mesteparten av all utvikling og innovasjon innen sjømat finner sted i Oslo, Bergen pluss Trondheim. Vi er stort sett fraværende i utviklingen av de blå næringer.

Undertegnede skrev om tilstanden i nordnorsk innovasjon og konsekvensene for næringslivet i et par artikler i Nordnorsk debatt i september i fjor. Jeg konstaterte da med bakgrunn i tallene fra Forskningsrådets indikatorrapport for 2017 at av tildelingene den gang gikk  6,6 prosent til kontraktspartnere i Troms, 1 – en – prosent  til Nordland og 0,1 prosent til Finnmark.

Den helt ferske indikatorrapport for 2019  bare bekrefter at Nord-Norge er på bunn i FoU. I denne rapporten har Forskningsrådet også fordelt FoU-innsatsen etter de nye fylkesgrenser fra 1. januar 2020.  Situasjonen er om mulig enda verre for særlig nordnorsk næringsliv, fordi Nord Universitet i Bodø og Universitetet i Tromsø sammen med Universitetssykehuset for Nord-Norge og instituttene i spesielt Tromsø-området legger beslag på nær 60-70 prosent av FoU-midlene til landsdelen.

For å få frem  hva de nye fylkene kan vente seg i 2020 har Forskningsrådet fordelt FoU-midlene som andel av nasjonal FoU i 2017, som er de siste tilgjengelige tall. Oslo, Bergen og Trondheim beholder sin sterke dominans – mens det skjer dramatiske endringer i Nord-Norge der det regionale samarbeidet rives i filler.  Resultatet er at Nordland havner på bunn i det nasjonale FoU-landskap med 1,155 milliarder NOK, mens Troms og Finnmark ligger på 6.plass med 3,467 milliarder NOK, fordelt med 3,231 milliarder NOK på «gamle» Troms og kun 236 millioner kroner på Finnmark. Trekk så fra det universiteter, høyskoler og institutter stryker av med og det blir kun smuler igjen til et nyskapende næringsliv.

I det nye fylket Troms og Finnmark blir Universitetet i Tromsø enda mer dominerende. Undertegnede dokumenterte i fjor at UiT på sine 50 år i Tromsø ikke har løftet nordnorsk næringsliv ut av råvarefellen, men forsterket denne. At miljøer i nærheten av Breivika på Nord-Tromsøya har hatt et solid sugerør inn i UiT er til liten hjelp for resten av landsdelen og særlig for Finnmark.

I debatten om fusjonen av Troms og Finnmark er dette hittil ikke løftet frem og det er ukjent hvordan det nye fylket skal legge opp til en FoU-strategi som kan bryte denne spiralen.

Dette er et særdeles viktig spørsmål fordi Forskningsrådet og FoU-Norge nå som hastesak må lage en ny strategi for det nye store felles EU-programmet Horizon Europe (2021 – 2027) som erstatter Horizen 2020. I 2018 bidro EU-programmene for første gang med mer enn en milliard NOK til norsk FoU. Nå skal EU satse nær 1000 milliarder NOK, og helt sentrale områder i det nye programmet er  forsterket internasjonalt samarbeid og utfordringsdrevet innovasjon med vekt på et nyskapende næringsliv.

Her er bærekraft nøkkelord og da er vi straks inne på klima, energi, havbruk og velferds-forskning. Fagmiljøene ved UiT er selvsagt klar over Horizon Europe, men næringslivet er helt fraværende og knapt nok oppmerksom på det dreier seg om selve eksistensen for moderne bedrifter. Uten omstilling er det kroken på døren.

Dette er den dystre bakgrunn for at vi har en flukt av unge mennesker med høy kompetanse fra Nord-Norge og sørover. De får en førsteklasses utdanning her nord, men det er ikke for at de skal ende  kun på arbeidsplasser i offentlig forvaltning eller universitets-systemene.  Uten et dynamisk næringsliv som kan bryte ut av rollen som råvareleverandører er det liten plass i nord for ungdom med kompetanse og virketrang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse