Annonse
STÅR SAMLET: Fagforeningene på Storsteinnes skole står samlet om reaksjonen mot ordføreren i Balsfjord. På bildet (fra venstre): Renate Einan (tillitsvalgt for Fagforbundet i Balsfjord), Wenche Guldberg (tillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Balsfjord) og Ketil Stokkan (hovedtillitsvalgt for Skolenes Landsforbund). Foto: Privat

En ordfører til besvær

Utspillet er et grelt eksempel på hvordan en ordfører ikke skal behandle kommunens ansatte.

Det er noe ironisk over Balsfjord kommunes ordfører Gunda Johansens opptreden, etter at hun under åpningsdagen på Storsteinnes skole 22. august i år oppfordret til samarbeid, samhandling og et godt læringsmiljø. Den samme ordføreren trakasserer egne ansatte i et intervju med Nye Troms 6. september:

“Når det kommer til læringskultur, har jeg et grelt eksempel som spesielt er rådende på Storsteinnes skole. Ennå hører man det uttalt at Balsfjord er en landbrukskommune at man ikke kan vente at mange av elevene er så engasjert i skolen fordi de skal bli bønder.”

Litt senere i intervjuet sier ordføreren:

“Dette uttales av lærere og ledere, og da er det vanskelig å ha ei positiv tilnærming til læring.”

Utspillet har fått alle ansatte på Storsteinnes skole til reagere med forundring og sinne. Ordføreren forsvarer sitt utspill og sin konklusjon, og oppgir kilder. Skolens ansatte har imidlertid mottatt informasjon om at dette er uriktig. I møtet med journalisten, som dekket møtet i Levekårsutvalget mandag 05.06.16, gjengir Gunda Johansen nemlig kun en brøkdel av en diskusjon om hvorfor det er forskjell på by og bygd når det gjelder skoleresultater. Ordførerens utspill maler et ufordelaktig- og uriktig bilde, og er et verbalt lyskespark til et pedagogisk personale, underledere og andre ansatte på Storsteinnes skole som tar yrket sitt på alvor.

Deler av diskusjonen i Levekårsutvalget dreide seg om fjorårets resultater fra Nasjonale Prøver. Tallmaterialet er omfattende, og vi nøyer oss derfor med et par sitater fra udir.no som sier noe generelt om forskjellene i Norge:

  • “Det er veldokumentert at foreldrenes utdanningsbakgrunn har stor betydning for elevenes resultater.” (Bakken 2014).
  • “Vi ser at det er en sterk positiv sammenheng mellom utdanningsnivået i befolkningen og gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver.”

Dette er fakta, et språk som alle forstår. Ordførerens utspill blir derfor unøyaktig, populistisk og uten ryggdekning.

Utspillet fra ordføreren i Balsfjord om teoretiske fag vs. praktiske yrker er forøvrig gammelt og kommer opprinnelig fra ordførerens egne rekker på rådhuset. Det er derfor også ironisk at ordføreren ikke forstår at utspillet henger ut bondeyrket. For jammen har vi også behov for rekruttering og videreutdanning til nettopp bondeyrket her i Balsfjord. Og da synes vi samtidig det er på sin plass å nevne at akkurat Storsteinnes skole har en årelang tradisjon med deltakelse i Landbruksspelet og et variert undervisningsopplegg på Gåre gård.

Ordføreren i Balsfjord utviser dårlig dømmekraft som leder, og utspillet er et grelt eksempel på hvordan en ordfører ikke skal behandle kommunens ansatte. Gunda Johansen burde kommunisert med skolens ansatte før hun valgte å signere et inkorrekt, populistisk utspill i media. Ordføreren er kommunens øverste leder. En god leder kommuniserer direkte og først med sine ansatte, ikke via media! Dersom ordføreren har noe å formidle, som angår de ansatte på Storsteinnes skole, bør hun benytte korrekt tjenestevei, den samme som gjelder for alle andre her i kommunen. Et godt omdømme påvirker læringsmiljøet, og de ansatte på Storsteinnes skole vil at innbyggerne i Balsfjord kommune skal vite at omdømmebygging er en hjertesak for oss. Og da er saklighet og samarbeid gode dyder … og fine parhester.

NB: Dette innlegget er skrevet av lærer Ketil Stokkan på vegne av flere ansatte på Storsteinnes skole

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse