Annonse
Fra en barnepsykologs ståsted fortoner Sandbergs metode seg som spesielt uheldig. Gjengjeldelse som foretrukket reaksjonsform har preget de mørke sider av barneoppdragelsen i århundrer, skriver Willy-Tore Mørch. Foto: Fremskrittspartiet

En ørefik som «skuls»

Det er uklart om Sandberg er villig til å utvide de trakassertes repertoar til også å omfatte nedskalling.

«En god gammeldags ørefik er noe de aller fleste mannfolk forstår», sa Frp-statsråd Per Sandberg om å svare på seksuell trakassering til VG her om dagen. Han utdyper rådet sitt med å si at «..han har forståelse for at det kan være vanskelig å klappe til sjefen, men at det kan være nødvendig.». Det er vel kanskje greit å vite at han forstår hva en ørefik betyr hvis han som medlem av den politiske elite, sjef og maktmenneske en gang i fremtiden skulle trakassere noen med en ærekrenkende atferd. Rådet kom trolig fra levra som er FrPs eneste kjente sannhetskilde i motsetning til «sosionomgnål og forskning» som er gammeldags, ifølge FrPs akademiske oppmann Christian Tybring-Gjedde i Dagsnytt 18 her forleden.

Men at Sandberg vet hva en ørefik betyr fikk vi egentlig en anelse om da vi leste i hans egen biografi «Mot min vilje» at han var nødtvunget til å be om unnskyldning etter at han ble idømt 3000 kroner i bot for å ha skallet ned en asylsøker på fest. Hva asylsøkeren lærte av behandlingen vites ikke. Det er uklart om Sandberg er villig til å utvide de trakassertes repertoar til også å omfatte nedskalling. Det vi imidlertid vet er at ørefiker og kanskje også nedskalling kan være straffri som reaksjon på ærekrenking, som i juridisk språk heter retorsjon som er latin og betyr «å dreie tilbake». Bestemmelsen i straffelovens § 228 dreier seg i midlertid om at en legemsfornærmelse eller ærekrenkelse kan være straffri dersom den er gjengjeldt med omtrent samme mynt slik at saken er «skuls». Sextrakasseringen, som i høyeste grad er ærekrenkende, blir altså straffri dersom den gjengjeldes med en handling som er jevnbyrdig med ærekrenkelsen. En ørefik kan altså «skulse» sextrakassering ifølge jurister.

Nok av jus. Hva med de samfunnsmessige implikasjonene av å gjengjelde en ærekrenkelse med en ørefik. Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik velger en politisk innfallsvinkel. Det skal ikke være opptil den enkelte kvinne å ta tak i seksuell trakassering, sier hun. Dette er et samfunnsproblem som må løses politisk ved f.eks. å etablere lavterskeltilbud for å melde fra om seksuell trakassering og å inkludere vern mot seksuell trakassering i likestillingsloven, tiltak som er en rettstat verdig.  

Fra en barnepsykologs ståsted fortoner Sandbergs metode seg som spesielt uheldig. Gjengjeldelse som foretrukket reaksjonsform har preget de mørke sider av barneoppdragelsen i århundrer. «Du må ta igjen gutt» har vært mantra hos den autoritære forelder uten å reflektere over at å bruke vold i rettferdighetens tjeneste legitimerer vold og bidrar til mer vold i samfunnet. Vi vet at FrP har vært tilhengere av fysisk avstraffelse av barn helt til det siste, og fremdeles er det enkeltpersoner fra den kanten som forsnakker seg. Vi skal ikke glemme at det bare er 12 år siden Høyesterett avklarte en gang for alle at fysisk avstraffelse i oppdragende øyemed er straffbart etter den såkalte «klapsedommen». Tilhengerne har argumenterer med at de slår for at barnet skal forstå alvoret, ikke ulikt Sandbergs argumentasjon, men de reelle grunnene er annerledes. Intervjuer med foreldre slår entydig fast at slagene ble gitt i sinne fordi barnet hadde krenket dem som foreldre ved å være ulydige og at de mangler alternativer.

Strengt tatt er Sandbergs metode og fysisk avstraffelse av barn to sider av samme sak. Den krenkede kan bruke vold. Men når det er makten som krenker er den voldelige gjengjeldelse lovlig - mens når makten er krenket er gjengjeldelsen ulovlig. Juridisk må det kanskje være sånn og det er en viss logikk i det. Men bør vi anbefale å bruke metoder som skader samfunnet som virkemiddel for å løse et annet samfunnsproblem? FrP ønsker denne strategien på flere områder. For eksempel mener de å skjerpe staffene reduserer kriminalitet, til tross for at vi vet at hard straff øker risikoen for gjentagelse av straffbare handlinger. For å stanse den økende volden i videregående skoler foreslår de å samle de voldelige ungdommene i egne klasser, til tross for at all tilgjengelig forskning forteller oss at volden øker når de samles.

Dannelse er et skjellsord hos ytterste høyre fløy. Likheten mellom barneoppdragelse og det å styre landet bør være å ha dannelse som grunnpilar. Dannelse i betydningen å være bevisste, engasjerte, myndige, handlekraftige og ansvarlige deltagere i det samfunnet vi lever i, for å sitere filosofene Per Bjørn Foros og Arne Johan Vetlesen i boka «Angsten for oppdragelse». Da blir beslutningene til beste for både individ og samfunn. Det motsatte er autoritær paternalisme med disiplinering som metode: «Gi ham en ørefik så slutter han å trakassere». «Bur de kriminelle inne så blir vi kvitt dem», «Samle dem i egne klasser så plager de ikke de andre elevene» er meget gode eksempler.    

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse