Annonse

En papegøye kan bli en god økonom

Tilsvar til Nordlys’ leder 10.04.17

Det koster det samme skriver Nordlys. Vi betaler det samme fordi sykepleie er dekt av vår skatt. Praktisk bistand betaler vi mye eller lite for avhengig av inntekt eller pensjon. Men at det koster det samme er ikke rett.

En papegøye kan bli en god økonom. Det er bare å lære den å si ’tilbud og etterspørsel’. Er tilbudet av en vare høyere enn etterspørselen, vil prisen gå ned. Er etterspørselen etter en vare høyere enn tilbudet, vil prisen gå opp. Så enkelt ble grunnleggende samfunnsøkonomi forklart i ei lærebok jeg leste. Dette kan benyttes som et utgangspunkt for å drøfte Nordlys’ leder om fritt brukervalg den 10.04.17.

Lederskribenten i Nordlys har innvendinger mot at Tromsø kommune avvikler såkalt fritt brukervalg ved å ikke fornye kontrakten med to private tilbydere av sykepleie og praktisk bistand fra 2019. Nordlys forteller at de to private tilbyderne dekker 1 % av etterspurt sykepleie og praktisk bistand i Tromsø kommune. Med et så beskjedent tilbud fra de to private, er ordet 'fritt' i uttrykket fritt brukervalg, en illusjon. Det er et tilbud for de få. Et fritt brukervalg må kunne tilbys alle om det skal være fritt.

Sykepleie er et treårig studium der halvparten av studiet er veiledet praksis i samhandling med pasienter. For helsefagsarbeideren er det to år i skole etterfulgt av to år som lærling, tilsammen en fireårig videregående skole. En leverandør av helsetjenester må i stor grad bidra til å utdanne egen arbeidskraft. Tromsø kommune har stipendordninger for sykepleiere og lærlingkontrakter for helsefagarbeidere. Har de private leverandører det?  For et år siden spurte jeg begge private aktører om det. Den ene svarte nei, den andre ønsket ikke å svare meg, men hadde ’merket seg meg som debattant’. Hva gjør de private for å dekke etterspørselen i dag?

Det koster det samme skriver Nordlys. Vi betaler det samme fordi sykepleie er dekt av vår skatt. Praktisk bistand betaler vi mye eller lite for avhengig av inntekt eller pensjon. Men at det koster det samme er ikke rett.  Den offentlige tilbyder benytter disse pengene til både å dekke utstyr og lønn og pensjon og til å utdanne nytt helsepersonell. Kommunen vil dekke både sårstell etter bypassoperasjonen min når jeg er 60 og utdanne de som skal gi meg pleie når jeg er 80 år og demenssyk.  Skattekroner betalt til oss selv investeres i oss selv. Skattekroner betalt til private kroner går til – ja, de private.

Jeg har autorisasjon som sykepleier. Denne autorisasjon fikk jeg av staten før de visste annet om meg enn at jeg hadde fullført og bestått sykepleiestudiet. Slik er det for alle helsefagarbeidere og sykepleiere. Staten gir oss en fullmakt til å yte helsehjelp til pasienter fordi staten tror på vår gode vilje til å handle etisk og sykepleieforsvarlig i pleien av pasienter. Det gis samme autorisasjon enten vi velger å arbeide privat eller i det offentlige. Jeg tror ikke den tilliten vi er vist misbrukes med vilje av noen av oss, avhengig av arbeidsgiver.

Det er våre egne skattekroner som betaler vår sykepleie. Gjør det da noe om to private aktører dekker 1 % av etterspørselen og får betalt av våre skattekroner?  Jeg mener det gjør det. Som fremtidig pasient vil jeg at mine skattekroner skal investeres i min fremtid, ikke i bunnlinja til et aksjeselskap. De pleietrengende settes først når tilbudet kan gis til alle og det settes av midler til fremtidig behov.  Det ser jeg ikke skjer gjennom offentlig finansiering av private. Jeg savner rett og slett de gode argumenter for privat hjemmesykepleie. De kom ikke denne gangen fra Nordlys’ lederskribent.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse