Annonse
Dersom private investorer i det hele tatt skal få anledning til å etablere vindmølleparker, må slike kun aksepteres til havs med vilkår som for vannkraft, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Smøla vindpark. Foto: Statkraft

En plan for ubotelige skader

NVE har publisert sin reviderte plan for lokalisering av vindkraftanlegg fordelt på 13 lokasjoner i Norge.

Vindkraft hører på ingen måte hjemme i norsk natur.

Den som har sett hvilken visuell forsøpling, hvilke omfattende naturødeleggelser og opplevd den store støyen disse vindmøllene medfører, vil forstå at det eneste rette stedet for disse er langt til havs. Den teknologiske utviklingen tilsier at tiden nå er inne for dette. Derfor bør slike installasjoner forbys på fastlandet. Staten bør ta ansvar og sørge for finansiering av teknologisk videreutvikling og etablering av statlige eide vindparkanlegg til havs.

Vindkraft er en naturressurs der eierskapet bør være nasjonalt felleseie på linje med vannkraften, kraftfordelingsnettet og oljeressursene med sin spesielle skattepolitikk og pensjonsfond. Staten vil derved få full råderett, herunder styringsrett basert på nasjonalt kraftbehov og eierskap til all verdiskaping fra denne naturressursen på linje med vannkraften. Det må være riktig at staten investerer i ny teknologi som ledd i kunnskaps- og næringsutvikling i en periode hvor vi vil oppleve redusert etterspørsel i oljesektoren. Etablering av vindkraftparker kun til havs og i statlig regi vil gjøre at vi slipper all polarisering landbasert lokalisering nødvendigvis medfører og andre uheldige konsekvenser som nevnt nedenfor.

Dersom private investorer i det hele tatt skal få anledning til å etablere vindmølleparker, må slike kun aksepteres til havs med vilkår som for vannkraft, dvs i form av konsesjon med dertil hørende hjemfallsrett til den norske stat etter et begrenset antall år samt plikt til å avsette midler på statlig fond som garanti for utfasing: opprydding / skroting av vindparken ved oppnådd levealder og ved evt konkurs eller annen form for avvikling.

Ovennevnte vil virke som sikkerhet mot at private økonomiske interesser kan manipulere seg til rettigheter og stikke av med all fortjeneste og i verste fall stikke av fra hele greia uten å rydde opp etter seg når det måtte passe dem hvilket det finnes eksempler på. Det vil dessuten sikre at den enkelte kommune ikke kan la seg kjøpe i form av provenyer på bekostning av natur- og miljøvern.

Dette gjelder i alle deler av landet hvor det nå ligger an til at en gedigen splitt og hersk strategi vil vinne fram med ubotelig skadevirkninger ikke bare på natur og miljø, men også sosialt og kulturelt.

Slik fremgangsmåte synes å kunne medføre størst skadevirkning der private interessenter synes å kunne berike seg ved å kjøpe seg rettigheter uten at staten eller andre offentlige instanser kan hindre dette.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse