Annonse
Eldre skal kunne ha tilgang til sosialt samvær, fysisk aktivitet, kultur og opplevelser - uavhengig av helsetilstand, skriver Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen. Illustrasjonsfoto: NTB/Scanpix

En politikk for morgendagens eldre

Å skyve på forpliktelsene gjennom kjøp av enkeltplasser fra private kan faktisk bli en langt dyrere løsning for kommunene. Beklager, Nordlys, men dette ble skivebom, skriver Tove Karoline Knutsen som svar på Nordlys’ leder.

En ad hoc-løsning som den avisen her foreslår vil aldri kunne gi tilstrekkelig forutsigbarhet eller løsninger som står seg over tid.

Arbeiderpartiet la nylig fram et omfattende og forpliktende eldrepolitisk program for det mangfoldet av mennesker som utgjør morgendagens eldre. Den nye eldregenerasjonen griper over et stort tidsspenn. Det krever politisk vidsyn og nytenking, både når det gjelder bygging av boliger og omsorgsplasser, gode og tilpassede pleie- og omsorgstjenester, bruk av velferdsteknologi, innhold i tjenestene og ikke minst - mange nok kompetente fagpersoner.

Det er hyggelig at Nordlys anerkjenner de grepene vi nå gjør i eldrepolitikken. Men i lederen 3. august gjør avisen seg skyldig i noen åpenbare misforståelser og snodige resonnementer. Arbeiderpartiet vil gi eldre ektepar/samboere rett til å kunne bo sammen når den ene eller begge må på sykehjem, en såkalt «kjærlighetsgaranti». En slik rettighet innebærer at kommunene må planlegge for fleksible og praktiske løsninger når man bygger eller renoverer sykehjem, slik at rettigheten blir reell. Men i sin leder tar Nordlys til orde for at kommunene må kunne dra ut i et marked og shoppe plasser hos private aktører for å innfri denne rettigheten. Det er en særdeles dårlig ide. En ad hoc-løsning som den avisen her foreslår vil aldri kunne gi tilstrekkelig forutsigbarhet eller løsninger som står seg over tid. Dette er en rettighet som løpende må ivaretas gjennom kommunenes eget planarbeid. Å skyve på forpliktelsene gjennom kjøp av enkeltplasser fra private kan faktisk bli en langt dyrere løsning for kommunene. Beklager, Nordlys, men dette ble skivebom. 

Nordlys har svelget rått høyresidas bløff om at det kun ble bygget 567 sykehjemsplasser på rødgrønn vakt. Her er sannheten. Da Stoltenberg II- regjeringen innførte investeringstilskuddet for sykehjem og omsorgsboliger i 2008, var nettopp begrunnelsen at det var bygget og renovert for få plasser. Ikke minst under Erna Solbergs fire år som kommunalminister var det magre tider for norske kommuner. Statsminister Jens Stoltenberg sa den gang at målet må være 12.000 nye plasser innen 2015. Tidligere i år kom SSB-tallene for nye sykehjemsplasser i den aktuelle perioden. Husbanken har på bakgrunn av søknader fra kommunene gitt tilsagn om støtte til cirka 12.300 nye plasser i tidsrommet 2008 til 2015. Og det er ferdigstilt ca 7.700 nye og renoverte plasser i samme tidsrom, de aller fleste påbegynt under den rødgrønne regjeringen. 

Nordlys antyder at Arbeiderpartiets løfte om 10.000 nye hender i eldreomsorgen ikke er oppfylt. Feil - det er faktisk overoppfylt. Kompetanseløftet som kom under Stoltenberg II-regjeringen ga over 22.000 nye årsverk i kommunal pleie- og omsorgssektor, omlag 80 prosent med relevant kompetanse. Under nåværende regjering er den årlige årsverksveksten i pleie og omsorg nesten halvert, sammenlignet med rødgrønn periode. Utfordringen er å få tilstrekkelig mange unge til å velge et yrke i pleie- og omsorgssektoren, og sørge for at de får meningsfulle oppgaver og anstendige lønns- og arbeidsforhold. 

Arbeiderpartiet vil ha faglige innsatsteam som kan benyttes av de kommunene som sliter med å oppfylle den kvaliteten vi ønsker for eldreomsorgen. Dette tolker Nordlys som om det skal rigges til et tungt byråkrati som skal ha en slags kontroll- og straffefunksjon. Det er det motsatte som er hensikten. Arbeiderpartiet ønsker å avbyråkratisere pleie- og omsorgstjenestene, forenkle og målrette rapporteringen, slik at denne kan gi et tydeligere bilde av kommunenes tjenester. Og fordi kommunene har veldig ulike forutsetninger for å yte kvalitet i alle ledd, vil innsatsteam i enkelte tilfeller kunne komme inn; ikke for å straffe, men for å støtte, bistå og hjelpe kommuner som trenger det. 

I Arbeiderpartiets eldrepolitiske program understreker vi at et aktivt liv er like viktig for eldres livskvalitet og helse som for yngre. Eldre skal kunne ha tilgang til sosialt samvær, fysisk aktivitet, kultur og opplevelser - uavhengig av helsetilstand. Kvalitet i tjenestene og tilstrekkelig med økonomiske og faglige ressurser må settes inn for å gi bedre pleie og omsorg for eldre som trenger det; hjemmebasert, i omsorgsbolig eller sykehjem - ut fra den enkeltes behov. Vi legger fram våre prioriteringer og veivalg i eldrepolitikken før høstens valg - og ikke når stortingsperioden er over, slik denne regjeringen dessverre har gjort med dette viktige politikkområdet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse