Annonse
Tromsø kommunes nye redningsbåt har vært gjenstand for svært tvilsom saksbehandling.

En redningsbåt til besvær

Politikerne gjorde vedtak om et innkjøp til 900 000 kroner, uten å ha fått all nødvendig informasjon om saken. En slik forsømmelse fra administrasjonen er svært graverende.

Et av de groveste bruddene på saksbehandlingsreglene er etter vårt syn at samtlige dokumenter i saken ble unndratt offentlighet.

Det er sjelden hard kost administrasjonen i Tromsø kommune har fått fra kommunens egen revisjon i saken om anskaffelse av ny redningsbåt. Prosessen har vært av et kaliber som etter KomRev Nords oppfatning har brutt med forskriftene for offentlige anskaffelser, det har blitt bedrevet utstrakt hemmelighold og administrasjonen har utarbeidet et mangelfullt saksfremlegg til den politiske behandlingen av anskaffelsen.

Arbeiderpartiets gruppeleder i formannskapet, Jarle Heitmann, karakteriserer det mangelfulle arbeidet som er gjort som et “svært alvorlig” brudd på reglene for saksbehandling. Også Høyres gruppeleder, Erlend Svarstad Bøe, slutter seg til den krasse kritikken som nå har blitt administrasjonen til del. At så skjer, er ikke underlig. Saken har blitt behandlet på et vis som man heldigvis sjelden ser maken til i offentlig administrasjon.

Et av de groveste bruddene på saksbehandlingsreglene er etter vårt syn at samtlige dokumenter i saken ble unndratt offentlighet. Revisjonen påpeker at man kunne undratt det som omhandlet pris ut fra konkurransemessige hensyn. Men kommunen valgte altså å unndra alt skriftlig materiale i saken offentlighet, totalt uten hjemmel i lov og forskrifter. At slikt skjer nærmest på autopilot forteller om en kultur der åpenhet anses som uviktig, stikk i strid med all lovgivning om betydningen av offentlighet.

Da først formannskapet 27. september 2016, og deretter kommunestyret dagen etter, vedtok å kjøpe den redningsbåten Tromsø Brann og Redning (TBR) hadde lagt inn bud på, var saksfremlegget som ble presentert til politisk behandling mangelfullt, ifølge revisjonen. Eller som revisor uttrykker det, “ikke var fullt ut forsvarlig utredet”. Politikerne gjorde altså et vedtak om et innkjøp til 900 000 kroner, uten å ha fått all nødvendig informasjon om saken. En slik forsømmelse fra administrasjonen er svært graverende. Og igjen sitter offentligheten med det inntrykk at her kan det være ugler i mosen. Hvorfor var det så viktig å få banket dette vedtaket igjennom?

Revisjonsrapporten fra KomRev Nord retter altså en tydelig kritikk mot administrasjonens håndtering av saken. Men i etterkant har det blitt reist ytterligere spørsmål om saksforholdene. Revisor har da også meldt at dette er en foreløpig rapport, og at det vil komme en ny rapport om relativt kort tid. Det forventes at kritikken i denne kan bli ytterligere skjerpet.

Det hører med til bildet at de samme politikerne som i dag kritiserer administrasjonen, burde ha vært mer våken da de fikk saken til politisk behandling i lukkede møter i formannskapet og kommunestyret. For allerede da hadde de grunnlag for å reise kritiske spørsmål både til lukketheten og til innstillingen. Den eneste som gjorde det, etter det Nordlys kjenner til, var representanten Jan Blomseth, som også alene stemte mot innstillingen. De andre som i dag reiser rettmessig kritikk mot administrasjonen, bør kanskje også se kritisk på sin egen rolle da saken var til politisk behandling.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse