Annonse
Fra pressemøte om framtidas hær og heimevern. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide blir intervjuet av media etter pressemøte 13. oktober. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Skjønner hun hva en krig innebærer?

La oss være ærlige. Relativt sett var vi bedre stilt i nord om morgenen 9. april 1940 da tyske fartøy gikk inn Ofotenfjorden og det som skjedde i etterkant.

Jeg hørte forsvarsministeren på “Dagsnytt 18” sist fredag hvor hun redegjorde for konklusjonen basert på landmaktutredningen. Når jeg hørte på premissene sitter jeg med et spørsmål om hun tilnærmet forstår hva en eventuell krig innebærer?

Ifølge henne (forsvarsministeren) var det INGEN i forsvarsledelsen som ville prioritere helikoptre til Hæren. Og som hun uttalte… “jeg følger alltid det fagmilitære rådet”.

Godt å vite for alle pårørende som sender sine håpefulle ut i førstegangstjeneste for å bli forberedt til krig: Ligger du med mageskudd oppe i fjella i Troms eller på vidda i Finnmark - ikke regn med å overleve da evakuering ikke er mulig. Ihvertfall ikke så raskt at du har håp om å overleve.

Send soldatene våre i krig med stridsvogner som er kjøpt på bruktmarkedet i Nederland på 90-tallet. Våre soldater er skutt opp før de selv kommer på skuddavstand. Si det heller med rene ord.

Et jegerkompani til GSV: Marker at Norges grenser er krysset og landet er i krig. Deretter. Klar dere selv. Har dere litt flaks kan dere ta dere tilbake til Porsangmoen hvor det muligens skal være en kavaleribataljon. Hvordan man skal få til en bataljon ut av 400 mannskaper vet kanskje de færreste.

Flystøtte fra egne jagerfly: Evenes flystasjon er inoperativ etter et førsteanslag med kryssermissiler. Flybasen er satt ut av spill på ubestemt tid da man har kun en rullebane og tap av vital infrastruktur.

Allierte fly: De er ankommet Ørlandet da man har begrenset utholdenhet i luftrommet over Finnmark og Troms. Andøya kan ikke nyttes da infrastrukturen der er ikke brukbar etter mange års forfall.

Allierte forsterkninger må flys inn til flyplasser i Sør Norge, da kontrollen over eget luftrom i nord er ikke sikker pga mangel på alternative baser for jagerfly i nord.

Hangarskipsgrupper fra USA over Atlanterhavet er sterkt hemmet av fiendtlige angrepsubåter man ikke har kontroll med. Ingen P8 kan operere fra Evenes. Alle MPA-er opererer ut fra baser i UK og Island. Tre av våre egne P8 ble ødelagt i det innledende kryssermissil angrepet da flyene ble flyttet for sent.

Telemark bataljon er overført til Nord-Norge og mobiliseringsbataljonen på Skjold Bn. er satt opp. Bataljonene er satt opp med dagens materiell minus det materiellet som ble sendt til Porsangmoen og det vi har ute i intops.

La oss være ærlige. Relativt sett var vi bedre stilt i nord om morgenen 9. april 1940 da tyske fartøy gikk inn Ofotenfjorden og det som skjedde i etterkant. Det forsvarsministeren nå skisserer er en full avhengighet av alliert støtte i en tid hvor den støtten kanskje er mer usikker enn noen gang etter at alliansen ble etablert. 

Alliert hjelp i krise og krig er viktig – det har lenge fått for liten plass i norsk forsvarsplanlegging men det forutsetter at Norge må bruke betydelige ressurser på å legge til rette for slik alliert innsats. Å legge ned Andøya FS er et dårlig bidrag i så måte. I det minste må vi kunne få inn støtten og det gjør vi ikke ved å legge alle eggene i kurven ute på Evenes. 

Amerikanerne ser dette. De ser at de ikke kan operere skvadron(er) ut fra Evenes eller Bardufoss for den saks skyld. De ser at de blir for sårbare og at arealene er for begrenset. Når egne fly ikke behersker taksebanene rundt høyden hvor shelterne er på Evenes vinterstid - hvordan skal piloter med erfaring fra Nelly AFB i Nevadaørkenen kunne takle det??

La oss også være ærlige om Andøya FS som beredskapsbase. FMIN har tidligere uttalt at basen på øya ligger der. Den kan nyttes når som helst ved beredskap/krig. Vi som kanskje har litt innsikt skjønner at en jagerflybase ikke bare ligger der, men den må vedlikeholdes, øves og kontrolleres at infrastrukturen fungerer. Spesielt så værutsatt denne basen er. Men det er ikke aktuelt fordi det spiser av driftsinnsparingene som er en av hovedpremissene til å samle alt på Evenes. Så derfor er det jo greit bare å si at flyplassen ligger der i påkommende tilfeller.

Forsvarsminsiteren nedsatte en ekspertgruppe i 2015 som skulle se på hva forsvaret i nord bør innebære.”Et felles løft”. Der leser jeg en av delslutningene: ” Planer for å binde allierte til forsvaret av Norge må utvikles samtidig med og som en integrert del av den nasjonale forsvarsplanleggingen. Det betyr eksempelvis at arbeidet med å etablere baser for allierte forsterkningsfly må foregå samtidig med baseutviklingen for norske kampfly. 

Hvorfor i all verden gjør vi det motsatte? Tar vi mer hensyn til næringsinteressene i Ofoten enn muligheten av et relevant forvar av landsdelen? I samme rapport fremheves det at Fellesoperative hovedkvarteret (FOH) i Bodø må i langt større grad ta hensyn til forsterkningsproblematikken og sørge for at handlefriheten ivaretas ved mottak av allierte. 

De blir knapt spurt. Vi har et FD hvor FSJ er mer eller mindre integrert bort hvor hans såkalte fagmilitære råd viskes bort i propaganda skrevet av mediarådgivere i samme departement. I dette tilfellet på Dagsnytt 18 fremført av en FMIN som jeg tror ikke aner hva krig innebærer - ihvertfall ikke for personellet som skal møte en overlegen motstander. Hele argumentasjonen for Evenes og nedleggelsen av Andøya FS har vært en ren “propagandakrig” med selektiv bruk av informasjon, feilinformasjon og halvsannheter.

Hva velger vi? Evenes som enebase - uten å vite konsekvensene. Det er akkurat det vi gjør med den fremlagte landmaktstudien: Vi beslutter noe vi ikke vet hva rekkevidden er for de som skal utkjempe en fremtidig krig. Hadde de visst det, hadde de gitt Forsvaret en mulighet, gitt dem bedre rammebetingelser og kuttet meningsløse flyttinger. 

Mye står og faller på Det Norske Arbeiderpartiet og ikke minst deres leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Spørsmålet om ni Bell-helikoptre er småtteri i sammenheng med forliket om å legge ned Andøya FS og bygge opp nytt på Evenes. Nå må de få løftet frem realitetene på bordet, og mange i hele landet ser nå mot nettopp AP og forventer at de nå ikke forblir bundet til masta på regjerings skuta. Hvis de nå gir opp Andøya og prioriteter ni helikoptre på Bardufoss og sier at det er et kompromiss partiet kan leve med, er det et signal utad de ikke har skjønt hva et helhetlig forsvar innebærer. Jeg tror at det vil ikke AP.

For å avslutte med begynnelsen. Mange av våre soldater ville ha blitt sjeleglade hvis de hadde blitt sendt i krig med materiell som de fikk ved at man sparte sløseriet ved å gi opp en fullt operativ base for å bygge en ny noen mil unna. 

La meg minne om hva LMU utredningen sa for en stund tilbake: “ til tross for en stadig mer aksellererende utvikling innen forsvarsteknologi, er stridsvogner fortsatt relevant som «en siste skanse» i forsvaret av Norge. Deretter slår utvalget fast at den tidligere planen om å oppgradere de nåværende Leopard 2A4-stridsvognene ikke vil gi en tilfredsstillende løsning. Norge må satse på helt nytt materiell. Derfor foreslår arbeidsgruppen å doble pengepotten til nye stridsvogner, fra 2 til 4 milliarder kroner.

Vel, dere vet hvor pengene ligger - mer komplisert er det ikke! Eller betyr prestisjen med Evenes langt mer enn å gi våre soldater overlevelsesevne? 

La oss, forsvarsminister og forsvarsledelse, være litt ærlige og kalle en spade for en spade, og se gjennom propagandaen. Igjen… gjennom din retorikk på Dagsnytt 18 lurer svært mange på om du vet hva slags helvete krig er og hva du utsetter våre soldater for den dagen det blir alvor?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse