Annonse
Ville du brukt bilen mindre hvis du tjente penger på det?

En rettferdig og effektiv klimaløsning

FNs klimapanel er krystallklar: Vi må få ned karbonutslippene drastisk og vi har ingen tid å miste. Beskjeden om at Norges utslipp har gått opp i 2018, bør virkelig få oss til å stoppe opp og tenke nytt.

Det som kommer inn i økte avgifter, fordeles likt tilbake til befolkningen i form av klimabelønning. Dermed kan de som er villig til å kutte i egne utslipp, ikke bare spare penger, men også tjene penger på det.

Vi trenger en langt mer offensiv miljøpolitikk. Tiltakene må være effektive, men de må også ha støtte fra flertallet i befolkningen for å kunne gjennomføres. Da er det viktig med løsninger som oppleves rettferdige, der de som slipper ut mest, betaler mest. Skal tiltakene virkelig monne, må de føre til endring i folks atferd. Vi må rett og slett forbruke mindre. Men å endre atferd krever motivasjon.  Klimafiendtlig atferd må koste mer og klimavennlig atferd må lønne seg. 

Fins det en løsning som oppleves rettferdig, samtidig som den er effektiv? Verdens mest kjente klimaforsker James Hansen har lansert et enkelt avgiftssystem som kan være grunnmuren i løsningen av klimakrisen: karbonavgift til fordeling (KAF). I Canada vant statsminister Justin Trudeau valget da han lovte å innføre KAF. Denne ordningen har allerede vært prøvd ut i flere provinser, og nå innføres den i hele landet. Kort fortalt innebærer KAF at det innføres økte avgifter på forurensning. Alle inntektene fra dette betales direkte ut til hver enkelt innbygger i form av en klimabelønning. Dermed kan de som er villig til å redusere egne utslipp, ikke bare spare penger, men også tjene penger på det.  

Et hypotetisk eksempel: En person som kjører og flyr mye, betaler 900 kr ekstra en måned grunnet økte avgifter. En person som kjører og flyr lite, betaler 100 kr ekstra den måneden. Når de så begge får utbetalt 500 kr hver i klimabelønning neste måned, har den første personen i realiteten betalt 400 kr for sitt høye forbruk, mens den andre personen har fått 400 kr i ren fortjeneste. 

Undersøkelser fra USA og Canada anslår at ca 70% av et lands innbyggere vil tjene penger på KAF. Det er de med lav inntekt som får mest uttelling, fordi de har lavere forbruk enn de som har mye penger.  Majoriteten av befolkningen vil altså få mer i økonomisk utbytte enn det de betaler i økte avgifter, og ordningen kan bidra til å bedre situasjonen for dem som har trang økonomi. 

I Norge har vi allerede avgifter på drivstoff og flyreiser. Med KAF ville disse avgiftene økes gradvis og forutsigbart, slik at befolkningen får mulighet til å tilpasse seg. Økt pris vil føre til økt motivasjon for å forbruke mindre. Det vil bli mer å spare på å sykle til jobb, avtale samkjøring til barnas fritidsaktiviteter, kjøre færre turer til butikken og ta flere jobbmøter via videokonferanse. 

Miljøpartiet De Grønne har vedtatt innføring av KAF i sitt partiprogram, i første omgang for drivstoff og flyreiser. MDG vil at de økte avgiftene skal betales direkte tilbake til befolkningen hver måned, på samme måten som barnetrygden. MDG foreslår at folk i distriktene skal få høyere utbetalinger enn folk i byene, ettersom behovet for bil er større der. Familier får også mer, fordi klimabelønning fordeles også til barn (halvt beløp). 

Nylig har KAF fått anerkjennelse fra over 3500 økonomer, inkludert 27 nobelprisvinnere i økonomi. De hevder at karbonavgift er den mest kostnadseffektive måten å redusere CO2-utslipp på. 

I Norge har KAF så langt fått støtte fra tankesmia Civita og miljøorganisasjonene Zero og Naturvernforbundet. Flere aviser har skrevet om KAF den senere tiden, blant annet Aftenposten og Stavanger Aftenblad.

Karbonavgift til fordeling (KAF) har mange vinnere. På kort sikt er vinnerne alle dem som grunnet økonomi, helse og miljø tar klimavennlige og bærekraftige valg i hverdagen. På lang sikt vinner barna og barnebarna våre, som skal overta kloden etter oss. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse