Annonse
HER TOK DE AVGJØRELSEN: Bak denne lukkede døren fortsatte styret sin saksbehandling, og her meislet styret i Helse Nord ut et forslag til vedtak som alle til slutt stemte for. Foto: Øyvind Bratt/Rana Blad

Bak en lukket dør

Å lukke døren og stenge for innsyn når felleskapets milliarder skal brukes, er en saksbehandling som ikke tåler dagens lys.

Styremøtet i Helse Nord den 18.desember handlet om ny sykehus-struktur på Helgeland, og  hadde vart i ganske nøyaktig fem timer og femti minutter da styremedlem Sven Are Jenssen ba om ordet: “Jeg trenger en pause”, erklærte Jenssen.

Ja, svarte styreleder Renate Larsen: “Da tar vi en pause, og lufter ut dette rommet. Styret møtes på det rommet ved siden av her”. Så reiser styret seg og går ut og lukker døren bak seg på siderommet.

Det varer og det rekker. Det blir ingen kort pause, og styremedlemmene sitter samlet, de går ikke hver til sitt. De er ikke å se i korridorene på Raddison-hotellet i Bodø. Det går et kvarter, en halv time, tre kvarter. Etter drøye 50 minutter kommer styret tilbake.

Det som da skjer er at styremedlem Jenssen straks fremmer et nytt forslag, som øyeblikkelig blir enstemmig vedtatt. I løpet av noen få minutter er sykehussaken på Helgeland – den klart viktigste avgjørelsen i helseforetaket i 2019 - avgjort.

Det var en utrolig seanse. Flere av de erfarne journalistene som er til stede, forstår da også umiddelbart hva som har skjedd: Styret i Helse Nord har fortsatt drøftingene sine bak en lukket dør, og der har de avgjort saken, men uten at det formelt ble gjort et nytt vedtak om å lukke møtet.

Rana Blad og Nordlys har av prinsipielle årsaker valgt å klage denne saksbehandlingen inn for Sivilombudsmannen, som nå skal foreta en lovlighetskontroll. Det som har skjedd, bryter med grunnleggende regler om transparens og åpenhet.

Helse Nord RHF avviser via sin stabsdirektør Karin Paulke at styremøtet ble lukket. Foretakets ledelse hevder at forslaget som ble vedtatt ikke var nytt, men at det bygget på forslaget fra direktør Vorland, som var «innstilt som vedtak i saken og allerede diskutert i styremøtet.»

Helse Nord hevder videre at innledningsvis i sesjonen før denne pausen, så gjorde styreleder Larsen det klart «at styret skulle drøfte struktur og lokalisering» før det kom til å bli ny pause. Flere styremedlemmer hadde signalisert at de kom til å fremme nye forslag til vedtak, og det var naturlig at disse fikk tid til å formulere dem. Det foregikk ikke saksbehandling i pausen», hevder hun.

At Helse Nord kan fremstille saken slik, er vel strengt tatt en fornærmelse mot vår intelligens. 

Forslaget som ble vedtatt, var ikke lagt frem og utredet på forhånd. Det var helt nytt. Påstanden om at forslaget allerede «var diskutert i styremøtet» er med andre ord en grov tilsnikelse fra Helse Nords side. Vedtaket om å gjøre Sandnessjøen til hovedsykehus og flytte administrasjonen fra Rana, finnes det  ikke spor av i de opprinnelige sakspapirene fra Vorland.

Alternativet som ble valgt, sto ikke på sakskartet, og var ikke utredet eller drøftet i åpent styremøte. Det er heller ikke sant, slik Helse Nord hevder, at styret pliktskyldigst trakk seg tilbake for å snekre et vedtak det allerede var konsensus om. Det skaper et inntrykk av at de hadde blitt enige i det åpne møtet. Alle som var til stede vet at det motsatte var tilfelle.

Saken er en stygg ripe i lakken for styret i Helse Nord, ikke minst styreleder Renate Larsen. Etter et intervju med henne i Dagens Medisin blir saken enda mer gåtefull.

Der hevder nemlig Larsen at når styremedlemmer - på bakrommet - legger frem forslag de ønsker å fremme, så er det ikke det samme som «styrebehandling».

Larsen har sin bakgrunn fra næringslivet og sjømatnæringen. I dag er hun direktør i Sjømatrådet.

Det er sikkert ingen dårlig ballast. Men hun burde forstå at det å gjøre avtaler med de norske oppdrettsmilliardærene utenfor offentlighetens søkelys, er noe helt annet enn å forvalte bruken av skattebetalernes milliarder.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse