Annonse
Jeg kan love Nygård at jeg fortsatt kommer til å ha oppfatninger i media om forhold jeg har kunnskap om og interesse for, skriver Martin Eliassen.

"En rørende uvitenhet"

Martin Eliassen mener Nordlys-kommentator Oddvar Nygård mangler saklige argumenter og bruker en tvilsom hersketeknikk.

Selv om Nygård i sin artikkel raljerer med at jeg «ikke har fulgt med i timen, eller har skaffet meg nødvendig informasjon for egne meninger», så tar han selvsagt skammelig feil.

“En rørende uvitenhet” er overskriften i Nordlys journalist Oddvar Nygårds sitt tilsvar til min artikkel i avisen 24. mai. I artikkelen stilte jeg spørsmåltegn ved Nordlys sine prioriteringer og om det har stor allmenn interesse eller forståelse hos folk flest å bruke store ressurser for å ettergå reiseregningene til 4 direktører i offentlige kunnskaps- og forskningsinstitusjoner i Tromsø. Jeg mente at avisen heller burde gå inn i bedriftene å se hvordan disse institusjonene jobber i forhold til sitt formål og hvilke resultater de oppnår basert på sin totale ressursbruk. Dette er viktige institusjoner for utviklingen av landsdelen og nord-norsk næringsliv. Mitt syn er at det derfor selvsagt har mye større interesse for oss lesere å få kunnskap om hva disse institusjonene presterer enn å få vite om deres ledere reiser på business Class til USA. Med en annen prioritering hos Nordlys ville en virkelig få testet organisasjonenes reelle evner og vilje til åpenhet. Jeg begrunnet nærmere mitt syn i artikkelen.

Det skulle dermed være klart for alle at jeg er for offentlighetsloven, men stiller spørsmåltegn ved om sjekking av reiseregningene til direktører er det smarteste tiltaket om man er ute etter å teste åpenhet og lete etter mulige lovbrudd i pengeforvaltningen i offentlig sektor. Likevel bruker Nygård betydelig spalteplass i Nordlys til en forelesning om Nordlys sin samfunnsoppgave med en oppramsing av masse selvfølgeligheter alle er enige om, samtidig som han raljerer om min «grunne samfunnsforståelse og totale uvidenhet om medias rolle og samfunnsansvar».  

Det faktum at jeg ikke er enig med journalist Oddvar Nygård og Nordlys i denne sak betyr slettes ikke:

  • At jeg mangler kunnskap om Nordlys og pressens rolle generelt.
  • At jeg ikke har kunnskap om og/eller forståelse for medias samfunnsansvar.
  • At jeg har en «grunn» samfunnsforståelse

slik Oddvar Nygård hevder i sitt tilsvar i Nordlys 26. mai. Jeg kan berolige Nygård og Nordlys med at jeg kjenner godt til både formål og virkeområder i Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven). Og jeg støtter selvsagt medias rett og plikt til å følge med forvaltningen av offentlige midler. I så måte har journalister i Nordlys i mange tilfeller gjort en fortjenestefull innsats og oppnådd gode resultater med sin undersøkende journalistikk.

Selv om Nygård i sin artikkel raljerer med at jeg «ikke har fulgt med i timen, eller har skaffet meg nødvendig informasjon for egne meninger», så tar han selvsagt skammelig feil. Nettopp fordi jeg har kunnskap, har jeg egne meninger og tør å stå frem med dem. Det er kanskje det som irriterer Nygård, eller er det fordi Nordlys ikke har funnet noe grums i offentlige lederes reiseregninger på tross av at «denne type innsynsbegjæringer har vært en del av det ordinære, journalistiske arbeidet i Nordlys i flere tiår», ifølge Nygård?

Jeg er forbauset over at Nygård, som erfaren journalist og kommentator, legger seg på et nivå i sin argumentasjon og bruker en form for hersketeknikk, som får oss til å tenke tilbake på tider med helt andre politiske strømninger og der anvendelsen av denne type herksteknikk i diskusjoner var svært vanlig. Var du uenig, så var du dum, naiv og uvitende. Jeg har ansett Nygård som en flink kommentator med en skarp penn. Jeg er derfor skuffet over at han ikke har saklige argumenter, men trekker frem en gammeldags hersketeknikk i et forsøk på å desavuere betydningen av meningene til sin motpart. Men jeg kan love Nygård at jeg fortsatt kommer til å ha oppfatninger i media om forhold jeg har kunnskap om og interesse for.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse