Annonse
Min klare oppfordring til regionrådene i Finnmark, Troms og Nordland er å stå samlet som en kommunal helseregion i nord, skriver Lisa Friborg.

En samlet kommunal helseregion i nord

Det er et paradoks at kommunene opplever samme utfordringer uten en felles formidling til landets beslutningstagere.

Norge er delt i fire regionale helseforetak, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. De regionale helseforetakene har faste møter med helseministeren og helse- og omsorgskomiteen, i tillegg kan de be om ekstra møter. Dette gir mulighet til påvirkning der beslutninger tas.

Kommunal helse- og omsorgstjenester står ovenfor store utfordringer. Det økte antall eldre, for lite personell til å løse oppgaver, behovet for mer og tidligere forebygging, ansvar for sykere pasienter og flere oppgaver til kommunene for å nevne noen. Utfordringer gir også muligheter. En mulighet er å endre dagens organisering for å bygge fremtidens helsetjeneste. For å gjøre dette er det behov å bli hørt der beslutninger tas, på Stortinget og Regjeringen.

I dag har hver av landets kommuner ansvaret for sine helse- og omsorgstjenester, slik bør det også være i fremtiden. Samtidig er det utfordringer som skal løses. Da jeg i høst startet på helseledelse ved BI snakket jeg med medstudenter fra Valdres og Asker m.fl. De forteller om samme utfordringer vi opplever i Nord-Norge. I tillegg har Nord-Norge store geografiske avstander med 10 % av befolkningen fordelt på 34% av Norges landareal. Det er et paradoks at kommunene opplever samme utfordringer uten en felles formidling til landets beslutningstagere. Kommunenes sentralforbund har en sentral og viktig rolle, men det er behov for noe mer. Jeg vil at Nord-Norge skal gå foran å statuere et godt eksempel.

Min klare oppfordring til regionrådene i Finnmark, Troms og Nordland er å stå samlet som en kommunal helseregion i nord. Samarbeid på tvers av kommune og fylkesgrenser er en nødvendighet for å bygge fremtidens helsetjeneste. Vi vet ikke hvordan fremtidens helsetjeneste skal se ut, men vi må være aktive pådrivere i utviklingen av den. Sett ned en gruppe med et par personer fra hvert fylke som får i oppdrag å gå i dialog med statsråd, departementene og komiteer på Stortinget. I tillegg til fokus på strategisk utvikling av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

De regionale helseforetakene har jevnlig dialog med statsråden. En selvfølge da de eies av staten. Kommunene på sin side må ta mer plass. Samhandlingsreformen, primærhelsetjenestemeldingen og nasjonal helse- og sykehusplan har alle stor innvirkning på kommunene med nye statlige føringer og ønsket retning. Det gir utfordringer og muligheter. Utfordringer vi står ovenfor etter innføringa av samhandlingsreformen kunne vært redusert ved samhandling også på øverste nivå. Grep må gjøres for å sikre et mer helhetlig tilbud til dem helsetjenestene er der for, befolkningen i Norge.  Da samhandlingsreformen ble innført skulle helseministeren besluttet faste møtepunkter med kommunal helseregion og regionale helseforetak. Møter hvor helseministeren, og kanskje også kommunal- og moderniseringsministeren,  møtte kommuner og regionale helseforetak som likeverdige parter. En samlet kommunal helseregion i Nord-Norge kan gjøre dette til en realitet, i samarbeid med Helse Nord.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse