Annonse
Fylkesrådsleder Tomas Nordvoll med overraskende utspill fra talerstolen i Nordland fylkesting. Foto: Fremover

En samlet landsdel i nord - uten grenser?

Næringslivet har også pekt på at fjerning av fylkesgrensen i kombinasjon med bygging av ny E10 vil bidra til sterkere vekst og utvikling i denne fragmenterte grenseregionen.

Ved åpningen av fylkestinget i Nordland mandag 5. desember overrasket fylkesrådsleder Tomas Nordvoll mange av fylkestingsrepresentantene da han anmodet om at man nå bør åpne for en sammenslåing av Nordland og Troms. Dette er en god start på en viktig prosess

Det er svært gledelig at fylkesrådsleder Tomas Norvoll åpner for at man nå bør vurdere om Nordland og Troms kan slås sammen i en ny kraftfull region i nord. At også fylkesråden i Troms er positiv til en slik løsning viser at vi har ledende politikere i nord som har forstått at landsdelen er tjent med å bygge ned grensene og styrke det politiske samarbeidet.

Et stort flertall på Stortinget har lovet å gi økt makt og flere oppgaver til det regionale nivå, under forutsetning at man etablerer større og sterkere regioner. En vellykket regionreform omtales derfor som en demokratireform som kan styrke folkestyret ved at den enkelte region får mer makt.

Næringslivet i Vesterålen og resten av Midtre Hålogaland har de siste årene aktivt arbeidet for å samle landsdelen i en felles region. Gjennom en tidligere spørreundersøkelse blant de 1250 medlemsbedriftene i storregionen ble det et overveldende flertall for at fylkesgrensen mellom Nordland og Troms må fjernes slik at Midtre Hålogaland kan videreutvikles som en enhetlig og sterk funksjonell region.

Næringslivet har også pekt på at fjerning av fylkesgrensen i kombinasjon med bygging av ny E10 vil bidra til sterkere vekst og utvikling i denne fragmenterte grenseregionen.

Ved å slå sammen Nordland og Troms får vi en sterk region med større politisk styrke, som selv kan finne de gode løsningene for utviklingsbehovene de 120 000 mennesker som bor i grenseregionen har. Det er kjent fra tidligere at vi tror at også Finnmark på sikt vil se seg tjent med å være en del av en felles nord-norsk region.

Næringslivet i Vesterålen har nå forventninger til at ordførerne og politikerne på lokalnivå støtter opp om de initiativ som nå tas for å samle Nordland og Troms i en sterk og slagkraftig region. Næringslivet har behov for at Midtre Hålogaland, som i dag rommer fjerdeparten av landsdelens befolkning, kan stå samlet forvaltningsmessig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse