Hålogaland = status, makt og innflytelse

Hva skal et samlet Nord-Norge hete? Ulike forslag lanseres, deriblant det gamle, norske landsdelsnavnet Hålogaland.

Hålogaland minner oss om vår nordnorske identitet, om landsdelens betydning og nasjonale styrke i samlingen av Norge til et kongerike.

Historisk knyttes Hålogaland i vikingetiden til nasjonal makt og innflytelse i det som skulle bli kongeriket Norge. Hålogaland var betegnelsen på Nord-Norge før Norge ble en del av Kongeriket Danmark (1397). Det gamle Hålogaland, strakte seg fra Nord-Trøndelag og helt til Vardø, og i en periode fram til året 999, helt til Kola og Kvitsjøen.

I dag brukes navnet på moderne institusjoner som Hålogaland Teater, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer. Hålogaland lagmannsrett omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark, samt Svalbard og Jan Mayen. Hålogaland brukes i dag ofte som fellesnavn på regionen Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Sør-Troms, men dette er ikke dekkende, fordi nordre Nordland og Sør-Troms bare var en liten del av det historiske Hålogaland.

Hålogaland minner oss om vår nordnorske identitet, om landsdelens betydning og nasjonale styrke i samlingen av Norge til et kongerike. Slik sett symboliserer Hålogaland den status, makt og innflytelse regionsreformen har for øye for Nord-Norge, men som våre fylkespolitikere ikke forstår. Hos de sperrer Janteloven for landsdelens unike muligheter.

Danskene benevnte Hålogaland som Norderlandene og delte landsdelen inn i administrative amter/lener som ellers i Danmark. Norderlandene ble administrert  som de var en «dansk koloni»  styrt via fogdene  i Bergen, Trondheim og Vardøhus.  Danskekongenes politiske og økonomisk «kolonipolitikk»  preget landsdelens næringsliv og utvikling. Tiende- utbyttet havnet i kongenes statskasse og i fogdenes og amtmennenes private lommer. Landsdelen ble liketil pantsatt som garanti for danskekongens krigsgjeld til Baron von Pettersen i Holland. Nord-Norge ble slik sett forvaltet som kongens privat eiendom. Etterlevningene, Moursund- og Lyngengodset, kan stå som eksempler på oppsplitting og utbytting  i denne forvaltningsperioden.

Etter unionsoppløsningen med Sverige, ble amt/len og fogderier erstattet med det gamle norske ordet fylke i 1919, mens landsdels administrative forvaltningsenheter fra dansketiden ble beholdt. Avvikling av dansk administrative oppsplitting  kan nå sluttføres, og Nord-Norge gjenoppstå som Hålogaland, en samlet landsdel med tyngde i nasjonal politikk og økonomi.

 

  

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse