Annonse
TILTALT: Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen må møte i Nord-Troms tingrett 11. juni, anklaget for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med unge, enslige asylsøkere. Her er han avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Øystein Barth-Heyerdahl

En skandale om dørene lukkes

Skulle dørene bli lukket i sin helhet i denne saken, vil det være en skandale og en trussel mot rettssikkerheten.

Allmenhetens innsyn i domstolenes virksomhet er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn.

Det er begjært lukkede dører i rettssaken mot Svein Ludvigsen, som starter 11. juni. Ifølge NRK er det to av bistandsadvokatene som har begjært lukkede dører, men det er ikke kjent hva begjæringen går ut på, eller hvorvidt den gjelder hele eller deler av rettssaken.

Det er grunn til å minne om at åpenhet er den viktigste forutsetningen for at publikum skal ha tillit til domstolene. Allmenhetens innsyn i domstolenes virksomhet er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn.

Prinsippet om offentlig rettergang er også fastslått i menneskerettighetskonvensjonene. Åpenhet bidrar til at både tiltalte, fornærmede, vitner og allmenheten kan føle seg trygge på at rettergangen er rettferdig. Å lukke retten kan gå på rettssikkerheten løs.

Tiltalen mot Svein Ludvigsen er meget alvorlig. Han er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 193, som har en strafferamme på inntil 6 års fengsel. Ludvigsen skal ha misbrukt sin stilling som fylkesmann, og forgrepet seg seksuelt på tre unge, enslige asylsøkere. Ifølge tiltalen dreier det seg om flere overgrep.

Han skal ha oppsøkt en av de fornærmede på institusjoner som er underlagt fylkesmannens tilsyn. Videre skal han ha «utnyttet fornærmedes underlegne posisjon som ressurssvak og særlig sårbar ung, enslig asylsøker», står det i tiltalen. Ludvigsen skal også ha forledet en av de andre fornærmede, som er lettere psykisk utviklingshemmet, til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi eller frata vedkommende norsk statsborgerskap.

Posisjonen Svein Ludvigsen hadde på tidspunktene for når overgrepene skal ha funnet sted, står helt sentralt i saken. Han var i fylkesmannsembetet fra 2006 til 2014.

På bakgrunn av sakens høyst spesielle karakter, vil det derfor være feil å lukke dørene. Tiltalen mot Ludvigsen vakte stor oppmerksomhet og sterke reaksjoner, nettopp fordi det handler om alvorlige tillitsbrudd.

Nå er det ikke uvanlig at sedelighetssaker lukkes delvis, spesielt når de fornærmede skal avgi forklaring. Men det vanlige er at pressen får være tilstede på vegne av allmenheten.

De siste årene har flere saker som omhandler seksuelt misbruk av mindreårige rystet nasjonen. Den såkalte Alvdal-saken er et eksempel. Vi tror at offentlig omtale av slike saker styrker ofrenes stilling, og gjør oss mer bevisste og observante på at slike forbrytelser mot barn faktisk kan finne sted. At pressen har fått være til stede når dørene ble lukket, viser at også domstolene mener det er viktig.

Skulle dørene bli lukket i sin helhet i denne saken, vil det være en skandale og en trussel mot rettssikkerheten.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse