Annonse
Dette er en skjult avvikling av hovedbasekonseptet for helikopter som ikke er drøftet i LTP, mener innsenderen.

Bardufoss – en «en skvadronsbase»?

Bardufoss flystasjon blir nå hva Regina Alexandrova (H). Kent Gudmundsen (H), Svein Ludvigsen (H) og Ole-Johan Rødvei (H) heier på, en «en skvadronsbase» administrativt og økonomisk underlagt Rygge flystasjon.

For å få en kostnadsbesparelse ved felles vedlikehold, opplæring og trening ble Forsvarets hovedbase for helikopter etablert på Bardufoss ved Iverksettingsbrev (IVB) fra Forsvarsministeren til Forsvaret, først gang i planperioden (2009-2012) og presisert i planperioden (2013-2016).  En politisk beslutning som ikke synes å være «villet» av Luftforsvarets ledelse.

Resultatet er en manglende oppbygging av vedlikeholdsorganisasjonen for Kystvakt- og Fregatthelikoptrene. Eneste løsning på kort sikt (4-5 år) er å forsterke teknisk status ved kjøp av ettersyn og tyngre vedlikehold. Status på operative besetninger og teknikere som skal seile med på embarkert fartøy er ytterligere uklart. Selv om det til nå er mottatt 6 NH90 seiler ingen operativt hverken på Kystvaktfartøy eller på Fregatt. For Bell 412 kjøpes det ettersyn eksternt.

Regjeringen Solberg sitt forslag til ny LTP (2017-2020) går nå bort fra vedtaket om Bardufoss som hovedbase for Forsvarets helikopter. For utenforstående synes det som om forsvarssjefen og regjeringen nå følger GILs ønsker og samtidig dekker over den manglende evnen og viljen til å bygge opp hovedbasen for helikopter på Bardufoss. Bardufoss flystasjon blir nå hva Regina Alexandrova (H). Kent Gudmundsen (H), Svein Ludvigsen (H) og Ole-Johan Rødvei (H) heier på, en «en skvadronsbase» administrativt og økonomisk underlagt Rygge flystasjon. En skjult avvikling av hovedbasekonseptet for helikopter som ikke er drøftet i LTP.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse