Annonse
ALVORLIG: – Det er derfor svært underlig og skuffende at UNN nå velger å bryte et langt samarbeid og en avtale som ble reforhandlet og undertegnet så seint som i november 2013, skriver Anna Amdal Fyhn. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

En skuffelse at UNN bryter samarbeidet

Nytt liv og trygg barseltid - jordmortjenesten er kommet for å bli.

Hensikten med avtalen har vært at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps,- fødsels,- og barselomsorg.

Tromsø kommune og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har helt siden 1995 hatt en avtale om samarbeid og kjøp av jordmortjenester. En avtale vi har vært svært godt fornøyd med. Hensikten med avtalen har vært at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps,- fødsels,- og barselomsorg. Samarbeid om denne omsorgen er etter min mening viktig for å gi mor og barn en best mulig start slik at de føler trygghet. Et av formålene med avtalen er at den skal gi kommunen og sykehuset en effektiviseringsgevinst, samt at den skal etablere gode samarbeidsmodeller som bidrar til kompetanseoverføring mellom kommunen og UNN.

Samarbeidet om svangerskapsomsorgen er unikt, og det er et glitrende eksempel på en god og fornuftig samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Kommunen og UNN har gjennom hele samarbeidet hatt en klar målsetting om å skape kontinuitet i oppfølgingen av de gravide. Mange gravide og fødende kvinner møter i dag, som følger av samarbeidet, samme jordmor på sykehuset som i kommunen. Det viser at vi gjennom avtalen har klart å gi et helhetlig helsetilbud som alle parter tjener på, spesielt den fødende kvinnen og hennes familie. 

Det er derfor svært underlig og skuffende at UNN nå velger å bryte et langt samarbeid og en avtale som ble reforhandlet og undertegnet så seint som i november 2013. Konsekvensen av UNNs brudd med kommunen vil være at jordmortilbudet svekkes. Begrunnelsen til UNN for oppsigelse av avtalen er økonomisk forankret. UNN argumenterer videre for at avtalen må brytes som følger av at det i 2014 er vedtatt nye nasjonale retningslinjer for å sikre kvaliteten i fødsels- og barselomsorgen, og at UNN må sette inn sine ressurser for å oppfylle disse retningslinjene. Jeg vil påpeke at disse retningslinjene var godt kjent for både kommunen og UNN da vi i fjor høst forhandlet om en ny avtale. Oppfølgingen av disse nasjonale retningslinjene burde ikke komme som en stor overraskelse for UNN og brukes som en begrunnelse for å si opp den inngåtte avtalen. 

Helseminister Bent Høie har varslet at regjeringen vil legge frem en melding til Stortinget om fremtidens primærhelsetjeneste. Et av punktene som vil bli drøftet nærmere i den meldingen er jordmortilbudet i kommunene. Jeg forventer at regjeringen tar samhandling om jordmortjenesten på alvor, og at de evner å se hvor viktig det er med samarbeid på tvers av kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det fortjener våre gravide og fødende kvinner.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse