Annonse
Rollen som pedagog med ansvar for sosial utvikling, personlig utvikling og faglig læring og utvikling av barn kan visst helt greit og uten videre overlates til absolutt hvem som helst – bare de har en rimelig grei politiattest, skriver Edvin M. Eriksen. (Foto: Colourbox)

En slags lærer

Samtidig som Erna Solberg og regjeringa stiller et absolutt krav om minst karakteren 4 i faget matematikk for å komme inn på lærerstudiet, overlates store deler av undervisninga i skolen til butikkmedarbeidere og kontorassistenter.

Er det så nøye? Alle kan vel være lærer?  Det nærmer seg skolestart og mange kommuner mangler lærere. Mange lærere.  En betydelig bykommune i nord lyste nå i sommer ut to ledige lærerstillinger. Totalt kom det inn 19 søknader. Blant disse søkerne var; 1 optometrist (gjett hva det er), 1 professorassistent, 1 vekter, en butikkmedarbeider, to tilkallingsvikarer, 1 læringsassistent, 1 helsefagarbeider, 1 tilsynsfører, 1 kontormedarbeider, 1 tilsettings-vikar og faktisk også 1 lærervikar – hva nå det måtte være.

Så tenker vi oss at det blir utlyst en sykepleierstilling eller sågar en stilling for spesialsykepleier i samme kommune. Ville de samme søkerne være aktuelle søkere på ei slik stilling? Nei - det ville naturligvis ha vært direkte latterlig. Alminnelig oppegående mennesker uten sykepleiefaglig kompetanse ville naturligvis ikke søke på ei så krevende stilling. Det ville for øvrig være direkte ulovlig å tilsette assistenter i sykepleierstillinger. Kontormedarbeidere og butikkmedarbeidere blir naturligvis aldri tilsatt hverken som sykepleiere, spesialsykepleier, tannleger eller revisorer. Det er utenkelig. Men som lærere er det absolutt aktuelt.

Svært mange såkalte lærere har absolutt ingen formell kompetanse med tanke på det å utvikle elever «til å bli det beste eksemplaret av seg selv» som det så fint heter i dagens skoleplaner. Omtrent 50 prosent av alle de som skal gi sterkt funksjonshemmede barn og unge spesialundervisning er assistenter uten noen som helst pedagogisk utdanning – og selvsagt ingen spesialpedagogiske kvalifikasjoner. Og det er fullt lovlig, man later bare som at de ikke har ansvaret. De bare gjør selve jobben. Slike eksempler tror jeg forteller det meste om utfordringen i dagens norske skole. Er det virkelig slik at absolutt hvem som helst uten noen formell pedagogisk eller spesialpedagogisk utdanning kan ha ansvaret for barn og unges utvikling og faglige læring? 

I følge dagens praksis er svaret dessverre; Ja! Samtidig som Erna Solberg og regjeringa stiller et absolutt krav om minst karakteren 4 i faget matematikk for å komme inn på lærerstudiet, overlates store deler av undervisninga i skolen til butikkmedarbeidere og kontorassistenter. Eller vektere. Og de har tross alt en viss praksis med tanke på ro og orden. Når halvparten av søkerne til ei lærerstilling i en norsk by og halvparten av de som gjennomfører spesialundervisning i norsk skole er uten fnugg av pedagogisk utdanning er det god grunn til å spørre hva dette innebærer med tanke på respekt for lærerprofesjonen. Hvordan er det mulig?

Dette ville vært totalt utenkelig i enhver annen profesjon. Elektrikere, revisorer, bilmekanikere, maskinister, styrmenn, politi. Det er utenkelig å la personer uten godkjente formelle kvalifikasjoner opptre som fagarbeidere eller overta ansvaret som disse fagpersonene innehar. Ja, alle forstår naturligvis at hvem som helst ikke kan ha ansvaret for en stor maskin som trenger både olje og tilsyn med temperatur. Men rollen som pedagog/lærer og ansvaret for sosial utvikling, personlig utvikling og faglig læring og utvikling av barn – ja, det kan helt greit og uten videre overlates til absolutt hvem som helst – bare de har en rimelig grei politiattest. Dette forteller mye om skolemyndighetene og sentrale politikeres verdsetting av all pedagogisk virksomhet. Det er ikke så nøye – rett og slett. Barna vokser og blir stadig større – uansett. Stort sett!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse