KrF-leder Knut Arild Hareides plutselige ønske om å bytte side truer slik fundamentale verdier i vårt samfunn, og følgene kan bli dramatiske, skriver Hans Christian Hansson. Foto: Scanpix

En snuoperasjon som truer tilliten til norsk politikk

Tillit er en fundamental verdi i det norske samfunnet. Knut Arild Hareides snuoperasjon og såkalte verdivalg truer tiltroen til det norske demokratiet.

I innlegget «Dette er trist, Hareide!» i Nordlys skriver Arild Sandvoll, tidligere styremedlem i Vadsø og Tromsø Krf, om hvorfor Krf har mer til felles med de tre andre borgerlige partiene enn venstresiden i norsk politikk. Han tar for seg noen av de opplevde motsetningene mellom Krf og Frp og konkluderer med at «vi må kunne være så voksne at man kan tilgi hverandre, løfte blikket framover og prøve å finne gode løsninger i politikken».

Sandvoll setter ord på et viktig kjennetrekk ved norsk politikk: Evnen til å være pragmatisk, finne kompromisser og i fellesskap treffe viktige beslutninger.

Siden regjeringsskiftet i 2013 har Norge hatt et stabilt og godt styre tuftet på nettopp denne arbeidsformen. Krf har vært en viktig bidragsyter til at landet vårt har kommet seg styrket gjennom en tid med fall i oljeprisen og økning i arbeidsledigheten, samtidig som den sikkerhetspolitiske situasjonen globalt har vært krevende.

De fire borgerlige partiene har blitt vist tillit av velgerne i to stortingsvalg på rad. Helt avgjørende i samarbeidet mellom partiene har også tilliten til hverandre vært – at man sammen skal klare å enes om en best mulig kurs for landet.

Erna er en statsminister som vet å forvalte denne tilliten riktig. Som en pragmatikkens mester har hun gjort en suveren innsats over de siste fem årene. Noen ganger må ett parti gi, andre ganger får det litt – men i sum blir det seier.

Vi er så heldige å bo i ett av de landene i verden hvor vi har størst tillit til hverandre. Vi stoler på naboer og kolleger, på samfunnets institusjoner, på myndighetene. Og ja, velgerne stoler på de folkevalgte.

Denne tilliten er en viktig ressurs for Norge, og vi skal hegne om den. Den bidrar til en bedre og enklere hverdag – og til at vi kan føle oss trygge.

Hvis Knut Arild Hareide nå får Krf med på å kaste den statsministeren partiet hans så tydelig gikk inn for å beholde før forrige valg, vil det rokke ved den grunnleggende tiltroen til hele vårt politiske system. Ikke foreligger det noen konkret sak, og ikke er samarbeidet partiene imellom i noen krise. Snarere er Erna meget populær, også blant Krf-velgerne, og landet går svært godt.

Hareides plutselige ønske om å bytte side truer slik fundamentale verdier i vårt samfunn, og følgene kan bli dramatiske.

Vi vet at det er Frpere som kan ha sagt og gjort ting som kanskje mer evner til å splitte enn å samle, men å skjære alle over en kam og generalisere slik Hareide gjør, er ikke konstruktivt. Særlig når fasit viser at Krf har fått betydelige gjennomslag, samtidig som Norge har blitt styrt trygt og godt gjennom til dels svært utfordrende tider.

Å gamble både med et stabilt styresett – og i tillegg selve tilliten til demokratiet vårt – er alt annet enn et godt verdivalg.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse