Annonse
Når Sametingsrådet torsdag 7.11 offentliggjør budsjettforslag for 2020, har jobben ikke vært å prioritere inn den lange rekken av gode samiske tiltak som fortjener vekst, men å finne inndekning for 12 millioner tapte kroner. Det er ikke en hyggelig jobb, skriver Henrik Olsen. Foto: Sametinget

Staten - en sofistikert bølle

Det samiske samfunnet er utsatt for en god, gammeldags hersketeknikk av staten sjøl.

En velbrukt og effektiv hersketeknikk handler om å sette folk opp mot hverandre. Det krever en viss eleganse når man klarer å forkle det hele som et tegn på godhet. Regjeringen skryter av at de har gitt en økning på 15,8 millioner til Sametinget og våre institusjoner i deres forslag til statsbudsjett, men de unnlater å fortelle at det er det samiske samfunnet som må betale prisen. Regjeringen har på forhånd bestemt at størstedelen av økningen skal gå til språktiltak. Vel og bra, men tar vi bort de øremerkede midlene sitter vi igjen med 0,32 prosent i vekst, som både skal dekke pris- og lønnsjustering, og samtidig sørge for utvikling for alle andre samiske formål. Underdekningen er på 12 millioner for at vi skal opprettholde dagens nivå i 2020.

Det er en svært ubehagelig situasjon å bli plassert i av regjeringen – det er som om noen ville spurt, hvilket barn elsker du høyest? Vi er glade for at regjeringen ønsker å styrke de samiske språkene, men ikke når det skjer på bekostning av de andre samiske tiltakene som også behøver gode økonomiske rammer for 2020. Det tillater dessverre ikke regjeringen oss å gjøre med disse rammene.

I Sápmi jublet vi da regjeringen etter 30 år endelig bevilget oppstartsmidler for et nytt museumsbygg for Saemien Sijte på Snåsa. I dag sitter vi igjen med en emmen smak i munnen. Vi får bygg, men samtidig skjæres det ned på innholdet og fagligheten til de samiske museer gjennom å redusere bevilgningene til Sametignet som finansiere disse. Er det slik at regjeringen i realiteten lovet oss tomme samiske museumsbygg?

I seks år har vi og de norske museene jobbet for en tilbakeføringsavtale av samiske kulturhistoriske gjenstander som ble tatt fra våre forfedre på 1700 og 1800-tallet. Bååstede-avtalen gir eierskapet over deler av vår kulturarv tilbake til de samiske museene, men avtalen kan ikke fullbyrdes før våre institusjoner er satt i stand til å ta imot våre skatter. Det er et investeringsbehov på 40-50 millioner kroner som staten må ta, for det samiske samfunnet har ikke muskler nok til å gjøre det alene. Vi behøver et nasjonalt løft for de samiske museene. Svaret fra regjeringen også for neste år viser dessverre det motsatte.

Det er ikke bare de samiske museene som kommer til å lide under regjeringens nedprioriteringer. De samiske kulturhusene, teatrene, festivalene og ulike organisasjoner er blant noen av våre institusjoner som må belage seg på et magert år. Det samme gjelder for Sametingets politiske drift og fagadministrasjon som også får realnedgang.

Regjeringen gir med dette et svært alvorlig signal som truer det samiske demokratiet. Ikke bare sier regjeringen til de samiske institusjonene at de vil gå på et økonomisk tap når de er underlagt Sametinget, men de nekter også Sametinget – som et nasjonalt folkevalgt parlament – å bestemme over egne prioriteringer. Det er statlig styring som ikke hører hjemme til vår tid og stikk i strid med vår felles forståelse av at Sametinget selv skal få større rom til å prioritere. Staten opptrer som en uredelig verge – der de tar æren for økninger til sine utvalgte hjertesaker, men overlater jobben med å finne inndekningen til de samiske politikerne.

Dette budsjettforslaget har også gjort det svært tydelig at det er et behov for en gjennomgang av hvordan det samiske samfunnet skal budsjetteres i fremtiden. Sametinget vil utfordre Stortinget til å sette seg ned og diskutere dette sammen med oss der vi i fellesskap kan vurdere om dagens rammer er forsvarlig tilpasset de oppgavene og forpliktelsene som Sametinget og Stortinget har for det samiske samfunnet. Vi vil gjerne vite hvordan norske politikere ser for seg at det samiske samfunnet kan sikres forutsigbarhet og utvikling på lik linje som det norske samfunnet med de erfaringene vi har gjort oss over årene med et statsbudsjett som stadig skrumper inn bevilgningene til det Sametinget har ansvar for.

Dette kan være én måte å unngå at viktige samiske institusjoner må tilbakeføres fra samisk til norsk forvaltning fordi de økonomiske rammene stagnerer under Sametingets forvaltning.

Med dette budsjettet skal Sametinget forvalte 512,8 millioner kroner på vegne av det samiske samfunn. Regjeringen mener at det samiske samfunnet har lite å klage på, da de etter eget utsagn sier at “alle får mindre”. Det er en uriktig påstand fra staten, som tvert imot har økt sitt budsjett med nesten 55 milliarder kroner, der 11,5 milliarder er friske midler. Disse har ikke vært tilgodesett det samiske samfunnet.

Når Sametingsrådet torsdag 7.11 offentliggjør budsjettforslag for 2020, har jobben ikke vært å prioritere inn den lange rekken av gode samiske tiltak som fortjener vekst, men å finne inndekning for 12 millioner tapte kroner. Det er ikke en hyggelig jobb. Vi håper flere i Sápmi også sier at nok er nok, når staten år etter år vrir kronene ut av Sametingets forvaltning.

Regjeringen er så overbevisende i sin argumentasjon om et godt budsjett til samiske formål at de til og med har klart å lure enkelte innad i det samiske samfunnet til å tro at statens kutt i realiteten er en gave til det samiske folk. Det kan jeg forsikre dere om at det ikke er. Det vil også resten av Sápmi bli smertelig klar over når budsjettet vårt for 2020 blir offentliggjort.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse