Annonse
Strategien de seks naturorganisasjonene har valgt, er dømt til å mislykkes, og kan bare glede Kristoffer Rypdal og co. De seks bør snarest sette seg ned igjen og lage en mer forstandig pressemelding, skriver Odd Handegård om dette innlegget i Nordnorsk debatt.

En strategi som er dømt til å mislykkes

Det er ganske ufattelig at så mange fremtredende organisasjoner kan gå på ei slik blemme når ingen har dokumentert at norsk vindkraft vil ha betydning for klimaet.

Seks organisasjoner med sterke naturfaglige interesser, med Norges Naturvernforbund i spissen, hadde den 16. des. en artikkel i Nordlys der de sammenfatter sine synspunkter på to av klodens hovedproblemer: Dels et ønske om å stanse nedbyggingen av natur OG dels et ønske om å bremse klimaendringene. De seks organisasjonene hevder de ønsker å gjøre begge deler samtidig, men ser man på forslagene de legger fram, er det lett å se at det blir skivebom.

Forslagene gjelder vindkraftutbyggingen i Norge - for det meste forslag til endringer i konsesjonssystemet for vindkraft: Det må, ifølge de seks, legges større vekt på naturvernmyndighetenes synspunkter. De miljøfaglige kravene må skjerpes. Lokal medvirkning må inn i prosessen i større grad. Det må være mulig å korte ned planleggingstida og å gi vindkraftprosjekter tidligere avslag. Tiden fra konsesjon gis og fram til utbygging starter, må strammes inn. - Hva er egentlig galt med dette, når synspunktene i utgangspunktet kanskje høres litt fornuftige ut?

Jo, flere ting: Samtlige råd til myndighetene innebærer at de seks organisasjonene oppfatter utbygging av vindkraft i Norge som nødvendig. De oppfatter situasjonen slik at norsk natur kan inndeles i verdifulle områder (som skal vernes) og i mindre verdifulle områder (som kan bygges ut) – i grunnen samme tankegang som i stor grad har preget den samiske motstanden mot vindkraft: Vindkraft er både nødvendig og viktig i Norge, unntatt i områder med reindrift.

Den voldsomme motstanden mot vindkraft som har vokst fram det siste året, har et helt annet utgangspunkt: Vindkraft i Norge er meningsløs, uansett hvor turbinene blir plassert. Vi trenger ikke vindkrafta, vindkrafta er kostbar og bidrar til at norske strømkunder i løpet at en femårsperiode vil få flerdoblet strømregningen. Vindkraftprosjektene er fiaskoprosjekter økonomisk sett. Det norske strømkunder betaler i overpris, havner som overskudd i skatteparadis for norske spekulanter og tyske pensjonsselskaper m.m.

Den andre feilen i resonnementet er at de seks organisasjonene oppfatter norsk vindkraft som et klimatiltak. Det er ganske ufattelig at så mange fremtredende organisasjoner kan gå på ei slik blemme når ingen har dokumentert at norsk vindkraft vil ha betydning for klimaet. Myndighetenes mål er som kjent utbygging av 40-50 TWh vindkraft i Norge (3.000-4.000 vindturbiner?) – som vi være en brøkdel av bruken av fossil energi i verden og Europa. (Verden bruker ca. 150.000 TWh i året, Europa bruker ca. 20.000 TWh).

Dersom Norge skal elektrifiseres på en hensiktsmessig måte, trengs ikke en eneste vindturbin. Bedre alternativer finnes. Strategien de seks naturorganisasjonene har valgt, er dømt til å mislykkes, og kan bare glede Kristoffer Rypdal og co. De seks bør snarest sette seg ned igjen og lage en mer forstandig pressemelding.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse