Annonse
Forskningen i Ny-Ålesund viser at dette er et av stedene der klimaendringene gjør seg mest gjeldene. Fasilitetene på stedet gir klimaforskerne muligheten til å studere endringene samlet sett i atmosfære, på land, på breene og i fjorden på en bedre og mer helhetlig måte enn andre steder langt nord i Arktis. Foto: Norsk Polarinstitutt

En strategi for ledende polarforskning

Ny-Ålesund skal videreutvikles med respekt for historien og det lokale miljøforavtrykket, men med ambisjon om en forskningsstasjon med kjennetegn som det beste stedet for forskere og forskning innen målene som er utpekt i den nye strategien.

Nylig ferdigstilte Norges Forskningsråd en egen forskningsstrategi for Ny-Ålesund på Svalbard. Det er spesielt når vårt nordligste lokalsamfunn får en egen forskningsstrategi. Men Ny-Ålesund er også helt spesiell i norsk sammenheng. Her leier forskningsinstitusjoner fra Europa og Asia fasiliteter for å drive polar klima- og miljøforskning i så rene omgivelser som mulig.

På Zeppelinobservatoriet, som drives av Norsk Polarinstitutt, måles gasser i atmosfæren, deriblant karbondioksid (CO2) som bidrar til å øke temperaturen i de øvre luftlagene. Tidsserier fra observatoriet viser en markert stigning de senere årene. Glasiologiske undersøkelser viser at isbreene smelter, både i økosystemene på land og i Kongsfjorden skjer det store endringer. Før var det vanlig med fast, farbar is på fjorden, men slik er det ikke lengre. Etter 2006 har varmere atlantisk sjøvann ført til åpen fjord stort sett hele året. Det skaper levelige forhold for torsk og hyse til fortrengsel for polartorsken.

Forskningen i Ny-Ålesund viser at dette er et av stedene der klimaendringene gjør seg mest gjeldene. Fasilitetene på stedet gir klimaforskerne muligheten til å studere endringene samlet sett i atmosfære, på land, på breene og i fjorden på en bedre og mer helhetlig måte enn andre steder langt nord i Arktis.

Gjennom den nye forskningsstrategien synliggjør norske myndigheter at Ny-Ålesund Forskningsstasjon skal videreutvikles, drives og være ledende innen polar klima- og miljøforskning. Ambisjonsnivået når det gjelder kvaliteten på forskningen, resultater og samarbeidet mellom forskerne er økende. Både resultater og data skal være i verdensklasse og gi kunnskap som er anvendbar også pan-arktisk og globalt. Norsk Polarinstitutt har fått tildelt rollen som norsk vertskap, og det statlige aksjeselskapet Kings Bay AS skal ha det operative- og driftsmessige ansvaret. Som henholdsvis leder og styreleder i de to organisasjonene føler vi et betydelig ansvar for å tilrettelegge for et godt og effektivt samarbeid, slik at de ambisjonene som norske myndigheter signaliserer gjennom forskningsstrategien lar seg realisere. Vår samlede erfaring fra henholdsvis ledelse innen forskning og forvaltning, og fra selskaper som utvikler og driver fasiliteter for forskningsvirksomhet, kommer godt med i dette bildet.

Selv om Ny-Ålesund er et lite sted er norske myndigheters oppmerksomhet på utviklingen av forskningsstasjonen av betydelig størrelse. Norske offentlige midler benyttes i å gjøre Ny-Ålesund tilgjengelig for nasjonale og internasjonale forskere. Tilstedeværelsen av mange utenlandske forskningsinstitusjoner har ført til at den norske rollen har kommet noe i bakgrunnen. Nå skal norsk ledelse og tilstedeværelse tydeliggjøres. Norsk Polarinstitutt styrker bemanning og tilstedeværelse, og Kings Bay har blitt tilført ressurser til oppgradering av bygninger og utvikling av drift. Ansatte i Polarinstituttet og Kings Bay har ulike ansvarsområder, men samarbeider i Ny-Ålesund om å nå de målene norske myndigheter har satt seg. Hver dag året rundt legges det ned stor innsats i å legge til rette slik at nasjonale og internasjonale forskere kan skaffe til veie ny og viktig kunnskap. Ny-Ålesund skal videreutvikles med respekt for historien og det lokale miljøforavtrykket, men med ambisjon om en forskningsstasjon med kjennetegn som det beste stedet for forskere og forskning innen målene som er utpekt i den nye strategien.

Ny-Ålesund har en dramatisk historie. Herfra dro Roald Amundsen med luftskipet «Norge» over Nordpolen (fortøyningsmasten står enda). Gruveulykken i november 1962 felte Gerhardssen-regjeringen (Kings Bay-saken). Siden midten av 60-tallet har stedet blitt utviklet i klima- og miljøforskningens navn. Nå spisser norske myndigheter denne utviklingen med en egen forskningsstrategi for Ny-Ålesund Forskningsstasjon.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse