Annonse
INVESTERER: De offentlige sykehusene er bærebjelken i vår felles helsetjeneste. Derfor vil vi de neste fire årene investere 12 milliarder mer i sykehusene, for å kunne gi likeverdige tilbud til alle, skriver helsepolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap). FOTO: Gorm Kallestad, NTB scanpix

En sykehuspolitikk som bærer

Helsepolitikk er «hot». Ingenting utløser så stort engasjement som helsespørsmål i alminnelighet og sykehuspolitikk i særdeleshet. Det er et engasjement som også må inn i forståelsen av det oppdraget som gis våre folkevalgte.

Det er sterkt urovekkende at regjeringspartiene har ambisjon om å utvide Fritt behandlingsvalg betydelig, dersom man får ny regjeringsmakt.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre var nylig i Tromsø hvor han la fram en målrettet plan for å utvikle sykehussektoren. De offentlige sykehusene er bærebjelken i vår felles helsetjeneste. Derfor vil vi de neste fire årene investere 12 milliarder mer i sykehusene, for å kunne gi likeverdige tilbud til alle. Og i motsetning til FrP og Høyre er vi villig til å betale for det.

Arbeiderpartiets løfte om å øke den totale rammen til helseforetakene vil gi Helse Nord mer enn 1.5 milliarder ekstra for neste fireårsperiode. Det innebærer at sykehusene i vår region kan behandle flere pasienter og gi raskere hjelp. I tillegg øker vi lånerammen for sykehusene fra 70 til 80 prosent, slik at det kan investeres mer i sykehusbygg, medisinsk utstyr og IKT. Vi vil ta i bruk poliklinikker og operasjonsstuer også på ettermiddags - og kveldstid, slik at sykehusene kan behandle flere og få ned ventetidene.

Arbeiderpartiet mener det nå er nødvendig med større åpenhet om ventetidene i hele pasientforløpet og ikke slik det har vært til nå. I hele denne perioden har helseminister Bent Høie brukt statistikk svært så selektivt, med ledsagende oppblåste historier om egen fortreffelighet. Tidligere i vår kunne imidlertid Helsedirektoratet publisere nye tall som viser 168.000 forsinkede pasientavtaler inne i sykehusene, et tall som ikke kan gjenfinnes i offentlig tilgjengelig statistikk. Det er ikke akseptabelt. Derfor vil Arbeiderpartiet ha en helt annen praksis og en åpenhet om alle forhold rundt ventetider og ventelister i våre sykehus.

Debatten om tilgang til de dyreste kreftmedisinene viser til fulle de mange dilemmaene en offentlig finansiert helsetjeneste står i. Alvorlig syke kreftpasienter har solgt hus og hjem for å få råd til å la seg behandle av private sykehus – til selvkost. Dette er uholdbart. Ingen politiker kan love at det ikke skal stå på pengene når det gjelder behandlinger finansiert av fellesskapet. Men Arbeiderpartiet vil ha konkrete tiltak som kan bidra til at de beste legemidlene kommer de sykeste pasientene til gode. Vi vil sørge for at pasienter kan få utprøvende medikamenter og tilgang til en «second opinion» - ordning, etter modell fra Danmark. Det innebærer at alvorlig syke mennesker kan få mulighet til å være med på kliniske studier utført av dyktige fagfolk.

De offentlige sykehusene har mange politiske venner. Alle partiene på Stortinget understreker betydningen av å satse på våre felles sykehus. Men det er likevel noen markante forskjeller partiene imellom. Den blåblå regjeringen hevder i sin regjeringserklæring at helsetjenester like gjerne kan ivaretas av private som offentlige aktører. Dette føyer seg inn i en politikk vi finner igjen hos høyrepartier i andre land. I Storbritannia har den offentlige National Health Service vært selve juvelen i landets helsetjeneste. Derfor skapte det stor bekymring da den konservative regjeringen i 2013 lanserte omlegging av helsetjenesten, med et mye større innslag av private kommersielle tilbydere. Dette er etter manges mening noe av forklaringen på nedgangen for det konservative partiet ved siste nyvalg i Storbritannia.

Privatiseringsreformen Fritt behandlingsvalg skulle være en av hovedsatsingene til den blåblå regjeringen her hjemme. Argumentet var at dette vil gi pasientene ny valgfrihet. Men norske pasienter har siden 2001 hatt rett til å velge behandlingssted og, etter hvert, rehabilitering, røntgen- og laboratorietjenester hos alle offentlige sykehus over hele landet og hos private/ideelle aktører som har avtale med et helseforetak. Valgfrihet for pasientene er altså ikke noe nytt. 

Derfor er Fritt behandlingsvalg ikke en pasientreform, men en privatiseringsreform. Ordningen er rigget slik at de private tilbyderne kan etablere seg der de selv ønsker, selv bestemme hvilke pasientgrupper man vil tilby behandling, for deretter å sende regningen til staten. I motsetning til offentlige sykehus kan aktørene i Fritt behandlingsvalg operere uten klare økonomiske rammer, og bevilgningene tas i sin helhet fra de offentlige sykehusbudsjettene. De fleste private behandlerne i ordningen holder til i hovedstaden. Pasientene kommer stort sett fra det sentrale Østlands-området, mens svært få er fra vår landsdel.

Det er sterkt urovekkende at regjeringspartiene har ambisjon om å utvide Fritt behandlingsvalg betydelig, dersom man får ny regjeringsmakt. Det betyr med rene ord at offentlige sykehusrammer skal gå til å finansiere en frittstående kommersiell sykehussektor, først og fremst i Oslo-regionen. Enda verre er det at tilgang på den knappeste ressursen, kompetente fagfolk, vil kunne settes i spill. På hvilket tidspunkt har man passert det punktet hvor en snuoperasjon blir umulig og hvor tilgang til fagfolk glipper for de desentraliserte helsetjenestene? Resultatet kan bli en «tilbudsdrevet» helsetjeneste, der de mest «lønnsomme» og sentralt bosatte pasientene trekker det lengste strået i kampen om ressursene. Det er en utvikling Arbeiderpartiet ikke ønsker. Derfor slår vi ring om de offentlige sykehusene, flaggskipet i vår felles helsetjeneste.   

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse