En tung uke for UNN

Det er tid for selvransakelse ved UNN, skriver Nordlys på lederplass.

Det har vært en dårlig uke for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Ikke bare gikk sykehuset på et stygt nederlag i Helse Nords styre når det gjelder hjertemedisin.

I tillegg strør helseminister Bent Høie salt i såret i Bodø-pressen, etter at alle faglige råd fra UNN ble underkjent: «Styret og direktør har gjort en god jobb og lyttet til innvendinger og motforestillinger». Det er ikke noen spesiell forsonende uttalelse fra Høie, i en sak der halve landsdelen føler seg overkjørt etter et styrevedtak.

I en annen sak peker tillitsvalgte og leger ved UNN på at ressursene er så dårlig at man står i fare for å miste spesialistutdanningen innen ortopedi. Det er fullstendig krise dersom UNN mister pasientgrunnlag på flere områder.

Men skulle tro nordlendingene ville forsvare sitt felles sykehus med hud og hår.  Men debatten de siste ukene viser at det ikke er tilfelle. Tvert imot avslører det en urovekkende trend.

I store deler av Nord-Norge blir UNN oppfattet som et lite og gjerrig lokalsykehus for Tromsø og omegn, som karrer til seg det de kan på vegne av tromsøværingene.

Det er et bilde mange naturligvis har interesse av å skape og vedlikeholde, basert på et politisk motiv.

Men UNN må selv bære en stor del av ansvaret for det som nå har blitt et alvorlig kommunikasjonsproblem. UNN lykkes for dårlig med å fortelle historien om seg selv og sin samfunnsrolle.

Det handler om å åpne seg opp, være synlige, og ikke minst bygge sterke allianser med aktører og beslutningstakere i samfunnet rundt seg.

Når ledelsen ved UNN ikke lykkes med det, blir sykehuset mer sårbart for politisk spill. Pasienter og inntekter er grunnlaget for å utdanne og trene opp personell som kan gi et tilbud og spesialisthelsetjenester til hele landsdelen. Men her taper UNN kampene som sykehuset opplagt burde ha vunnet. 

Den siste tiden avslører at det er få opinionsdannere, selv i vertsbyen Tromsø, som er villige til å «gå i krigen» for UNN og de store samfunnsverdiene institusjonen representerer.

Spesialisering og dybde er avgjørende momenter for å gi UNN kvalitet, i ytterste konsekvens kanskje forskjellen på liv og død, og størrelse og spisskompetanse kan ikke underkjennes.

Men alle som har fulgt kommentarfeltene og mediene de siste ukene, vil forstå at dette budskapet ikke har nådd frem til befolkningen i deler av Nord-Norge.

Nasjonalt har Rikshospitalet en posisjon som ville gjort det utenkelig å splitte opp fagmiljøer. I Nord-Norge er UNN nå langt unna å ha den sterke posisjon man for eksempel hadde i Knut Schrøders periode som direktør. 

Det betyr at UNN snakker for dårlig med nordlendingene. Nå må sykehuset gå i seg selv og gjøre noe med det. Og det haster.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse