Annonse
49 prosent av kvinnene med samisk bakgrunn opplyser at de har vært utsatt for vold, mot 35 prosent av etnisk norske. Riddu Riddu tar et modig offentlig steg og gjør temaet overgrep i samiske miljøer til sin viktigste samtale under årets festival. Foto: NTB Scanpix

En ubehagelig samisk sannhet

Risikoen for at du blir slått helseløs, truet, krenket eller misbrukt seksuelt er større hvis du er kvinne og ikke mann. Den blir desto større hvis du er samisk kvinne.

Vold blant samer er ikke et utelukkende samisk problem. Det er et nasjonalt problem.

Hver andre samiske kvinne har vært utsatt for vold. Hver femte samiske kvinne har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Endelig er det en offentlig debatt om hvorfor.

Det er det uvirkelige resultatet av den banebrytende forskningen fra UiT Norges arktiske universitet og Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (SANKS) som ble lagt fram i fjor. Les hele rapporten her.

Her er noen av funnene:

  • 49 prosent av kvinnene med samisk bakgrunn opplyser at de har vært utsatt for vold, mot 35 prosent av etnisk norske.
  • 22 prosent av samiske kvinner uansett alder oppgir å ha blitt utsatt for seksuell vold, mot 16 prosent av resten av kvinnene.
  • I tillegg rapporterer samiske kvinner en høyere forekomst av seksuell vold i barndommen. Her er forskjellen på over seks prosent, 17 prosent av samiske kvinner opplevde dette i barndommen mot 11 prosent i befolkningen for øvrig.

    «I de fleste tilfeller rapporteres det at overgriper er en kjent person for den som blir utsatt», uttaler forsker Astrid Eriksen til VG.

Men hun advarer: Vi vet ikke - og kan ikke si - at det er samer selv som utøver denne volden.

Les også: Det er fortsatt risikofritt å voldta en kvinne du kjenner i Norge i dag

Så hvem er det som slår? Hvem er det som voldtar? Og hvorfor?

Undersøkelsen er en statistisk studie som sier noe om omfang og kategorier av overgrep. Dette er tall som verken det samiske miljøet eller det norske storsamfunnet kan ignorere.

Nå letes det etter årsaksforklaringer og løsninger. Riddu Riddu tar et modig offentlig steg og gjør dette til sin viktigste samtale under årets festival. Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt til ordet for at man må gå «grundig til verks for å avdekke årsakene» til volden som samer opplever. I mars påpekte hun at det er de samiske miljøene som må ta tak i dette selv i et innlegg på Nordnorsk debatt.

I sosiale medier har flere samiske røster hevet sin etter at forskningen ble kjent. Anne Karen Sara trekker en ubehagelig tråd fra en kultur som har blitt utsatt for så mange overgrep fra majoritetssamfunnet at den har fått «så store sår i det samiske folket, som jeg og alle andre samiske kvinner må leve med». Hun sier hun selv har blitt voldtatt og hvordan hun opplevde at «sånn er det jo bare».

Les innlegget her: I dag ser jeg sammenhengen mellom hva jeg måtte oppleve som barn, og hva jeg opplever som kvinne.

Men forklarer det hvordan overgrepene kan fortsette og fortsette? Forklarer det hvorfor samiske menn og kvinner ikke har reist seg før og sagt nok er nok?

Den øredøvende tausheten og manglende åpenheten i egen leir har sørget for at denne ukulturen har kunnet fortsette, og det er dette Riddu Riddu, Anne Karen Sara og sametingspresidenten forsøker å få hull på: Tausheten.

Hvorfor snakker vi ikke om samisk ukultur i Tysfjord-saken? spør kommentator Anki Gerhardsen i Aftenposten i juni, etter at nyheten om Tysfjord-overgrepene smalt i VG

Gerhardsen mener det er en journalistisk «No go zone» som regjerer i pressen, hvor man i frykt for å støte samene ikke tar et oppgjør med ukultur hos de samme.

Men hva hjelper det å peke på en kultur og si «det er fordi det er samisk»? Stopper det slagene? Overgrepene?

Vold blant samer er ikke et utelukkende samisk problem. Det er et nasjonalt problem. Sier vi at det bare er samenes ansvar, glemmer vi blant annet at straffefrihet for voldtekt og seksuelle overgrep er et av de største menneskerettighetsbruddene i Norge, ifølge en rapport fra Amnesty fra 2015.

For noe er felles for både de etnisk norske og de samiske kvinnene: De faktiske overgrepene de opplever gjenspeiles ikke i politiets statistikk over anmeldte forhold. Vi anmelder ikke voldtekt og seksuelle overgrep, uansett hvem vi er. Voldsutøvere og misbrukere får stort sett gå i fred.

Det vitner om en enorm mistillit til det norske politi- og rettsvesen sin funksjon som beskytter, i alle lag av befolkningen.

Og det er en skam for vårt samfunn. 

Staten oppfyller ikke sitt ansvar om å beskytte sine borgere. De samiske jentene og kvinnene sviktes hardest.

Debatten urfolksfestivalen Riddu Riddu reiser er en sjanse for både samer og storsamfunnet til å komme fram til hvordan man skal få slutt på tausheten og hvordan man skal få tillit til rettsvesenet. Å se tilbake på historien har kanskje akademisk verdi og vil føles rettferdig for enkelte, men løser ingen utfordringer her og nå.

Samiske jenters trygghet avhenger av at svarene og tiltakene man kommer med er framtidsrettet og konkrete. Det begynner med å bryte tausheten om det som skjer og anmelde det man vet foregår. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse