Annonse

En umulig sammenslåing

Helse Nord bør vise politisk lederskap og stanse sammenslåingen av UNN og Finnmarkssykehuset.

En prosjektgruppe i Helse Nord RHF har utredet sammenslåingen av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF. Utredningen har vært organisert som et prosjekt med ekstern prosjektledelse og et bredt sammensatt prosjektstyre. Gruppen har bestått av representanter fra UNN og Finnmarkssykehuset, arbeidstakerorganisasjonene, brukerutvalg, samt UiT Norges arktiske universitet, Sametinget, og kommunene i de to helseforetakenes opptaksområde i Finnmark, Troms og nordre Nordland.

Som ventet mener en enstemmig prosjektgruppe at Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset ikke bør slås sammen. Gruppen har faktisk ikke funnet en eneste positiv effekt av betydning.

Det er, ifølge ekspertene som la fram sin rapport torsdag, ingenting som tyder på at pasienttilbudet til befolkningen i Troms og Finnmark vil bli styrket ved en sammenslåing. Prosjektgruppen mener også at «det er stor risiko for at Universitetssykehuset Nord-Norges posisjon som region- og universitetssykehus vil bli svekket. Dette vil kunne få betydning for tilgjengeligheten til et likeverdig høyspesialisert behandlingstilbud for befolkningen i hele Nord-Norge og det vil kunne svekke Universitetssykehuset Nord-Norges viktige rolle som sentral aktør i den faglige utvikling i Helse Nord.»

Utredningen har altså kommet med en sterk faglig anbefaling til administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.  Han bør benytte anledningen til å vise lederskap, og gi regjeringen et klart råd. Det må bli at sammenslåingen legges i en skuff, der nøkkelen kastes.

Av alle saker som har sneket seg inn i norske regjeringserklæringer opp gjennom årene, må den plutselige innskytelsen om å slå sammen UNN og Finnmarkssykehuset være det mest absurde.  Den offentlige debatten tyder på at ingen andre enn en håndfull mennesker i Alta støtter sammenslåingen. Alle andre er imot. Det viser hvor uansvarlig det var å kaste en så stor beslutning inn på tampen av regjeringsforhandlingene i janaur.

Det vil være dårlig ledelse hvis Helse Nord sitt styre ikke lar regjeringen få vite hva en slik sammenslåing innebærer. Det vil være å la marginale særinteresser gå på bekostning av det nordnorske fellesskapet.  Helse Nord har de siste årene vært preget av flere store saker der foretakets ledelse og styre har oversett entydige faglige råd fra de som utfører helsetjenestene i første linje. Nå gjelder det å ikke gjøre samme feilen enda en gang. 

Helseminister Bent Høie har nå fått det verktøyet han trenger for å legge saken død.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse