Annonse
Skandalene har vært flere på Goliat-plattformen. Og operatøren har pådratt seg et svært frynset rykte. Men det var altså fra dette holdet vår olje- og energiminister mente han kunne få en objektiv og uhildet vurdering av driftssituasjonen og de økonomiske kalkylene for fremtidig lønnsomhet på Goliat-feltet. Foto: Eni Norge / Bergensavisen

En vaklende kjempe

Det foreløpig siste kapitel i saken er at det nå viser seg at Oljedirektoratet har sittet på tall vedrørende fremtidig lønnsomhet på Goliat, som viser et helt annet bilde enn Enis prognoser.

Har olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) feilinformert Stortinget om de økonomiske kalkylene vedrørende Goliat-feltet? Statsråden har blitt utsatt for kritikk på dette punktet fra flere hold. Det er ikke så merkelig, all den tid Søviknes i flere omganger har vært nødt til å korrigere informasjonen han har gitt Stortinget tidligere. Det kan virke som statsråden er på svært gyngende grunn når han må dementere tidligere uttalelser om saken.

Søviknes legger skylden for dette på operatøren på Goliat-feltet, det italienske oljeselskapet Eni. Når olje- og energiministeren tidligere i høst skulle redegjøre for Stortinget om de økonomiske prognosene for Goliat-feltet, henvendte han seg til operatøren for å spørre dem om når de akkumulerte inntektene ville overstige de akkumulerte kostnadene. Fra Eni ble det da først opplyst 2019/2020, og senere rettet til 2022, fordi Eni, ifølge statsråden, hadde misforstått om det var før eller etter skatt.

Denne forklaringen er det grunn til å stille noen spørsmål ved. På det tidspunktet hadde det lenge vært velkjent at Eni en rekke ganger ikke hadde opplyst om reelle problemer knyttet til driften av Goliat-plattformen. En lang serie med uønskede hendelser om bord; uhell, ulykker og sikkerhetsbrudd hadde funnet sted på plattformen. Og det var ikke Eni som sto i første rekke for å informere om dette. Petroleumstilsynet har flere ganger måttet gripe inn og kreve at grove sikkerhetsbrudd ble tatt hånd om. Uten at operatøren tilsynelatende tok det særlig tungt. Tidligere i høst måtte tilsynet derfor to ganger pålegge driftsstans før Eni rettet seg etter pålegget.

Skandalene har vært flere på Goliat-plattformen. Og operatøren har pådratt seg et svært frynset rykte. Men det var altså fra dette holdet vår olje- og energiminister mente han kunne få en objektiv og uhildet vurdering av driftssituasjonen og de økonomiske kalkylene for fremtidig lønnsomhet på Goliat-feltet. Søviknes har så vidt vi kan skjønne heller ikke fått kvalitetssikret de kalkylene som ble oppgitt fra Eni. Det får han nå – helt fortjent – svi for. Å feilinformere Stortinget er en svært alvorlig sak for en statsråd. Det forekommer svært skjødesløst når Søviknes ikke gjør mer enn han gjorde for å være sikker på at han hadde korrekt informasjon å legge frem for Stortinget.

En annen tvilsom side av saken er at det har foregått en epost-utveksling om saken mellom Eni og Olje- og energidepartementet som kan gi opphav til mistanker om urent trav. Det foreløpig siste kapitel i saken er at det nå viser seg at Oljedirektoratet har sittet på tall vedrørende fremtidig lønnsomhet på Goliat, som viser et helt annet bilde enn Enis prognoser. På grunn av forsinkelsene som rammet Goliat-utbyggingen og lav oljepris holder direktoratet det åpent om feltet i det hele tatt kan bli lønnsomt. I så måte er Oljedirektoratet på linje med andre, uavhengige rapporter som sår sterk tvil om fremtidig lønnsomhet.

Goliat ser ut til å være en kjempe på leirføtter. Olje- og energiminister Søviknes bør ikke bli like vaklende i sin statsrådgjerning.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse