Annonse
Når en kilde til kunnskap tillegges meninger i en debatt, bør kilden være det den gir seg ut for, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Forsvarsdepartementet

Jeg er en varm forsvarer av det offentlige ordskiftet, oberstløytnant!

Oberstløytnant Harald Høiback har et innlegg i Nordnorsk debatt den 2. januar der han tillegger meg meninger og holdninger jeg ikke har.

I et intervju med Nordlys blir jeg bedt om svar på Høibacks uttalelser om at kvinner i stridende stillinger svekker stridsevnen. Uttalelsene stammer fra en kronikk han hadde på trykk i Forsvarets Forum.

Nordlys intervju med meg var et intervju som primært dreide seg om makt. Både formell og uformell makt.

At oberstløytnanten fikk en visitt i dette intervjuet skyldes ikke primært hans omtalte kronikk, men det faktum at journalisten presenterer Høiback som forsker og Oberstløytnant.

Høiback har ikke forsket på disse temaene, noe han også bekrefter i den omtalte kronikken. I et intervju om makt blir bruk av titler relevant. Journalisten gir Høiback en større autoritet ved å omtale ham som forsker og oberstløytnant. Dette slo jeg ned på i intervjuet. Oberstløytnant Høiback signerer helt riktig ikke med forsker og oberstløytnant. Men jeg har heller ikke sett at han har gjort forsøk på å korrigere pressens bilde av ham som en med forskerautoritet på emnet. Jeg ønsker selvsagt debatt velkommen og har på ingen måte ment å kneble verken Høibakk eller andre. Det står også selvsagt Høibakk fritt til å ytre seg om temaer han ikke har forsket på. Det var heller ikke tema i intervjuet.

Jeg er opptatt av, og en varm forsvarer av den offentlige debatt. Jeg er helt klar på at alle meninger skal komme frem. Jeg mener uenighet er viktig fremdrift for å skape utvikling. Jeg har også stor respekt for vi tilegner oss kunnskap på mange måter. Mitt korte poeng er at når en kilde til kunnskap tillegges meninger i en debatt, bør kilden være det den gir seg ut for. Dette av hensyn til det frie ordskiftet.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse