Annonse
KLØNETE: Per Willy Amundsen begrunnet sitt forslag på en klønete måte, han løftet frem etnisitet, når han heller burde ha snakket om behovet for å gi minoritetskvinner insentiver til å velge mer frihet, muligheter og jobb fremfor å få nok et barn. Han burde ha snakket om kultur, og lagt vekk blindsporet som er etnisitet, skriver Resetts politiske kommentator, Maria Zãhler. Foto: Scanpix

En viktig debatt om barnetrygd og demografi drukner i hysteriet rundt Per-Willy Amundsens språk

Som kommentator og journalist i Resett er det lett å bli oppgitt og frustrert når Nordlys på lederplass helt ukritisk stempler «miljøet rundt nettstedet Resett» som høyreradikalt og innvandringsfiendtlig.

Det bør absolutt sies at Per-Willy Amundsen kunne ha ordlagt seg bedre, da han gikk ut med sitt forslag om kutt i barnetrygden for store barneflokker. Selve forslaget dreide seg ikke om å lage skiller mellom etniske nordmenn og minoritetsnordmenn i det hele tatt. Tvert imot, det var snakk om et universell kutt. Likevel er hysteriske politikere og andre skikkelser raskt ute og mener at man ikke kan forskjellsbehandle. Det handler om å være mest mulig fordømmende, og å bruke stråmannsargumentasjon og floskler. Det foreslåtte kuttet vil muligens ha ulik effekt på ulike grupper i samfunnet, men disse ulike effektene er ønskelige på hver sin måte.

Vi vil jo at norske kvinner skal få flere barn, det har jo selv statsministeren erklært, så dette er mange enige om. Videre vil mange av oss selvsagt også at minoritetskvinner fra de mest patriarkalske miljøene skal fri seg fra æreskulturen, få litt færre barn, og ha et liv utenfor hjemmet. Derfor er selve forslaget midt i blinken, da det vil gi insentiver til norske kvinner generelt om å få litt flere barn, mens de gruppene som får flere barn enn to eller tre vil få insentiver til å få færre. Ordningen vil fortsatt være lik for alle.

Det er ingenting radikalt eller rasistisk med dette. Staten bruker støtteordninger, avgifter og reguleringer for å oppmuntre til en viss oppførsel. Det er vi vant med her på berget. At man ønsker å innrette barnetrygden på en viss måte, er ikke særlig oppsiktsvekkende.

Det som er desto mer bekymringsverdig er det gedigne gapet mellom frontene i disse debattene. Som kommentator og journalist i Resett er det lett å bli oppgitt og frustrert når Nordlys på lederplass helt ukritisk stempler «miljøet rundt nettstedet Resett» som høyreradikalt og innvandringsfiendtlig. At en seriøs redaksjon benytter seg av så sterke begreper om en så stor gruppe mennesker, er både tendensiøst og lite profesjonelt. Det er også farlig å demonisere sine meningsmotstandere på denne måten, og det kan medføre risiko for de som stemples som «onde». Dette så vi 22. juli, og man er naiv om man ikke ser at de samme voldsforherligende tendensene også finnes i andre politiske leire enn den høyreekstremismen Behring Breivik tilhørte.

Simplistiske og feilaktige beskyldninger om høyreradikalisme og innvandringsfiendtlighet er alvorlige. Selv konservative innvandringskritikere forstår at det alltid har vært innvandring, og at det alltid kommer til å være en viss innvandring. Mange av oss forstår også forskjellen på politikk og person. Vi kan kritisere innvandringspolitikken og dens konsekvenser, men vi klarer også å se enkeltindividet når vi er ute i gatene, og møter mennesker med innvandrerbakgrunn. De fleste av oss er ikke så dumme at vi tror at hver eneste enkeltinnvandrer er et problem for samfunnet.

Dessuten er slik saklig innvandringskritikk en helt grunnleggende del av konservatismen. Man vil forandre, kun for å bevare, og man er imot ekstrem politikk og raske endringer. Det handler om kritikk av de radikale demografiske omveltningene som finner sted i Vest-Europa. Motstand mot drastiske endringer er ikke, og vil aldri bli, radikalt. Konservatisme og radikalisme er alltid antonymer, selv om de radikale ideene knyttet til innvandring, såkalt flerkultur og identitetspolitikk har inntatt det politiske og mediale etablissementet.

Per-Willy Amundsen kunne definitivt ha uttrykket seg på en bedre måte, for nå ser et samlet politisk etablissement ut til å ha fått for seg at Amundsen har sagt at man barnet ditt må være etnisk norsk for å få barnetrygd. Derfor er det viktig å presisere at Amundsen begrunnet sitt forslag på en klønete måte, han løftet frem etnisitet, når han heller burde ha snakket om behovet for å gi minoritetskvinner insentiver til å velge mer frihet, muligheter og jobb fremfor å få nok et barn. Han burde ha snakket om kultur, og lagt vekk blindsporet som er etnisitet. For blant oss lever det også mennesker som er like norske som andre i sin kultur, sitt språk og sine vaner, selv om de ikke er såkalt etnisk norske.

Derfor var det viktig å markere imot Inger Marie Ytterhorns kommentarer om Khamshajiny Gunaratnams etnisitet og egnethet til 17. mai-komiteen i Oslo, og derfor er det viktig å kritisere Amundsen for sin måte å begrunne det som faktisk er et godt forslag.

Forslaget er stilt i et unødvendig dårlig lys, som ikke står i forhold til hva det faktisk dreier seg om. Selve politikken og diskusjonen om det faktiske forslaget drukner i alt raseriet og hysteriet rundt Amundsens måte å uttale seg på. Igjen ser vi at diskusjoner om praktiske, politiske løsninger må vike for meningsløse samtaler om hvordan folk snakker, der samtlige konkurrerer om å være mest mulig fordømmende, uten engang å prøve å omtale selve forslaget korrekt. Når kan vi få en debatt om selve barnetrygden?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse