Norge er, i følge organisasjonen Styrk Heimevernet, det eneste europeiske landet som nå svekker sitt heimevern. Senterpartiet ønsker ikke å svekke Heimevernet, men tvert i mot øke det til 50 000 soldater og vi vil bevare Sjøheimevernet, skriver Sandra Borch. Foto: Forsvaret

En viktig vår for Forsvaret

Vi står nå overfor en avgjørende vår for norsk sikkerhet. Når Stortinget skal behandle revidert nasjonalbudsjett til våren, trengs en vesentlige sterkere satsing på Forsvaret. Uten et løft for Forsvaret vil sikkerheten og beredskapen i Norge svekkes, spesielt i nord.

Dersom vi skal kunne forvente at NATO-landene lever opp til sine forpliktelser og hjelpe Norge i krig eller krise, må vi også leve opp til våres forpliktelser overfor NATO.

Senterpartiet har jobbet hardt for å styrke forsvaret. Ved hvert alternative statsbudsjett har vi foreslått å øke bevilgningene til Forsvaret. I fjor foreslo vi å øke Hærens budsjett med 1 millliard og Heimevernets med 300 millioner. Satsingene ville gitt vesentlig styrking av Forsvaret i Nord. Dessverre har ikke Stortingsflertallet ønsket å prioritere Forsvaret på samme måte. Under behandlingen av Forsvarets langtidsplan høsten 2016, valgte Høyre, Frp og Ap å utsette investeringsplanen for Hæren og Heimevernet ett år frem i tid. Det var dermed oppsiktsvekkende at man også i fjor høst valgte å skyve helt nødvendige avklaringer og investeringer ytterligere ut i tid. I en ny og mer spent sikkerhetspolitisk situasjon har vi ikke mer tid å miste.

Styrk heimevernet

Som følge av langtidsplanen for Forsvaret og den påfølgende landmaktproposisjonen ble Heimevernet svekket og redusert med 5000 soldater. Videre fikk Høyre og Frp flertall for sitt ønske om å legge ned Sjøheimevernet. Senterpartiet mener dette er helt feil vei å gå. Norge er, i følge organisasjonen Styrk Heimevernet, det eneste europeiske landet som nå svekker sitt heimevern. Senterpartiet ønsker ikke å svekke Heimevernet, men tvert i mot øke det til 50 000 soldater og vi vil bevare Sjøheimevernet. Som et absolutt minimum må Stortinget i vår støtte Senterpartiet i at HVs budsjett økes, slik at vi sikrer mer trening og moderne utstyr for samtlige HV-soldater.

Hovedbase for helikopter på Bardufoss

Det finnes ingen moderne hær i verden i dag som ikke har helikoptre. Helikopter er viktig for Hæren sin evne til rekognosering, strategisk flytting av tropper og til å evakuere skadde soldater. Senterpartiet har hele tiden advart mot flyttingen av Hæren sine helikopter og nedlegginga av 339-skradronen. Senterpartiet ønsker å videreføre hovedbase for helikopter på Bardufoss. Nylig har forsvarssjefen anbefalt for regjeringen å også ta fra Kystvakta deres helikoptre. Det er paradoksalt at vi nå kan få en situasjon der hverken Hæren eller kystvakta får egne helikoptre. Denne uakseptable svekkingen av beredskapen i Nord må stanses.

Andøya Flystasjon

Senterpartiet kjemper for å bevare Andøya flystasjon. Vi er sterkt bekymret for konsekvensene av å drastisk redusere vår evne til å ta i mot allierte forsterkninger under krise og krig, og å rasere det sterke overvåkningssmiljøet på Andøya.

På oppdrag fra Senterpartiet gjennomførte det uavhengige konsulentselskapet Samfunnsøkonomisk Analyse en ekstern gjennomgang av kostnadene knyttet til nedlegginga av Andøya flystasjon og flyttinga av Forsvaret sine maritime overvåkingsfly til Evenes. Samfunnsøkonomisk Analyse konkluderer i rapporten med at innsparingene ved å samle aktiviteten på Evenes og legge ned Andøya flystasjon mest sannsynlig vil bli vesentlig mindre enn det regjeringa estimerer, og at det fare for store kostnadsoverskridelser. Senterpartiet fremmet i høst forslag om å gjennomføre en ny gjennomgang av kostnadene og konsekvensene knyttet til nedleggingen av Andøya flystasjon. I vår skal saken til behandling i Stortinget, og vi vil snu hver eneste stein for å stanse det historiske feilgrepet som nedleggelsen av Andøya flystasjon innebærer. 

Stridsvogner

Senest i 2015 advarte regjeringa selv mot at Hæren uten oppgraderte stridsvogner ville ha «vesentlige svakheter som kan bli utnyttet av en motstander». Derfor er det uforståelig at regjeringen, i en mer anspent sikkerhetspolitisk situasjon enn på lengere tid, velger regjeringen å se bort fra sine egne vurderinger. Stridsvogner er hovedkampsystemet i den mekaniserte brigaden, og for Senterpartiet er det åpenbart at Hæren trenger egne moderne stridsvogner.  NATO er tydelige på at Norge må ha en moderne brigade, og dette gjør vi ikke uten å sikre investeringer i moderne stridsvogner.

2. bataljon på Skjold

Regjeringen foreslo i høst i praksis å legge ned 2. bataljon på Skjold. Å basere en helbataljon på kun å fly inn soldater fra andre steder i landet dersom det er krise eller vi frykter krig, er ingen god løsning.  Hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Pål Nygård, har uttalt at regjeringa legger 2. bataljon «ned i en møllpose for å bli en mobiliseringsbataljon. Samtidig forutsetter de at den skal være på krigsfot innen 48 timer. Det er ikke mulig». Senterpartiet mener 2. bataljon også i framtiden skal ha stort antall soldater tilstedet på Skjold, noe vi vil jobbe for under behandingen av revidert nasjonalbudsjett i vår.

For Senterpartiet er det åpenbart at den aller mest grunnleggende oppgaven for en stat, og dermed også norske folkevalgte, er å sikre tryggheten til folk i Norge. Dersom vi skal  kunne forvente at NATO-landene lever opp til sine forpliktelser og hjelpe Norge i krig eller krise, må vi også leve opp til våres forpliktelser overfor NATO. Nylig kunngjorde NATO-generalsekretær at 15 land har rapportert inn planer som viser at de vil bruke to prosent eller mer på forsvar i 2024, men at Norge dessverre ikke blant disse. Senterpartiet har konsekvent foreslått å øke forsvarsbudsjettet etter at NATO vedtok sitt 2 %-mål, og det vil vi fortsette å gjøre. Vi trenger nå at Høyre, Frp og Venstre snur kursen. Forsvaret må styrkes nå!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse