Annonse
Mye tyder på at Arve Ulriksen ikke har fulgt nøye med i debatten. Da ville han for lengst ha sett at også andre argumenterer for nettopp de løsningene han selv fremholder - at våre jernbaneløsninger må bygges øst-vest og knyttes opp mot Sverige, skriver Einar Sørensen. På bildet: Ulriksen til venstre og Sørensen til høyre.

En av de viktigste debatter i Nord-Norge

Arve Ulriksen har helt rett i at utviklingen av transportnettet i Sverige ikke bare er av betydning for oss, men har en sterk innflytelse på våre løsninger. Men jeg tror  hverken han eller de fleste av oss andre er klar over den kolossale revolusjon som nå svensk transport er midt oppe i.

Adm. direktør Arve Ulriksen ved Mo Industripark er av de mest anerkjente og respekterte bedriftsledere i Nord-Norge. Når han nå betegner jernbanedebatten i nord som en «avsporing» fra det som av næringslivet oppleves som viktigst, så både må og skal vi lytte til han.

Men jeg er ikke enig i hans analyse og slett ikke i at jernbanedebatten er en avsporing. Tvert i mot, jernbanedebatten er et sunnhetstegn og fremfor alt en bekreftelse på at svært mange i Nord-Norge har sine meningers mot i en av de viktigste debatter vi har hatt på lang tid om noe så viktig som transportens betydning for samfunnsutviklingen.

Nå er det altfor tidlig å starte med å trekke endelige konkusjoner om debatten,  deltagerne og meninger. Det overlater jeg trygt til samfunnsforskerne ved Universitetet i Tromsø. Her har dere et unikt samtidsmateriale som absolutt bør analyseres grundig!

Nå vet jeg ikke om Arve Ulriksen har fulgt nøye med i debatten. Mye tyder på at han ikke har gjort det. For da ville han for lengst ha lest at undertegnede og viktige instanser som Tromsø kommune  slåss for nettopp de løsningene han fremholder i sin artikkel – at vi må bygge våre jernbaneløsninger øst-vest og knyttes opp mot våre naboer i øst, Sverige foran alt.  Det er grunnlaget for Tromsbanen Harstad-Narvik-Tromsø  koblet opp mot Ofotbanen og dermed det svenske jernbanenettet.

Vi har lenge pekt på at det hverken teknologisk eller økonomisk er realistisk å bygge ut strekningen Fauske-Narvik. Og undertegnede mener å ha påvist med stor sikkerhet (ingen har skrevet mot meg her) at det er meningsløst å bygge ut denne strekningen all den stund Nordlandsbanen sørover fra Fauske til Trondheim ikke moderniseres i samme grad. Likeledes at spesielt sjømatnæringene må få raskest mulig et alternativ til en linje som i dag går fra Nord-Norge via Trondheim til Oslo og her omlastes til vogntog for transport til Europa!

Og her er vi ikke alene. Jeg tror at hele den norske sjømatnæringen (som jo er en kystnæring) ser på transport med tog til Oslo som en tvangstrøye, med sterke forsinkelser og ikke til å stole på med en så viktig vare som sjømat i fersk tilstand. Dette er årsaken til at vogntogene er en foretrukket transportmetode. Så lenge det varer, forbi vi vet hva som kommer av klimaavgifter på lastebiler og at biltransport på lange strekninger rett og slett skal fases ut.

Ved å kutte ut Fauske-Narvik så sparer vi over 50 milliarder av de 120 milliardene Jernbane-direktoratet har beregnet Fauske-Tromsø vil koste, inkl. Bjerkvik-Harstad. Selvsagt skal vi ha både veier og flyplasser i fremtidens Nord-Norge – og ikke å forglemme: båten. Her kan du bruke det vi sparer på Fauske-Narvik, Arve Ulriksen!

Dessverre er ikke denne helheten utredet eller beregnet av JBD, men jeg er overbevist om at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved Tromsbanen er noe totalt annet enn det regnestykket som er presentert for oss. Jeg viser her også til Øystein Nermos svært interessante betraktninger om  hva vi kan oppnå ved å bruke «Intercity»-begrepet om en jernbane Tromsø-Narvik-Harstad.

Arve Ulriksen har helt rett i at utviklingen av transportnettet i Sverige ikke bare er av betydning for oss, men har en sterk innflytelse på våre løsninger. Men jeg tror  hverken han eller de fleste av oss andre er klar over den kolossale revolusjon som nå svensk transport er midt oppe i. Jeg sitter her med en rykende fersk rapport – System-analyse Nord-Sverige – fremtidens reiser med fly og tog, en sammenlikning av trafikken i 2018 og 2030.

Det har sammenheng med at det nå er sterk politisk vilje i Sverige til at Avinors svenske partner – Swedavia – vil få startsignal om å legge frem tiltak for å redusere svensk luftfart, inkludert nedleggelse av flyplasser.

I 2030 vil svensk innenlandsk flytrafikk være halvert fra i dag og nesten helt erstattet av tog fra Stockholm og sørover. Denne utviklingen gjelder også Nord-Sverige. Når Norrbotnia-banan er fullført rundt 2030, så vil reisetiden med dagtog fra Luleå til Stockholm bli dramatisk redusert fra vel 12 timer i dag til ned mot seks timer, og til kun litt over tre timer fra Umeå.

Flytrafikken går dramatisk ned, og toget tar hele 30-35 prosent av dagens marked mellom Luleå og Stockholm.

Hva betyr dette for oss i Nord-Norge? Jeg tror de færreste er klar over at det svenske og det norske transportmarkedet – inkludert luftfarten – er så tett sammenvevd at endringer i det ene får konsekvenser for det andre.

Både SAS og Norwegian gjenspeiler dette siden de er sterkt til stede også i Sverige. Når det svenske luftfartsmarkedet de kommende ti årene endrer seg så sterkt, må de to selskapene tilpasse seg til realitetene som kort og godt betyr at flyflåtene i Norden må skjæres ned. Det blir svært vanskelig å opprettholde dagens trafikkmønster innenlands også i Norge og det rammer Nord-Norge spesielt. Jeg tror vi skal innstille oss på at hverken Bodø, Evenes eller Tromsø fra 2030 av  vil ha det tilbud vi har i dag og at prisene for å bruke fly vil være noe helt annet enn i dag.

Det er heller slett ikke sikkert at folk på Helgeland kan få sitt direktefly til Oslo fra ny storflyplass i regionen. De risikerer i stedet å bygge ut en kostbar lufthavn som blir liggende ubrukt. Hadde jeg bodd på Helgeland, så ville jeg i stedet arbeidet sterkt for raskest mulig oppgradering av jernbanen Mosjøen – Steinkjer og derfra til Trondheim.

Dette er en av de viktigste argumenter for hvorfor vi må bygge ut jernbanen i nord og at Tromsbanen mellom Harstad-Narvik-Tromsø er noe av det beste vi kan satse på.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse