Annonse
Høyres stortingsrepresentant Marianne Haukland fra Finnmark.

EØS-avtalen - en viril 25-åring

EØS-avtalen er 25 år. Det har Nord-Norge god grunn til å feire. Vårt næringsliv er eksportrettet og EØS avtalen sikrer forutsigbare rammer når våre varer skal krysse grenser. Selv om deler av våre eksportvarer(fisk i særdeleshet) er unntatt avtalen påvirker avtalen betingelsene, også for fiskeriene.

Felles standarder for bank og veterinærtjenester er to eksempler som viser hvordan EØS standardiserer og strømlinjeformer forutsetninger for handel, selv om selve varen er utenom EØS er grunnforutsetningene for handelen fastsatt i EØS-avtalen.

Finnmark eksporterte varer til verden for 5,7 milliarder kroner i 2017 – av disse gikk 82,5 % til Europa. Disse tallene inkluderer Storbritannia som ventes å forlate EU. Selv uten Storbritannia går over 70 % av eksporten til EU via EØS-avtalen.

Når vi nå åpner for gruvevirksomhet i regionen vil dette øke eksporten ytterligere. Dette gjør at 25-åringen vi feirer nå får enda større betydning for regionen i fremtiden.

Det er et enormt paradoks at et selvutnevnt distriktsparti som Senterpartiet samles til landsmøte med mål om å ta distriktenes viktigste marked fra dem. EØS-avtalen gir bedriftene i Troms og Finnmark full tilgang til et marked med 500 millioner europeere. Uten denne tilgangen mister bedriftene våre et viktig konkurransefortrinn, da vil distriktsarbeidsplasser gå tapt.

Arbeid er nøkkelen til spredt bosetting. At vi kan ha lønnsomme bedrifter i hele landet gjør at folk også kan bo og jobbe i hele landet. Det bidrar til skatteinntekter slik at kommunene kan finansiere skole og barnehage, som igjen skaper levende lokalsamfunn. Ingen er uenig i dette, men å tro at distriktsarbeidsplasser ikke vil forsvinne dersom man sier opp EØS-avtalen er virkelighetsfjernt. EØS-avtalen har i 25 år gitt et godt grunnlag for næringsliv og jobbskaping i distriktene.

Studentene våre får gjennom Erasmus+-programmet, EUs utdannings- og utvekslingsprogram, en unik tilgang på stipender for utvekslingsoppholdet. Programmet er så omfattende at man kan slippe å betale skolepenger, registreringsavgifter eller avgangsavgifter til universitetet. Norges deltakelse i EUs legemiddelnettverk gir oss også store fordeler, og gjør prosessen med å utrede og godkjenne nye medisiner raskere.

Når nye medisiner og behandlingsmåter skal innføres må de godkjennes. At den prosessen kan gjøres raskt og grundig er viktig for å hjelpe pasienter som trenger medisiner. Norges deltakelse i EUs legemiddelnettverk, som vi får gjennom vårt medlemskap i EØS, sikrer rask godkjenning og tilgang på nye medisiner.

Norge har tjent godt på 25 år med EØS-avtalen. Det viktigste aspektet er og forblir tilgangen på det europeiske markedet. Vi er et høyteknologisk land med høye lønnskostnader og en stor eksportnæring. Vi kan ikke være billigst, men vi kan være best. Det er et fortrinn vi må bruke for alt det er verdt. Uten fri tilgang til det europeiske markedet mister bedriftene et avgjørende konkurransefortrinn, og det vil gå utover verdiskapingen. Sterke bedrifter som skaper verdier og arbeidsplasser i distriktene er god distriktspolitikk. EØS-avtalen sikrer verdiskaping i Troms og Finnmark, og EØS-avtalen er god distriktspolitikk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse