Annonse
FrP og alle andre som ønsker å begrense kvinners rett til selvbestemt abort bør lære av historien at alternativet ikke er at uønskede svangerskap gjennomføres. Alternativet for de som er i en slik situasjon er langt verre, skriver Marta Hofsøy.

Enda et tilbakeskritt fra Fremskrittspartiet

I FrP sitt drømmesamfunn bør staten betale barnebidrag for ansvarsfraskrivende menn som tar «juridisk abort», mens kvinner selv må betale for ekte aborter. Vi kan le av at det er paradoksalt, men partiet sitter i regjering. Dét er ikke spesielt morsomt.

«Abort er et valg en selv tar og som en må ta konsekvensene av og betale kostnadene som følger», uttaler regjeringspartiets fylkeslag i Aust-Agder som denne helga vedtok at kvinner som ønsker å gjennomføre abort bør betale for det selv. Et forslag som gjør abortrettigheter til noe kun for de med nok penger, og som representerer en ekstrem individualistisk helsepolitisk tankegang svært fremmed for den norske tradisjonen.

Skal FrP foreslå at all helsehjelp pasienter kan stilles helt eller delvis ansvarlig for må finansieres av dem selv? Skal skikjørere som kommer i ulykker i skredutsatte områder, bilister som kjører utenfor med dårlige dekk eller folk uten brodder som faller på isen selv betale for helsehjelp? Det virker ikke som at det er dette FrP ønsker. Forslaget fremstår heller som et dårlig skjult angrep på kvinners abortrettigheter.

Vi nærmer oss 8. mars og den årlige debatten høyresida reiser om hvorvidt dagen fortsatt bør markeres. De nevnte eksemplene er bare noen av flere som viser at de samme partiene som vil avskaffe dagen, er grunnen til at den må markeres i år etter år. Rettighetene som er kjempet fram er aldri vunnet for alltid. Vi må fortsatt kjempe for helt grunnleggende friheter også på årets kvinnedag.

FrP og alle andre som ønsker å begrense kvinners rett til selvbestemt abort bør lære av historien at alternativet ikke er at uønskede svangerskap gjennomføres. Alternativet for de som er i en slik situasjon er langt verre. At vi har et regjeringsparti der medlemmene tilsynelatende har så dårlig historieforståelse er skremmende.

For la oss ta forslaget bokstavelig og se for oss et samfunn der kvinner måtte betale for abort selv. Et abortinngrep vil i så fall koste den enkelte rundt 10 000 å gjennomføre, noe som i følge SSB er en uforutsett kostnad 16 % av oss ikke har mulighet til å klare. Hva er alternativet da? Svart marked, strikkepinner, andre desperate, farlige nødløsninger?

La oss håpe vi aldri blir nødt til å finne det ut.

Dersom FrP virkelig ønsker å unngå flere aborter bør de heller lytte til forslag som faktisk bidrar til det. Gratis prevensjon til kvinner er det tiltaket politikere kan gjøre som klart fører til færre uønskede gravide og dermed selvsagt færre aborter. I tillegg vil det virke forebyggende med bedre seksualitetsundervisning i skolen og flere helsesøstre, for å nevne noe.

Likestillingspolitikk og kampen for kvinners rett til selvbestemt abort er ikke ferdigkjempet. Regjeringspartiet Fremskrittspartiet kommer til stadighet med forslag som representerer tilbakeskritt for kvinners rettigheter. Dette er dessverre bare ett av mange eksempler.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse